Fondide TOP: milline fond teenis sulle enim raha?

Parimat tulemust investori jaoks näitas Joakim Heleniuse suuromanduses olev ja Mehis Raua juhitav Trigon Uus Euroopa Fond.  Foto: Raul Mee
Maris Meiessaar • Annika Kald • 24. jaanuar 2018 kell 12:15

Kuidas pensioni- ja investeerimisfondide valitsejad eelmisel aastal hakkama said? Milline fond teenis investeerijale või pensioni kogujale enim raha?

Parimat tulemust investori jaoks näitas Joakim Heleniuse suuromanduses olev ja Mehis Raua juhitav Trigon Uus Euroopa Fond.Trigoni fondi eelmise aasta tootlus oli 24,9%. Fondijuht ja Trigon Asset Managementi suuruselt teine omanik Heleniuse kõrval Mehis Raud ütles, et kasv tuli tänu regiooni ettevõtete kiirele kasumi kasvule.

Riikide lõikes läksid Raua sõnul kõige paremini investeeringud Poola ja Rumeenia turule, sektori lõikes paistis aga silma finantssektor. "Jäin fondi absoluuttootlusega eelmisel aastal väga rahule. Viimase 7 aasta lõikes olen suutnud pakkuda 96% tootlust võrreldes indeksi 21% tootlusega," kommenteeris Raud.

Paremuselt teist tulemust näitas EfTEN Kinnisvarafond II, mille tootlus oli eelmisel aastal 22%. EfTEN Capital ASi tegevjuht Viljar Arakas tõdes, et fondijuhina jäi ta mulluse tulemusega rahule. EfTEN Kinnisvarafond II heade majandustulemuste taga on tema sõnul Riia Domina keskuse edukalt lõpetatud ümberehitus, mille tulemusena avati keskuses 25 uut poodi. Samuti rõõmustavad Radisson Sky hotelli tugevad tulemused Euroopa eesistumisest võitnud Tallinna hotelliturul.

Paremuselt kolmandat tootlust näitas 2017. aastal fond nimega United Real Estate Fund MASF, mille osaku puhasväärtuse kasv oli 18,6 protsenti. United Asset Managementi (endine ärinimi Redgate Asset Management AS) fondijuht Raivo Erik kommenteeris, et alates asutamisest on tootlus aasta baasil on 19,48%.

Puhasväärtus (NAV) oli 31.12.2017 a seisuga 13,01 eurot. Fondi varade maht oli 31.12.2017. a seisuga 20,3 miljonit eurot, 2017. a müügitulu oli 1,8 miljonit eurot ning puhaskasum 969 000 eurot.2017. a soetas fond Pärnus Kodara tn 7 kinnistu, kus 100% fondile kuuluv tütarettevõtja OÜ Kodara Kinnisvara omandas Saksa investeerimisfondilt Catella Real Estate AG-lt 100%-se osaluse osaühingus Bradlink, millele kuulub eespoolnimetatud kinnistu. Kinnistul asub tootmis- ja laohoone, mille üürnikud on OÜ Mecanova ja AS Wendre. Samuti jätkati olemasolevate kinnisvaraobjektide haldamist ja arendamist.

Järgnevad fondijuhtide kommentaarid eelmise aasta tootluse kohta.

4Times Capital

Mart Schults, 4Times Capital ASi juhatuse liige:

Kuude lõikes saavutasime stabiilse tootluse. Suures pildis suutsime teenida meie jaoks plaanipäraselt. Tootlust mõjutasid nafta hinna kõikumised. Lõime eelmisel aastal näiteks mitme protsendipunktiga benchmark'i S&P 500 indeksit, mis oli +19,46%, ning ka Warren Buffett ise jäi meile järjekordselt alla (+21,91%). 2016. aastal oli meie fondi tootlus 60,06% siiski erakorraline, selleks andsid hea võimaluse USA presidendivalimised ning Brexit. Läheme sama mudeliga käesolevale aastale vastu ja loodame esineda veelgi edukamalt. KRR Fund EUR (endine nimi KRR Growth Fund) osaku NAVi muutus 2017. aastal oli +16,33%.

