Äripäev • 20. märts 2018 kell 12:18

Ringkonnakohus mõistis PERHi eksjuhi õigeks

Ringkonnakohus mõistis Tõnis Alliku õigeks.  Foto: Konstantin Sednev, Postimees/Scanpix

Ringkonnakohus tühistas tänase otsusega Harju maakohtu otsuse Põhja-Eesti Regionaalhaigla endise juhi Tõnis Alliku kohta, mõistes mehe täielikult õigeks.

Haigla endise IT-juhi Marko Kilgi kohta jäi maakohtu otsus muutmata.

Harju Maakohus varasemas otsuses mõistis Tõnis Alliku süüdi altkäemaksu võtmises (Helmese tasutud puhkusereiside näol), kuid õigeks pistise võtmises (lennukipiletite tasumine OÜ P. Dussmann poolt) ning omastamises.

Ringkonnakohus nõustus maakohtuga, et kuna süüdistus ei sisalda etteheidet, milles täpselt seisnes nn Oktoberfesti meelelahutusreis, mis prokuratuuri veendumusel ei ole tööalane kliendiüritus, ning kes kandis väidetava meelelahutusürituste kulud, siis ei saa käsitleda ka lennupileteid hüvena soodsate otsuste tegemise eest. Lisaks ei ole kriminaalasjas kummutatud ka põhjendatud kahtlus, et Allik osales reisil oma ametialaste kohustuste täitmiseks.

Soodsaid otsuseid ei teinud

Küll aga ei nõustunud kohus maakohtuga Alliku altkäemaksu võtmise süüdistuses. Ringkonnakohus tuvastas, et Allik ei osalenud hankekomisjonide töös, seega ei osalenud riigihangetel soodsate lahenduste ja otsuste tegemisel. „Olukorras, kus Alliku poolt hankemenetlustes osalemist tuvastatud ei ole, on võimatu nõustuda süüdistuse seisukohaga, et Alliku puhul pistise/altkäemaksu võtmisena on vaadeldav Helmese poolt finantseeritud puhkusereisidega nõustumine ja nende vastuvõtmine vastutasuna selle eest, et ta üldiselt ja konkretiseerimata osaleb vastutava juhatuse liikmena infotehnoloogia valdkonnas selle toimimise järelvaatajana ning samuti edaspidise sujuva koostöö tagamiseks,“ märgib kohus oma otsuses.

Ringkonnakohus täpsustas, et vara või muu soodustuse lubamisega nõustumine või soodustuse vastuvõtmine ametiisiku poolt ei kujuta endast iseenesest veel karistatavat tegu. Süüdistusest ei nähtu ühtegi konkreetset ametialast tegu, mille eest vastutasuna Helmes Allikule varaliselt hinnatavaid soodustusi andis.

Omastamine ja pistise võtmine

Marko Kilgi osas muutis ringkonnakohus kvalifikatsiooni, leides, et Kilk pani omastamise toime ametiisikuna. Muus osas ringkonnakohus Kilgi puhul esimese kohtuastme otsust ei muutnud – Kilk jäi süüdi omastamises ja pistise võtmises, mille eest Harju maakohus mõistis talle karistuseks aasta ja kolm kuud vangistust tingimisi.

Süüdistuse kohaselt osales Marko Kilk infotehnoloogia riigihangete komisjonides, kus tema ülesandeks oli osaleda hankedokumentide koostamisel, pakkumiste hindamiskomisjoni töös ning parima pakkuja valimisel. Vastutasuna selle eest, et Kilk osaleb valdkonnapõhise juhina infotehnoloogia valdkonnas selle toimimise järelvaatajana ning vastava valdkonna riigihangetel soodsate lahenduste ja otsuste tegemisel, andis sujuva koostöö tagamiseks Helmes Kilgile varaliselt hinnatavaid soodustusi puhkusereiside finantseerimise kujul. Erinevalt Allikust oli Kilk hankekomisjonide esimees, seega osales hankekomisjoni esimehena Helmese kasuks soodsate otsuste tegemises. Ringkonnakohus nõustus selles osas Kilgi süüditunnistamisega ning temale karistuse mõistmisega.

Otsust võivad osapooled vaidlustada 30 päeva jooksul riigikohtus.

Hetkel kuum