• Jaga lugu:

  Kohtla-Järve endised linnajuhid tõrguvad kahju hüvitamast

  Kohtla-Järve praeguseks endised juhid Jevgeni Solovjov (vasakul) ja Jüri Kollo 2014.a kevadel Viru maakohtus. Foto: Andres Haabu

  „Muidugi ei hakka ma seda raha tasuma," teatas kriminaalkorras süüdi mõistetud endine Kohtla-Järve linnapea Jevgeni Solovjov, kellelt koos kaasosalistega nõutakse linnale tekitatud üle 850 000 euro kahju hüvitamist.

   Aga kohtuotsus oli lihtsalt poliitiline otsus. Nii nagu Savisaare kohta käib praegu.

  Jüri Kollo,
  süüdimõistetud endine Kohtla-Järve linnajuht
  Kriminaalkorras süüdimõistetud endised Kohtla-Järve linnajuhid, linnapea Jevgeni Solovjov ning tema nõunik Jüri Kollo pole kumbki nõus vabatahtlikult linnale tekitatud kahjusummat hüvitama. Kõnealuse üle 850 000 euro kahju tekitasid nad koos kohaliku suurärimehe Nikolai Ossipenkoga teede-tänavate hoolduse dokumentide võltsimisel.
  Suuresti avalikkuse survel saatis Kohtla-Järve linnavalitsus selle aasta maikuu lõpus Solovjovile, Kollole ja Ossipenko firmale N&V ettepaneku hüvitada 90 päeva jooksul linnale tekitatud kahju.
  Linnavalitsuse õigusnõuniku Vadim Vilde sõnul on linnal õigus pöörduda kaebusega kohtusse, kui ettepanekule ei vastata tähtajaks, keeldutakse kahju hüvitamisest või kui nõustutakse kahju hüvitamisega, aga seda ei tehta tähtajaks. „Oleme avatud ka läbirääkimisteks kahju hüvitamise suuruse ja tähtaegade üle,“ märkis Vilde.
  Ettepanekule vastamise tähtaeg ei ole tänaseks veel saabunud.
  Ei kavatse maksta
  „Muidugi ei hakka ma seda raha tasuma. Ma tahan teada, mille alusel Kohtla-Järve linnavalitsus seda minult nõuab. Need aktid ja maksekorraldused, mis toona esitati, on tunnistatud ju kehtetuks,“ imestas linnapea ametist sunnitud lahkumise järel Ossipenkole kuuluvas Uikala prügilas arendusdirektori kohale maandunud Solovjov.
  Solovjovi hinnangul ei ole Kohtla-Järve linnavalitsusel midagi nõuda, sest kahju pole ju tekitatud.
  Kollo pidas aga kahjunõude esitamist, nagu ka süüdimõistvat kohtuotsust, poliitiliseks rünnakuks. „Ma tean ju väga täpselt, kui formuleeriti neid tänavaid ja teelõike, mis omal ajal ümber nimetati - ja praegu öeldakse, et need remonditud tänavad ei olegi need tänavad. Mina ju tean paremini, kus need tänavad asuvad. Aga kohtuotsus oli lihtsalt poliitiline otsus. Nii nagu Savisaare kohta käib praegu,“ arvas Kollo.
  Meenutame, et Kohtla-Järve linnavalitsus on endiselt Keskerakonna kontrolli all ning Kollo on kriminaalkaristusest hoolimata jätkuvalt sama partei liige. Solovjov aga astus maikuus Keskerakonnast välja.
  Ossipenkole kuuluvast N&Vst vastati napilt, et teemat nad praegu ei kommenteeri.
  Tühistatud kahju hüvitamise otsus
  Aasta on möödas sellest, kui jõustus Solovjovi ja Kollo süüdimõistev kohtuotsus. Kriminaaluurimise käigus selgitati välja, et Kohtla-Järve linn maksis teede-tänavate hooldustööde eest aktides esitatud valeandmete tõttu kohaliku mõjuka suurärimehe Nikolai Ossipenko firmale N&V 852 000 eurot enam, kui ettevõttel olnuks õigus saada.
  Et terve kohtumenetluse aja töötas Solovjov edasi linnapeana ja Kollo tema nõunikuna, siis kahjukannataja Kohtla-Järve linn sel ajal loomulikult mingit nõuet N&V vastu ei esitanud.
  Küll otsustas Viru maakohus, et linnale kahju tekitamise eest vastutavad Solovjov ja Kollo ning mõistis neilt solidaarselt välja 210 200 eurot. Lisaks mõistis esimese astme kohus Kollolt veel välja 840 069 eurot.
  Paraku ringkonnakohus tühistas need tsiviilnõuded, leides, et maakohtul puudus alus lahendada kriminaalmenetluses tekitatud kahju hüvitamise küsimust. Otsuses viidati riigikohtu lahendile, mille järgi ei ole õigusmõistmise põhimõtetega kooskõlas see, kui süüdistatav saab tema vastu esitatud nõudest üksikasjalikult teada alles kohtuotsusest.
  Kohtla-Järve linnaelanike kaukast üle 850 000 euro lihtsalt niisama saanud N&V ning Ossipenko pääsesid aga kohtust puhaste paberitega. Parandamatult haigestunud suurärimehe suhtes lõpetati kriminaalmenetlus ning juriidilise trikiga pääses kriminaalasjast ka AS N&V, mis ühendati uude äriühingusse nimega OÜ N&V. Vana N&V aga kustutati äriregistrist. Lisaks kõigele tuli riigil hüvitada N&V-le ka 21 000 euro eest advokaadikulusid.
  Esimene kohtuistung 2014.a kevadel Kohtla-Järve tollase linnapea Jevgeni Solovjovi (keskel) ning linnapea nõunikuks olnud Jüri Kollo (paremal) kriminaalasjas.Foto: Andres Haabu