KRR Fund USD (endine nimi KRR Income Fund) NAVi välja tuua ei saa, sest varasemalt valitses seal süsteem, kus osaku NAV oli iga kvartali lõpu seisuga sama, st tootlus miinus tasud maksti kogu ulatuses osakuomanikele regulaarselt välja, investori vara väärtus oli põhimõtteliselt alati sama, mis oli tema alginvesteering. Tootlus oli hea, aga osaku NAV iga kvartal sama, sest tingimused olid nii seatud. Alates 1. jaanuarist hakkas selleski fondis tootlus kumuleeruma ja saab välja tuua nii tootluse kui ka puhta tootluse või siis osaku NAVi väärtuse kasvu. USD fondi puhul on oluline märkida, et fondivalitseja edukustasu määr on 30% osaku puhasväärtuse tõusust.

Avaron Asset Management

Kristel Kivinurm-Priisalm, ASi Avaron Asset Managementi juht ja partner

Jäime fondide tootlusega 2017. aasta kohta rahule. Investeerimisfondi Avaroni Privaatportfell, mille eesmärk on läbi majandustsüklite põhikapitali säilimine ja mõõduka tootluse saavutamine, peamised panustajad tootlusesse olid Ida-Euroopa ettevõtete võlakirjad ja üksikud aktsiapositsioonid, samuti see, et enamik dollaripositsioonist oli euro suhtes maandatud. Avaroni aktsiafondi Avaron Areneva Euroopa Fondi tootlusesse panustasid peamiselt Poola, Rumeenia ja Türgi aktsiad. 

Birdeye Capital

Sander Pullerits, ASi Birdeye Capitali partner, fondijuht

Meie valitsetavate fondide puhul on täpne rääkida 2017. aasta võtmes üksnes Birdeye Timber Fundist, kuna selle majandusaasta ühtib kalendriaastaga. Vastava fondi osaku puhasväärtus seisuga 31.12.2017 avaldatakse jaanuari teises pooles. Birdeye Timber Fund 2 majandusaasta algab 1. oktoobril ja lõpeb 30. septembril. 2016./2017. majandusaastal oli vastava fondi osaku puhasväärtuse tõus 9,1%. Meie hinnangul võib seda metsamaa varaklassi arvestades pidada väga heaks tulemuseks. 

EfTEN Capital

Viljar Arakas, EfTEN Capital ASi tegevjuht

Fondijuhina jäin ma kindlasti 2017. aasta tulemustega rahule. EfTEN Kinnisvarafondi puhul tõstan esile kahte edukat vara müüki – Narva Prisma müük Prantsusmaalt pärit Corumi fondile ja Stabu ärihoone müüki Riias Colonnale. EfTEN Kinnisvarafond II heade majandustulemuste taga on Riia Domina keskuse edukalt lõpetatud ümberehitus, mille tulemusena avati keskuses 25 uut poodi. Samuti rõõmustavad Radisson Sky hotelli tugevad tulemused Euroopa eesistumisest võitnud Tallinna hotelliturul. EfTEN Real Estate Fund III aasta tähtsaim sündmus oli fondi noteerimine Nasdaqi Balti põhinimekirjas ning 14. detsembril avatud Laagri Selveri valmimine. 

FB Asset Management

Sergey Yurkin, FB Asset Management ASi juht

FB Asset Management on väike fondivalitseja ja juhib fonde, kus FB Income Fund on mõõduka ja konservatiivse riskitasemega fond ja toodab püsivat tootlust oma investoritele juba aastaid ca 8% aastas ning sobib pikaajalistele investoritele, kes otsivad stabiilset tootlust.

FB Opportunity Fund tegutseb hedge-fondi strateegia järgi ning selle tootlus on kahe viimase aasta jooksul olnud ca 17% aastas. Fond suudab teenida kasumit ka volatiilsel ajal  ning sobib investeerimisportfelli riskide hajutamiseks kriisi ajal. Fondi tegutsemise ajaloos ei ole olnud ühtegi negatiivset kuud. Minimaalne investeering meie fondidesse algab 50 000 eurost. Loodame teenida stabiilset kasumit meie investoritele ka järgmistel aastatel.  

