Äripäev • 12. detsember 2017 kell 6:14

Naisjuhti motiveerib meesjuhiga võrreldes 27% väiksem palk

Naisjuht küsib meeskolleegist vähem palka.   Foto: PantherMedia/Scanpix

Spetsialistide ja juhtidena töötavaid mehi motiveerib 26,8% suurem palk kui naisspetsialiste ja -juhte, selgub Talentesti talendipangaga liitunute ankeetidest. Juhtivtöötaja keskmine motiveeriv brutopalk oli 1981 eurot, sh naiste keskmine 1816 eurot ja meestel 2302 eurot.

Statistikaameti andmetel oli mullune palgalõhe 20,9%. "Meie statistika analüüs näitab, et spetsialisti ja juhi positsioonil töötavad mehed ja naised venitavad palgalõhet veelgi enam, sest meeste ja naiste motiveeriv palk erineb 26,8% võrra," rääkis anonüümse talendipanga juht Karin Kustavus, rõhutades, et nende analüüs keskendub palgasoovile, mitte tegelikule palgale.

Eesti keskmisest palgast madalamat palka peab motiveerivaks 11% töötavatest spetsialistidest ja juhtidest. Kõige sagedamini märgitakse palgaks, mida uuelt töökohalt oodatakse, 1400-1600 eurot.

"Kuigi palgatingimused on alati läbiräägitavad, saab potentsiaalne tööandja esmase info talendi ootustest. Kui talendi varasemad kogemused ja teadmised vastavad küsitud motiveerivale palgale, on tööandjal lihtsam talendi suhtes oma arvamus kujundada ja läbirääkimistega edasi minna," julgustas Kustavus naisi oma kogemusele ja oskustele tuginedes meestega võrdväärsemat palganumbrit küsima.

Ametialad, kus naiste keskmine brutotunnipalk on meeskolleegide keskmisest brutotunnipalgast vähemalt 3% suurem, on statistikaameti andmeil Eestis alla kümne, sh reklaami ja suhtekorralduse ning toitlustusala.

Palgastatistikat arvestab Talentest nende ligi 350 talendi pealt, kes määrasid liitudes oma motiveeriva brutopalga.

Hetkel kuum