Äripäev • 26 veebruar 2018

Kohus saatis Tallinna Sadama süüdistuse tagasi

Talllinna Sadama eelistung  Foto: Andras Kralla

Harju maakohus saatis Tallinna Sadama kriminaalasja süüdistusakti riigiprokuratuuri tagasi, kuna see ei vasta kohtu hinnangul kriminaalmenetluse seadustiku nõuetele.

Kohus heidab ette süüdistuse laialivalguvust, puudusi süüdistuse ülesehituses, segadust kuriteo toimepanemise aja ja koha küsimustes – näiteks: millisel ajal olid etteheidetavad teod toime pandud ja millise süüteokoosseisu alternatiiviga tegemist on.

Süüdistatavate puhul ei ole kohtule arusaadav, milliseid käitumisakte süüdistuse kohaselt isikutele ette heidetakse, millal need on toime pandud ning mida taunitavat näeb prokuratuur osades süüdistuses kirjeldatud tegudes, seisab kohtu teates. 

Sellest tulenevalt leiab kohus, et süüdistusakt ei vasta nõuetele ning tagastab selle prokuratuurile. Kohtu hinnangul on süüdistusakti täpsustamine kõigi menetlusosaliste huvides. „Arusaamatused panevad spekuleerima prokuratuuri oletustega. Prokuratuuril on võimalik esitada arusaadavam ja konkreetsem süüdistusakt, mis loodetavasti hoiab ära edasised vaidlused nii kuriteo aegumise kui ka teo toimepanemise asjaolude osas,“ märkis kohus oma määruses.

Samas ei võtnud kohus seisukohta süüdistuse kvalifikatsiooni põhjendatuse kohta, kuigi eelistungil viitasid mitme süüdistatava kaitsjad sellele, et kvalifikatsioon ei ole põhjendatud. „Asjaolu, et kaitsja ei nõustu süüdistuses esitatud järeldustega või on varasem kohtupraktika olnud sarnastes asjades teistsugune, ei tähenda automaatselt, et süüdistusakt oleks seaduse nõuetele mittevastav ja süüdistusakt tuleks prokuratuurile tagastada,“ märkis kohus, viidates sellele, et seisukoha süüdistuse kvalifikatsiooni põhjendatuse kohta saab kohus võtta kohtuliku uurimise käigus.

Süüdistusakt puudutas Allan Kiili, Ain Kaljuranna, Martin Paide, Eno Saare, HTG Invest ASi, Tõnis Pohla, Üllar Raadi, Sven Honga, Keskkonnahoolduse OÜ, Toivo Prommi, Valdo Õunapi ja Jan Paszkowski  kriminaalasja.

Määruse peale võib esitada määruskaebuse 15 päeva jooksul.

Tallinna Sadama endist juhatuse esimeest Ain Kaljuranda ja endist juhatuse liiget Allan Kiili kahtlustatakse suures ulatuses altkäemaksu võtmises pikema aja jooksul. Altkäemaksu andmises kahtlustatakse kolme inimest ja altkäemaksu andmisele kaasaaitamises veel kolme inimest.

Septembris sõlmisid Tallinna Sadama altkäemaksu asjas kahtlustuse saanud Anna Annikova ja Kaido Tamberg prokuratuuriga kokkuleppe ning mõlemad tunnistati süüdi. Mõlemad olid kohtu ees altkäemaksu võtmise ja rahapesu eest.

Annikovale ja Tambergile heideti ette Tallinna Sadama endise juhi Ain Kaljuranna altkäemaksu võtmisele kaasa aitamist aastatel 2009-2011 Tallinna Sadama partnerite esindajatelt.

Hetkel kuum