Kawe Kapital 

Kristjan Hänni, Kawe Kapital ASi juhatuse liige, portfellihaldur, aktsionär  

Kawe Kapital haldab investeerimisportfelle, mitte fonde. Kõige lähem vastus fondide küsimusele oleks III samba investeerimistoode, mida me Compensa Life’i jaoks haldame. Selle tootlus oli 2017. aastal 13,3%. Põhjust rahulolekuks on küllaga, kui vaadata II ja III samba raames Eestis pakutavaid fonde. Alates tegevuse algusest on see fondidega võrreldes neist väga kaugele ette jõudunud oma tootlusega.

LHV Varahaldus

Joel Kukemelk, ASi LHV Varahaldus juhatuse liige ja Pärsia Lahe Fondi fondijuht ning Mikk Taras, LHV Maailma Aktsiad Fondi portfellihaldur 

LHV Pärsia Lahe Fondi tulemus 2017. aastal oli –0,6% ja LHV Maailma Aktsiad Fondil +13,7%.

LHV Pärsia Lahe Fondi jaoks tähistas 2017. aasta –0,6% kolmandat järjestikuse negatiivse tootlusega aastat. Fondi 2016. aasta tulemus oli –1,0%, 2015. aastal –16,5%, 2014. aastal +11,9% ja 2013. aastal +49,5%. Kuigi viimased kolm selja taha jäänud aastat on olnud rasked, on viimase viie aasta keskmine aastane tulemus olnud tubli +6,6% aastas. 2017. aasta oli GCC regioonis üldjoontes keeruline, kuid toimunud sündmused lõid eeldused paremateks väljavaadeteks edaspidiseks. GCC riikidel on agregeeritud tasemel vaja eelarvete tasakaalustamiseks nafta hinda tasemel 61 USA dollarit ning praegu kaupleb Brent juba 70 dollari peal ehk turuhind on sellest oluliselt kõrgemal. Nafta hinna tõus on andnud GCC riikidele julgust planeerida selle aasta kulutusi ning investeeringuid suuremas mahus, mis elavdab majandust. Näiteks EXPO 2020 ettevalmistamise hoos on eriti suur hüpe kogukulutuste kasvus Dubais, lausa +20% aastases võrdluses. Araabia Ühendemiraadid moodustavad 40%ga LHV Pärsia Lahe Fondi investeeringutest suurima osa. 

LHV Maailma Aktsiad Fondi tootlus olid möödunud aastal 13,7%. Tulemusega jääme rahule. Fondi osak tegi viimaste aastate suurima tõusu ja ületas globaalsete aktsiaturgude kaalutud keskmist tulemust.

Möödunud aastal panustasid fondi osaku tõusu enim Euroopa aktsiad, mis said kasu hoogustuvast kasvutsüklist. Head tootlust pakkusid ka meie üksikud USA aktsiapositsioonid, kuid nõrgema dollari valguses paigutasime sinna vähem vahendeid. Oma panuse fondiosaku tõusu andsid ka Balti riikide aktsiad. Praegu on fond enim investeerinud Euroopa tööstusettevõtete ja pankade aktsiatesse, kiirema kasvuga arenguriikide aktsiaturgudele, tugeva rahavooga Balti ettevõtetesse ja Soome metsatööstusettevõtetesse. Uute investeeringutega vaatame alanud aastal rohkem arenevate turgude suunas, kus hinnatase on mõistlik ja kasvu väljavaade parem.

Limestone Platform

Paavo Põld, Limestone Platform ASi juhatuse liige 

Limestone Platform AS on Eestis registreeritud fondivalitseja, kuid me ise ei tegele ühegi meie fondi investeeringute juhtimisega, vaid oleme selle edasi delegeerinud kolmandatele investeerimisühingutele. Seega saame edastada meie eurofondi Northern Star Global Dynamic Opportunities 10+ portfellivalitseja kommentaarid.

