E-Profiili töötajad jäid pika ninaga

Kui veel olid head ajad. E-Profiili omanikud Lembit Soe (vasakul) ja Toomas Jõgi aastal 2014 avamas uut tootmishoonet Paldiskis.  Foto: Raigo Pajula
Marge Väikenurm • 2. veebruar 2018 kell 3:00

Tööstusettevõte E-Profiil liikus jaanuaris pankrotti, nii et töötajad saavad selle kuu alguses kätte vaid osa läinud kuu palgast.

E-Profiili töötajateni jõudis teisipäeval teatis, milles seisis, et nad ei näe veebruaris kogu palka. “Töötukassa hüvitab mõnel määral märtsis selle perioodi, kuid märtsini on veel terve kuu. Lihttöölistele on see päris valus löök. Ei ole ka keegi kindel, et jaanuari viimase nädala eest raha tuleb,” nentis Äripäevaga ühendust võtnud inimene.

Pankrotti tüürinud E-Profiil ise maksab selle kuu alguses välja ainult osa summast.

Pankrot käes

Anni Raigna,, tööinspektsiooni jurist

Arvestada tuleb, et tasud võivad viibida mitmeid kuid.

E-Profiil läks pankrotti jaanuari teises pooles. Töötajad jaanuari algusest kuni 18. jaanuarini teenitud palka tõenäoliselt veel nii pea kätte ei saa. Nimelt maksab töötukassa raha neljanda kvartali keskmist tasu arvestades, aga kuna andmed saabuvad alles märtsis, siis enne seda töötukassa hüvitist ei maksa.

Töötajad peavad saamata jäänud töötasu nõude esitama pankrotihaldurile Sirje Taelale, kes taotleb vahendeid töötukassalt.

Töötukassa hüvitab saamata jäänud töö- ja puhkusetasu pankroti väljakuulutamiseni, hiljem tasub palga firma.

Töötukassa hüvitiste osakonna juhataja asetäitja Ardo Rosina sõnul ei ole E-Profiili pankrotihaldur töötukassale veel avaldust tasude hüvitamiseks esitanud. Küll aga on E-Profiil taotlenud kindlustushüvitist koondamise korral 20 töötajale.

Äripäev on varem kirjutanud, et muu seas metallkonstruktsioone valmistav Technobalt ning nafta- ja gaasitööstusele seadmeid tootev eksportija E-Profiil on vaenujalal. Esimene süüdistab teist juhtimisvigades, E-Profiil uut aktsionäri Technobalti aga firma päästmise takistamises ja nõukogu koosoleku protokolli võltsimises, et vangerdada oma inimene juhatusse. Vaidlus päädis kohtuteega.

Partnerid võisid ära ehmuda

E-Profiili uued omanikud ehk Technobalt teemat ei kommenteerinud, kuna neil ei õnnestunud juhatust välja vahetada. Muu seas ei vastanud nad küsimustele, kuidas töölised nende hinnangul täispalgata hakkama saama peavad, kui tõenäoline on E-Profiili tegevuse lõpetamine ja milline on lepingupartnerite suhtumine.

Firma kauaaegne omanik Lembit Soe vastas, et kui E-Profiili saneerimine oleks õnnestunud, ei oleks töötasu hilinemise või maksmata jätmise kohta küsimusi tekkida saanud. "Meie nägemusel oli olemas piisavalt tellimusi ja positiivne rahavoog, mille arvelt sai maksta ära kõik jooksvad kohustused, nende hulgas ka kõik töötasud," ütles ta.

Ta ütles, et pärast pankroti välja kuulutamist makstakse töötajatele palgad ära enne võlausaldajaid. "Töötajate palk on pankrotimenetluses massikohustus, mis makstakse välja esimesena. Samas ei saa välistada, et pankrot võib koostööpartnereid hirmutada, mistõttu on tekkinud rahavoolised probleemid," nentis ta.

Ta rõhutas, et tulenevalt pankrotiseadusest on kogu varade käsutamine, sealjuures ka töötasude maksmine pankrotihalduri pädevuses. "Minul puudub igasugune teave, et pankrotihaldur ei kavatse töötajatele töötasu maksta," ütles ta.

 Kehv seis

Pankrotihaldur Sirje Taela sõnul teevad nad parima, et töötajad raha kätte saaks. „Kui 19. jaanuaril oleks tehas kinni pandud, ei oleks need inimesed ka raha saanud,“ on Taela seisukoht, samuti heitis ette, et murega on meediasse pöördutud.

Küsimusele, kui palju inimesi on tööst ilma jäänud, Tael konkreetselt ei vastanud. „Seadus ei luba kollektiivist rohkem vabastada kui kümme protsenti,“ lausus ta, kuid siis vastas, et see ei tähenda, nagu just nii palju inimesi on lahkuma pidanud. „Ma ei saa teile numbrit öelda, sest iga päev on üks või kaks, ma peaks siis kokku lugema. Tootmine on vähenenud, seetõttu pole ka inimesi vaja.“

Millest E-Profiili põhjaminek algas, Tael veel ei avalda. „Mul on mingid mõtted, aga pean neid kontrollima.“

Tööinspektsiooni nõustamisjurist Anni Raigna on E-Profiili olukorraga kursis, samuti teavitas pankrotihaldur töötajaid, et nad peavad saamata jäänud töötasu nõude esitama haldurile.

„Arvestada tuleb, et tasud võivad viibida mitmeid kuid. Pankrotimenetlus on pikk protsess,“ nentis Raigna.

E-Profiili võlausaldajate koosolek toimub veebruari keskel. Seal selgub ka, mis ettevõttest edasi saab. Ehk siis, kas E-Profiil lõpetab tegevuse või mitte.

E-Profiilil on Äripäeva teada umbes 37 miljoni euro jagu võlgu, raha ootab üle 140 ettevõtte. Suurimad võlausaldajad on pangad: LHV-le on firma võlgu 13,9 miljonit eurot ja Luminorile üle 10 miljoni euro.

Hetkel kuum