   Mina ei ole seda raha omale taskusse pannud ja ma ka ei leia, et tegutsesin valesti, kui töötasin linnavalitsuses vastutaval ametikohal. Muidugi ei hakka ma seda raha tasuma.  

  Jevgeni Solovjov,
  endine Kohtla-Järve linnapea
  Solovjov: linnale ei ole kahju tekitatud
  Kohtla-Järve endise linnapea Jevgeni Solovjovi sõnul ei kavatse ta kahjusummat tasuda, sest pole linnale kahju tekitanud.
  Järgneb intervjuu Solovjoviga:
  Millal te linnale raha tagasi maksate?
  Mina ei ole seda raha omale taskusse pannud ja ma ka ei leia, et tegutsesin valesti, kui töötasin linnavalitsuses vastutaval ametikohal. Muidugi ei hakka ma seda raha tasuma. Ma tahan teada, mille alusel Kohtla-Järve linnavalitsus seda minult nõuab. Need aktid ja maksekorraldused, mis toona esitati, on tunnistatud ju kehtetuks.
  Kui asi kohtusse läheb, siis teie soov on asi läbi vaielda?
  Muidugi!
  Ja vabatahtlikult te ei ole nõus maksma?
  Ei ole nõus. Tõesti on see nii.
  Kes siis peaks linnale tekitatud kahju kinni maksma?
  Mina leian, et linnale ei ole kahju tekitatud, sest kõik tööd olid fikseeritud ja akteeritud ning kõik aktid kehtivad siiamaani. Keegi ei ole neid tühistanud, ei uurimise ajal ega ka kohtuotsuse järel. Ehk mina küll ei saa aru, mille alusel nõutakse minult kahjude kinnimaksmist.
  Kohtuotsuses on linnale tekitatud kahjusumma ju välja toodud?
  Esimeses astmes mõisteti kahjusumma välja, aga teises astmes see otsus tühistati.
  Aga jõustunud kohtuotsuses on linnale tekitatud üle 850 000 euro suurune kahjusumma olemas?
  Mina ei leia, et linnale oli kahju tekitatud. Igatepidi ma vaidlustan kõik need tasumise ettepanekud või kahjunõuded.
  Summa on teie jaoks suur?
  See ei ole 200 eurot.
  Ühel hetkel võite ka oma kinnisvarast ilma jääda?
  Noh, eks seal näeb, mis edasi saab.
  Kas te vastate linna-poolsele kahju tasumise ettepanekule?
  Ma veel mõtlen selle peale. Vastamiseks on veel aega.
  Teeaugud juhatasid kriminaalasjani
  Kapo alustas 2009. aasta märtsis kriminaalasja tingnimetusega „Ööbik“ (vihje Kohtla-Järve linnapea Jevgeni Solovjovi nimele, solovei on vene keeles ööbik). Info järgi saavat linnapea Solovjov ärimees Nikolai Ossipenkolt Tiit Lillemetsa vahendusel altkäemaksu. Lillemets on Ossipenko kasupoeg ja töötas sel ajal Ossipenko firmas.
  Samal ajal, kui algatati kriminaalasi, arvutas linnavalitsuse teehoiu vanemspetsialist teeaukude remondi auditi jaoks töid kokku. Ehmatuseks selgus, et 2007 detsembrist kuni 2008 detsembrini Ossipenko koostatud, allkirjastatud ja AS N&V poolt linnavalitsusele esitatud auguremontide aktides olid valeandmed. Kirjas oli tänavaid, mida Kohtla ja Ahtme linnaosas üldse polegi, mitmetel tänavalõikudel oli auke remonditud suuremal pindalal, kui oli tänavalõikude üldpind. Kõik arved maksis linnavalitsus linnapea korraldusel.
  Kui Solovjov sai avastusest teada, võttis ta aktide originaalid ning ametniku ülevaate enda kätte. Eksite, kui arvate, et linnapea hakkas Ossipenko firmalt enammakstud raha tagasi nõudma. Selle asemel pöördus ta otse Ossipenko poole ja organiseeris dokumentide võltsimise. Koostati 14 uut akti, milles muudeti tööde sisu.
  Linnapea ärimehe lõa otsas
  Uued aktid allkirjastasid Ossipenko ja linnavalitsuse poolt abilinnapea Jüri Kollo ning need sokutati linnavalitsuse dokumentide hulka. Nii vanade kui ümbertehtud aktide versioonid leiti ka läbiotsimisel Ossipenkolt äravõetud mälupulgalt.
  Kuid see ehmatus ei viinud kambajõmme veel verest välja. Näiteks mõni kuu hiljem andis Solovjov Kollole korralduse maksta N&V-le pindamistööde eest, mida polnud veel alustatudki.
  Kui 2009 maikuu lõpul rääkis Ossipenko korduvalt Lillemetsaga dokumentide ümbertegemisest ja tänavate mahavõtmisest, oli Solovjov just naasnud abikaasaga nädalaselt puhkuselt Kreeta saarel. Enne puhkust kohtus ta pidevalt Ossipenkoga ning arutas linnavalitsuse hangetega seotud küsimusi. Kapo allika arvates sai Solovjov Kreetale sõitmiseks raha Ossipenkolt ning vastutasuks pidi linnapea kindlustama ka edaspidi riigihangetel suurärimehe firma võidud. Hiljem kohtus see puhkuse-teema läbi ei käinud.
  Ärimees ja keskerakondlasest linnapea suhtlesid väga tihedalt, lisaks kohtumistele helistati teineteisele alatasa. Näiteks 2008 märtsist kuni 2009 aprillini tegid nad 108 kõnet.
  Kuna vana leping sai läbi ja uut polnud veel sõlmitud, tuli linnavalitsusel 2009 augustis leida septembrikuuks teede-tänavate hooldaja. Selleks korraldati väljakuulutamata läbirääkimistega hange.
  Enne konkursi ametlikku väljakuulutamist leppisid Solovjov ja Ossipenko linnapea kabinetis kokku, et võitjaks tuleb N&V. Sealsamas palus Solovjov nimetada Ossipenkol ülejäänud kaks ettevõtet, kellele linnavalitsusel tuleks saata pakkumiskutsed. Loomulikult olid nende kahe kohaliku firma juhid kohe nõus pakkumisel osalema. Nad said ka aru, et seda on vaja teha ainult N&V võidu kindlustamiseks ning mingit materiaalset kasu nad ise sellest ei saanud.
  Jaga lugu:
 • Hetkel kuum