Northern Star Global Dynamic Opportunities 10+ fondi portfelli juhtimine on delegeeritud Soomes registreeritud Northern Starile. Fondi eesmärk on üle majandustsükli 10% ületava tootluse saavutamine. Fond sobib dünaamilise ja absoluutse tootluse teenimisele suunatud investeerimisstrateegia tõttu just rikastele eraisikutele, kelle eesmärgiks oma varanduse säilitamine ilma liigseid riske võtmata. Fond investeerib kõikidesse varaklassidesse mille vahel dünaamiliselt vastavalt majandustsükli seisule liigutakse. Fond lõpetas 2017. aasta 0,3% tootlusega, mis jäi alla seatud tootluse ootuste. 2017 oli väljakutsuv aasta, kuid fondijuhid kommenteerivad, et 2018 turgude väljavaade on positiivne ning fond läheb uuele aastale vastu suhteliselt suure aktsiate osakaaluga.

Luminor Pensions Estonia (endine ärinimi Nordea Pensions Estonia AS)

Martin Rajasalu, Luminor Pensions Estonia ASi juhatuse liige

Olime küll aasta alguses positiivselt meelestatud, kuid niivõrd head tulemust 2017. aastast ei osanud oodata. Kõik meie pensionifondid lõpetasid aasta positiivse tootlusega. Ka konservatiivsed fondid pakkusid klientidele positiivset tootlust ning suurema aktsia osakaaluga pensionifondide tootlus ületas inflatsiooni määra, kuigi viimane kasvas aasta jooksul jõudsalt. Usume, et suutsime täita teadlike ja nõudlike investorite ootusi.

Heade tulemuste saavutamiseks pidime toime tulema mitme väljakutsega. Suurimad neist on seotud negatiivsete või nullilähedaste intressidega ning USA dollari odavnemisega euro suhtes. On palju investoreid, kes otsustavad intressimäärade taset trotsides konservatiivselt investeerida, kuid negatiivset tootlust ei oota keegi. Mis puudutab USA aktsiaturge, siis nende suhtes olime küll aasta tagasi optimistlikud, kuid ei osanud ette näha USA dollari sedavõrd jõulist odavnemist ning seda, et USA dollaris mõõdetav kasv võib osutuda eurodes nullilähedaseks.

Northern Horizon Capital (endine ärinimi BPTAM Estonia AS)

Kristin Pedak, Northern Horizon Capital ASi turundusjuht

Baltic Horizon Fondi 2017. aasta neljanda kvartali vahearuanne (auditeerimata, konsolideeritud) avaldatakse veebruari keskel ja auditeeritud konsolideeritud 2017. majandusaasta aruanne avaldatakse märtsi keskel. 

SEB Varahaldus

Endriko Võrklaev, ASi SEB Varahaldus fondijuht

Üldjoontes võib rahule jääda, alati saab paremini. USA dollari kursi langus muutis aktsiaturgude väga hea tulemuse Euroopa investorite jaoks tagasihoidlikumaks. Meie pensionifondide tulemust mõjutas Euroopa ja arenevate turgude aktsiate eelistamine ning samuti ettevõtete võlakirjade eelistamine valitsusvõlakirjadele. Olime enamik aastast suhteliselt julgelt investeerinud aktsiaturgudele.

SmartCap

Sille Pettai, ASi SmartCap fondijuht

Early Fund II aruandeperiood on kvartaalne ja 2017. aasta IV kvartali kokkuvõte alles töös. Pärast 2017. aasta majandustulemuste kinnitamist jagame kindlasti ka Early Fund II 2017. aasta olulisemate tegevuste ülevaadet. 2016. aastal oli fondi tootlus 15,7% ja etteruttavalt saame öelda, et auditeerimata andmete põhjal kujuneb Early Fund II tootlus ka 2017. aastal positiivseks. Samas märgime, et riskikapitalifondile omaselt ei pruugi fondi ühe aasta tootlus iseloomustada piisavalt vastava aasta turusentimenti ja üldiseid liikumisi riskikapitaliturul, sest on rohkem mõjutatud iga konkreetse fondi eluea küpsusest. 

