Äripäev • 19 aprill 2018

Uus seadus muudab paljud ettevõtjad reisiettevõtjateks

Rannas  Foto: epa

Juulist jõustuvad turismi- ning võlaõigusseaduse muudatused, mis puudutavad paljusid reisiteenuseid pakkuvaid ettevõtjaid: reisiettevõtja mõiste muutub laiemaks.

Seaduses toodud pakettreiside ja seotud reisikorraldusteenuste direktiivi ülevõtmisega laieneb pakettreisi mõiste ja tekib uus mõiste - seotud reisikorraldusteenus.

Pakettreisi ja seotud reisikorraldusteenuste regulatsioon kuulub kohaldamisele siis, kui reisiteenused, mida pakutakse müügiks ja müüakse, vastavad pakettreisi või seotud reisikorraldusteenuste tunnustele. Seejuures pole oluline, kuidas ettevõtja ise oma tegevust kirjeldab või määratleb, vaid kuidas ja mil viisil ta reisiteenuseid reklaamib, müügiks pakub ja müüb.

Teatud juhtudel võib reisiettevõtjaks muutuda näiteks majutusteenuse, reisijaveo või muu turismiteenuse osutaja, ning sellega kaasneb kohustus esitada majandustegevusteade ja on vajalik nõuetekohane tagatis.

Näiteks on tegemist pakettreisiga, kui ettevõtja pakub müügiks või müüb reisiteenuseid pakettreisi või sellesarnase nimetuse all, näiteks "puhkusepakett", "spaapakett", "kruiis", ning tegemist on vähemalt kahe eri liiki reisiteenuse kogumiga samaks reisiks. Kusjuures reisiettevõtjaile seatud nõudeid tuleb täita juba esimesest pakettreisi või seotud reisikorraldusteenuste müügipakkumise avaldamisest või esitamisest alates, isegi, kui tegelikku müüki veel ei ole.

Tarbijakaitseamet ja kaubandus-tööstuskoda korraldavad reisiettevõtjatele Tartus, Tallinnas ja Narvas infopäevi, et selgitada neid turismi- ja võlaõigusseaduse muudatusi.

Hetkel kuum