Äripäev • 16. märts 2018 kell 6:35

Tõniste võtab EASi käest sadade miljonite jagamise ära

Rahandusminister Toomas Tõnistel tahab näidata, et dubleerimist ja bürokraatiat saab vähendada.  Foto: Andras Kralla

Valitsus kiitis kabinetinõupidamisel heaks rahandusministeeriumi kava luua Riigi Tugiteenuste Keskuses ühine toetuste andmise teenus, mida seni jagas EAS.

Kava kohaselt hakkab Riigi Tugiteenuste Keskus rakendama rahandusministeeriumi valitsemisala regionaal- ja muid toetusi, mida seni jagas Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS). Praegu tegeleb nende toetustega EASis ja rahandusministeeriumis kokku ligikaudu 100 ametnikku ja töötajat, kes jätkavad oma teenistust RTKs, teatas ministeerium.

Üle antavate toetuste maht on 987 miljonit eurot.

Rahandusministeeriumi teatel teeb teeb kasutaja jaoks raha taotlemise mugavamaks ja korrastab toetuste jagamise süsteemi. Lisaks aitab see valitsuse tööjõudu paremini kasutada ning vähendada bürokraatiat.

Esialgu puudutab ühtse rakendusteenuse moodustamine eelkõige regionaaltoetusi ja teisi rahandusministeeriumi jagatavaid toetuseid. Loodavasse toetuste jagamise ühtsesse süsteemi saavad edaspidi üle tuua oma toetuste rakendamise ka teised ministeeriumid.

Vähem bürokraatiat ja dubleerimist

„Meie eesmärk on pilootprojektiga näidata, et toetuste jagamise süsteemis on võimalik vähendada tarbetut bürokraatiat ja dubleerimist ning teha süsteem toetuse saajate jaoks lihtsamaks ja mugavamaks,“ ütles rahandusminister Toomas Tõniste. „Loodan, et see projekt õnnestub ja tulevikus soovivad uue süsteemiga liituda ka teised valitsemisalad.“

„Toetuse taotlejale on lihtsam, kui eri toetusi on võimalik taotleda ühest ja samast kohast ning samal viisil,“ ütles riigihalduse minister Jaak Aab. „Muudame toetuste saamise lihtsamaks ja vähendame bürokraatiat nii taotleja kui ka riigi jaoks. Toetuste jagamisega seotud tehnilisi töid on riigil mõistlikum teha ühes kohas. Muudatus on üks osa riigireformist – korrastame avalikke teenuseid ja muudame riiki tõhusamaks. See ümberkorraldus haakub hästi riigireformi eesmärgiga ja on kindel samm edasi nende sihtide suunas.”

Täiendavalt on plaanis RTKsse koondada need sotsiaalministeeriumi ja riigikantselei korraldatavad eurotoetused, mille jaotust taotlejate vahel rahandusministeerium praegu korraldab.

Ühest kohast 34 meedet

Üle viidavate toetuste hulgas on näiteks hasartmängumaksu arvel antav regionaalsete investeeringutoetuste programm ning kergliiklusteede, elektriliitumiste, esmatasandi tervisekeskuste ja toiduabi toetuse programmid.

Ühest kohast saab edaspidi taotleda 34 meetme toetusi, mida rahastatakse viiest rahastusallikast, sealhulgas ELi struktuurifondidest, Euroopa naabrusinstrumendi piiriülese koostöö vahenditest, Euroopa abifondi toiduabi toetustest enim puudust kannatajatele, CO2 ja teiste kasvuhoonegaaside kvoodi müügi tulust, hasartmängumaksust ja teistest riigieelarve tuludest. 

Rahandusministeerium esitab valitsusele ühise rakendusteenuse loomiseks vajalike seadusemuudatuste eelnõu tänavu aprillis.

Riigi Tugiteenuste Keskus on valitsusasutus, mis korraldab riigi raamatupidamist ning personali- ja palgaarvestust, osutades teenuseid ministeeriumide valitsemisala asutustele, riigikantseleile, rahvusraamatukogule, Eesti Kunstimuuseumile. Samuti aitab RTK riigikantseleil ning justiits- ja rahandusministeeriumi asutustel riigihankeid korraldada ja korraldab riiginõuete täitmist.

Hetkel kuum