Tõnu Mertsina: jaekaubandus buumib
Jaekaubanduse kasv on tugev ka ilma välisturistideta ja on võtnud eelmise kümnendi finantskriisi eelsete buumiaastate mõõtmed, kirjutab Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina.
Jaekaubanduse kasv on tugev ka ilma välisturistideta ja on võtnud eelmise kümnendi finantskriisi eelsete buumiaastate mõõtmed, kirjutab Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina.
Spaade ja hotellide avanemine aitas Tallinna Veel rohkem müügitulu teenida Kasum kerkis kordades
Teises kvartalis kasvas Tallinna Vee müügitulu aastavõrdluses üle 7%, mille põhjustas leebematest koroonapiirangutest tingitud äriklientide suurem veetarbimine ning ehitusteenuste tulu suurenemine.
Teises kvartalis kasvas Tallinna Vee müügitulu aastavõrdluses üle 7%, mille põhjustas leebematest koroonapiirangutest tingitud äriklientide suurem veetarbimine ning ehitusteenuste tulu suurenemine.
Idufirma lõi kaupluse, mida esmapilgul näha ei ole. Ka Cleveron valmistub tulevikutrendiks
Tallinna on lühikese ajaga tekkinud toidupood, mida esmapilgul näha ei ole. Eesti esimese dark store'i kontseptsiooni maaletooja on idufirma FoodBit. Oma pimelaoga on turule tulemas ka Bolt, samuti lõpetas pilootprojekti hiljuti Cleveron.
Tallinna on lühikese ajaga tekkinud toidupood, mida esmapilgul näha ei ole. Eesti esimese dark store'i kontseptsiooni maaletooja on idufirma FoodBit. Oma pimelaoga on turule tulemas ka Bolt, samuti lõpetas pilootprojekti hiljuti Cleveron.
Kooliõed imestavad jokutamise üle laste kaitsesüstimisel
Kuigi haridusministeerium annab soovituse lapsi alates 12. eluaastast koroonaviiruse vastu vaktsineerida, paneb teadmatus ja aeglane tegutsemine koolirahva küsima, kas laste ja noorte vaktsineerimine on ikka riigi jaoks prioriteet.
Kuigi haridusministeerium annab soovituse lapsi alates 12. eluaastast koroonaviiruse vastu vaktsineerida, paneb teadmatus ja aeglane tegutsemine koolirahva küsima, kas laste ja noorte vaktsineerimine on ikka riigi jaoks prioriteet.