Swedbank Investeerimisfondid

Kristjan Tamla, Swedbanki Investeerimisfondid ASi juhatuse esimees  

Swedbank jäi fondide tulemustega 2017. aastal väga rahule. Kõik fondid, peale Venemaa aktsiafondi, saavutasid positiivse tulemuse. Lisaks näitasid kõik meie II samba fondid omas kategoorias parimat tootlust ning kohati ületas see konkurentide oma märgatavalt. Edu tõid eelkõige kaks peamist tegurit: suurem panus keskmiselt odavamatele ja seetõttu head tõusu näidanud arenevate riikide (eelkõige Aasia) aktsiaturgudele ning eelmistel aastatel tehtud paigutused Baltikumi ärikinnisvara sektorisse. 

Trigon Asset Management (endine ärinimi AS Trigon Alternative Funds)

Mihkel Välja, ASi Trigon Capital vanemanalüütik 

Trigon Uus Euroopa Fond tõusis aastaga 24,9%, toetudes regiooni ettevõtete kiirele kasumi kasvule. Uus Euroopa fondi puhul on osaku 1,5% haldustasud juba maha arvestatud. Ilma tasudeta oli tootlus 26,7%. Teistel fondidel samamoodi.

Riikide lõikes olid suurimad panustajad investeeringud Poola ja Rumeenia turul, sektori lõikes aga finantssektor. Fondi varad kauplevad endiselt võrdlemisi atraktiivsel hinnatasemel: 10,6 × 2017. aasta kasumikordajal, 5,3 × EV/EBITDA kordajal ja pakuvad 5,6% dividenditootlust 2017. aasta kasumite eest. Jäime fondi absoluuttootlusega 2017. aastal väga rahule. Viimase seitsme aasta lõikes oleme suutnud pakkuda 96% tootlust võrreldes indeksi 21% tootlusega. 

Trigon Balti Fond tootis 2017. aastal 15,1%, toetudes Balti ettevõtete jätkuvalt paranevale käekäigule. Fondi tootlusele avaldas olulist positiivset mõju Tallink Grupp, mis on fondi üks suuremaid investeeringuid ning mille hind sai ülevõtmispakkumise ootuses tuult purjedesse. Samuti aitas tootlusele oluliselt kaasa Silvano Fashion Group, kes üllatas investoreid kõrge dividendimaksega, mida võib lugeda mitut pidi väga positiivseks märgiks. Venemaa turu taastumise ootuses oleme Silvano suhtes jätkuvalt positiivsed. Samuti lõikas fond kasu pangandussektori rallist osaluse kaudu Šiauliu Bankases ja LHV Pangas. Usume, et Baltikumi majandustel läheb ka 2018. aastal hästi ning arvestades, et fondi varad kauplevad keskmiselt alla 10 × 2018. aasta oodatava kasumikordaja ning ca 5% dividenditootlusel, siis oleme ka tuleviku suhtes mõõdukalt optimistlikud. Suurim risk Baltikumi majandustele ja paljude siinsete börsiettevõtete käekäigule on Rootsi kinnisvaraturu oluline jahenemine.

Trigon Venemaa Top Picks Fond. Pärast väga tugevat 2016. aastat jäi Venemaa aktsiaturg 2017. aastal alla MSCI EM indeksi 20,6% rallile. MSCI Russia TR indeks lõpetas aasta –7,6% tasemel, samas kui Trigon Venemaa Top Picks Fond langes –3,2%. Viimase kolme aasta jooksul on fond näidanud suurt 141,2% tootlust, võrreldes MSCI Russia TR indeksi 71,1% tootlusega. Võrdlusindeksi edestamise peamine võtmetegur oli meie aktsiate valik. 2017. aastal panustasid üksikute aktsiate seast kõige rohkem fondi tootlusesse Globaltrans, Sberbank ja Enel Russia. Peamised tootluse vähendajad olid AFK Sistema ja Alrosa. Vaadates 2018. aastasse, paistab Venemaa aktsiaturg teistega võrreldes huvitav eriti praeguse nafta hinna juures. Mitu Venemaa aktsiat pakub suure tõenäosusega kahekohalist vaba rahavoo tootlust ja kõrget ühe- või isegi kahekohalist dividenditootlust. Trigon Venemaa Top Picks Fondi portfell kaupleb 7,1 × kaalutud keskmisel 2018. aasta oodataval kasumil ning dividenditootlus on 7,7%.

Hetkel kuum