Koit Brinkmann • 21 detsember 2017

Kohtla-Järve linnavalitsus alles koostab miljonikahju nõuet

Kohtla-Järve praeguseks endised juhid Jevgeni Solovjov (vasakul) ja Jüri Kollo 2014. aasta kevadel Viru maakohtus.  Foto: Andres Haabu

Varsti vahetub aastanumber, kuid Kohtla-Järve linnavalitsus pole ikka veel suutnud esitada kohtusse hagi linnale kokku üle miljoni eurot kahju tekitanud endiste linnajuhtide Jevgeni Solovjovi ja Jüri Kollo ning kohaliku suurärimehe Nikolai Ossipenko firma vastu.

Kohtla-Järve linnavalitsuse õigusnõuniku Vadim Vilde kinnitusel asi siiski liigub ning hagiavaldus on koostamisel. Täpsemalt ta kirjalikele küsimustele ei vastanud.

Mäletatavasti jõustus Solovjovi ja Kollo kriminaalkaristus juba 2016. aasta augustis. Kohtuotsuse järgi olid nad muu hulgas süüdi ka kokku üle 850 000 euro linnaeelarvest maksmise eest Ossipenko kommunaalfirmale N&V tööde eest, mida tegelikkuses ei tehtud.

Kohtuotsuse jõustumise järel oli Solovjov lõpuks sunnitud lahkuma linnapea ametist, kus ta oli kogu eeluurimise ja kohtumenetluse aja. Sel ajal linnavalitsus hagi kahju hüvitamiseks ei esitanud.

Suuresti avalikkuse survel saatis Kohtla-Järve linnavalitsus alles selle aasta maikuu lõpus Solovjovile, Kollole ja Ossipenko firmale N&V ettepaneku hüvitada 90 päeva jooksul linnale tekitatud kahju.

Linnavalitsuse õigusnõunik Vilde kommenteeris suvel, et linnal on õigus pöörduda kaebusega kohtusse, kui ettepanekule ei vastata tähtajaks, keeldutakse kahju hüvitamisest või kui nõustutakse kahju hüvitamisega, aga seda ei tehta tähtajaks. "Oleme avatud ka läbirääkimisteks kahju hüvitamise suuruse ja tähtaegade üle," märkis Vilde siis.

Ei kavatse maksta

Nii Solovjov kui ka Kollo kinnitasid aga augustis Äripäevale, et nad ei kavatse midagi maksta.

"Muidugi ei hakka ma seda raha tasuma. Ma tahan teada, mille alusel Kohtla-Järve linnavalitsus seda minult nõuab. Need aktid ja maksekorraldused, mis toona esitati, on tunnistatud ju kehtetuks," imestas linnapea ametist sunnitud lahkumise järel Ossipenkole kuuluvas Uikala prügilas arendusdirektori kohale maandunud Solovjov.

Solovjovi hinnangul ei ole Kohtla-Järve linnavalitsusel midagi nõuda, sest kahju pole ju tekitatud.

Kollo pidas aga kahjunõude esitamist, nagu ka süüdimõistvat kohtuotsust, poliitiliseks rünnakuks. "Ma tean ju väga täpselt, kui formuleeriti neid tänavaid ja teelõike, mis omal ajal ümber nimetati – ja praegu öeldakse, et need remonditud tänavad ei olegi need tänavad. Mina ju tean paremini, kus need tänavad asuvad. Aga kohtuotsus oli lihtsalt poliitiline otsus. Nii nagu Savisaare kohta käib praegu," arvas Kollo.

Kriminaaluurimise käigus selgitati välja, et Kohtla-Järve linn maksis teede-tänavate hooldustööde eest aktides esitatud valeandmete tõttu kohaliku mõjuka suurärimehe Nikolai Ossipenko firmale N&V 852 000 eurot enam, kui ettevõttel olnuks õigus saada.

Kahju kokku üle miljoni euro

Viru maakohus otsustas, et linnale kahju tekitamise eest vastutavad Solovjov ja Kollo ning mõistis neilt solidaarselt välja 210 200 eurot. Lisaks mõistis esimese astme kohus Kollolt veel välja 840 069 eurot.

Ringkonnakohus aga tühistas need tsiviilnõuded, leides, et maakohtul puudus alus lahendada kriminaalmenetluses tekitatud kahju hüvitamise küsimust. Otsuses viidati riigikohtu lahendile, mille järgi ei ole õigusmõistmise põhimõtetega kooskõlas see, kui süüdistatav saab tema vastu esitatud nõudest üksikasjalikult teada alles kohtuotsusest.

Kohtla-Järve linnaelanike kaukast üle 850 000 euro lihtsalt niisama saanud N&V ning Ossipenko pääsesid aga kohtust puhaste paberitega. Parandamatult haigestunud suurärimehe suhtes lõpetati kriminaalmenetlus ning juriidilise trikiga pääses kriminaalasjast ka AS N&V, mis ühendati uude äriühingusse nimega OÜ N&V. Vana N&V aga kustutati äriregistrist. Lisaks kõigele tuli riigil hüvitada N&V-le ka 21 000 euro eest advokaadikulusid.

Hetkel kuum