Praktikandid kui tulevikuinvesteering

Estanc AS on vaid mõne aastaga kasvatanud praktikantidest osakonna juhte  Foto: Raul Mee
Lennart Käämer • 12. veebruar 2018 kell 12:29

Praktikantide väärtustamine võib tööjõupõuas ettevõtetele kordades tagasi teenida. Parematel aastatel on enam kui poolesajast koolinoorest tööandjaile truuks jäänud koguni kolmveerand.

Kui noortele on (üli)koolipraktika parim viis üleminekuks tudengipõlvest tööellu, siis tööandjad saavad noori kaasates juba varakult kaardistada tulevikutalendid. Tuleb vaid aru saada, et noorte oskused ei saa kohe alguses olla samast klassist, mis ülikoolis omandatud teoreetiline baas. Reedel Masinatööstuse Liidu eestvedamisel TTÜs toimunud Engingeering Students konverentsil tutvustasid suurettevõtete Eesti esindajad ülikoolirahvale praktikavõimalusi.

Ingliskeelseid kohti liiga vähe

ABB ASi eelispraktikavaldkondadeks on kujunenud mehaanika ja elektroonika. Ettevõtte ise hindab kõrgelt inseneride järelkasvu. Igal aastal pakutakse ligi 100 tudengile koolipraktika kogemust. Üksikutel talentidel on võimalik läbida mahukam aastane praktikaprogramm, mis tutvustab ettevõtte erinevaid funktsioone.

„Uue võimalusena on tänavu loomisel rahvusvaheline praktikaprogramm, mille raames on tudengitel võimalus läbida praktika ABB-s mõnes teises riigis, et saada rahvusvahelisi kogemusi,“ tutvustas ABB Balti riikide värbamisjuht Gerda Markus.

ABB AS:

Kontsern annab tööd ligi 132 000 inimesele ligikaudu 100 riigis (peakontor Zürichis)

Igal aastal pakub praktikakohta 100-le noorele

Estanc AS:

Ettevõttes 140 töötajat, igal aastal u 55 praktikanti (peamiselt TTÜst ja EBSist)

Peamised praktikakohad suuremate kõrval projektide juures

Värbamisspetsialist Gerly Alpi sõnul on ollakse noorte seas populaarne paindlikkuse ja tasustamise tõttu. Noortele makstakse vähemalt miinimumpalgaga võrdset parktikatasu, vähem oluline pole ka tagasiside andmise vorm.

„Praktikandid ei pea olema tööpostil viis päeva nädalas kella kaheksast viieni. Kui õpingud nõuavad, saame luua paindliku graafiku. Oluline on pidev ja personaalne kommunikatsioon juhendatavatega. Kord nädalas e-maili teel antud tagasiside ei ole konstruktiivne,“ rõhutas Alp.

ABB arvestab igale praktikandile sobiva koha leidmisel ülikoolieriala kõrvalt ka tema hobisid ja klubilisi tegevusi. Teinekord võivadki viimased saada sobiva positsiooni leidmisel määravaks.

„Meie põhimure on positsioonide vähesus. Kui eesti- ja venekeelseid praktikakohti on sadakond, siis ingliskeelsetele üliõpilastele on pakkuda vaid kümme kohta,“ nentis Alp.

Viie aastaga praktikandist osakonnajuhiks

Protsessiseadmeid valmistav Estanc AS jagab praktika kaheks: kontori- ja tehasepraktika. Kuna ettevõtte tootmine on projektipõhine ja tellimused keerukad, peab ka meeskonnal olema väga kõrge kvalifikatsioon. Sestap piirdub tehasepraktika üliõpilastele vähem kui nädalase vaatlusperioodiga.

„Eesmärk on anda huvilistele ülevaade ja süvendada nende huvi. Masinaid õpilased paraku kasutada ei saa. Igal aastal uudistab meie tootmispoolt umbes 55 praktikanti,“ rääkis personalijuht Siret Raigla.

Kontoripraktikast, seevastu, on lennukaid edulugusid koorunud küll. Viie aastaga praktikandist projektijuhiks tõusnud Renee Kauleri näide on üks nendest.

Praktikandid väärtustavad paindlikku töögraafikut - töö kõrvalt peab jääma aega õpinguteks

Pidev ja personaalne suhtlus tagab paremad töö tulemused kui formaalne kord nädalas antud tagasiside

Praktikandile sobiva koha leidmisel arvesta põhieriala kõrvalt hobisid ja huviringe

Ingliskeelseid praktikapositsioone võiks rohkem olla

Ülikoolide praktikakohtade võrgustik on nigel

Kauleri koolipraktika algas 2011. aasta suvel Estancis, millele järgnes poole kohaga töö samas ettevõttes. Magistrantuuri siirdudes toimus ümberlülitumine täistööajale. Pidev huvi ja edukad projektid tõid kahe aasta möödudes juba lauale projektijuhi ülesanded. Sealt veel kolm aastat ja magistritöö kaitsmisega kukkus ka osakonna juhataja positsioon.

Estanc hoidis juba toona olulist põhimõtet, et teadmiste kõrval loeb praktikandi suhtumine ja emotsionaalne intelligentsus. Arenguks peab klappima ka kolleegidega. Kohe esimesel aastal tegi osakonna juhataja põhjaliku intervjuu ja tegevjuht tutvustas maja. Jututeemadest ei puudunud ka palganumbrid.

„Ettevõtted peaks kohtlema praktikante nagu oma töötajaid. Usaldades neile vastutuse, annab see arenguvõimaluse. Nii saavad noored firmale tagasi teenida,“ julgustas Kauler ettevõtjaid.

Ülikoolid peaksid omakorda tunniplaanide koostmaisel arvestama praktikantide ajakavaga. Töötavatele tudengitele sobivad tihedad koolipäevad, mis jäävad nädala algusesse või lõppu. Hajutatud loengute kava lööb tööpäevadesse kiilud ja ei lase pühenduda.

Ühtlasi jättis Kauleri sõnul soovida kooli pakutav praktikakohtade võrgustik. Suured firmad nagu ABB või Estanc värbavad ametlikul moel. Kui soovitakse vähem formaalset praktikasuhet, pole ilma tutvusteta midagi peale hakata.

„Minu soovitus alustavale praktikandile on esmalt endale selgeks teha, mis valdkonnas soovitakse töötada ja mis ülesandeid täita. Seejärel pöörduda ise firmade poole. Kui suhtumine on paigas ja motivatsioon kõrge, siis leiad ka oma koha. Oma initsiatiiv vaid ilmestab viimast,“ jagas Kauler kogemusi.

Gerda Markus, ABB Balti riikide värbamisjuht

 Klassikalised värbamismeetodid on ajale jalgu jäänud

Tänase tööjõuturu tingimustes mitmekesistub järjest kiiremini värbamismeetodite valik. Heade kandidaatide leidmiseks ei piisa enam ainult töökuulutustest portaalides. ABB otsingumeetodid sisaldavad küll endiselt klassikaliste töökuulutuste avaldamist online-meedias, kuid seda toetavad sihtotsingute tegemine LinkedIn-is ja teistes sotsiaalmeedia kanalites, vastava eriala foorumites, Facebooki gruppides ja tööotsijate andmebaasides. Kõikidesse värbamistesse kaasame ka ABB töötajaid ning oleme ettevõtte sees üles ehitanud uue töötaja soovitamise süsteemi. Lisaks osaleme karjäärimessidel ja korraldame õppekülastusi oma ettevõttes.

Suurte värbamismahtude tõttu oleme loobunud koostööpartneritest ja teostame värbamisprotsessi otsast lõpuni ise. See annab võimaluse õppida paremini tundma oma huvigruppe ja kandidaate. Samuti kiirema tagasiside tööjõuturul toimuvate muutuste kohta ning paindlikkuse vajadusel värbamisstrateegiat muuta.

 

Hetkel kuum