Sõnajalad kaebavad Aidu vaidluse edasi

Tuulepark  Foto: Scanpix/Reuters

Vendadele Sõnajalgadele kuuluv Aidu Tuulepark ja Lüganuse vald kaebasid edasi halduskohtu otsuse, millega keelduti Aidu tuulepargi ümber käivat vaidlust aegunuks pidamast.

Aprillis otsustas Tartu halduskohus, et Ida-Virumaa maavanema protest, millega Aidu tuulepargilt võeti ehitusluba, ei olnud aegunud. Aidu Tuulepark leiab, et halduskohtu tõlgendus ei toetu seaduse sõnastusele ning on vastuolus varasema kohtupraktika ning põhiseaduslike põhimõtetega.

„Seadus ütleb selgelt, et kui maavanem leiab, et kohaliku omavalitsusüksuse haldusakt või selle andmata jätmine on õigusvastane ja rikub avalikku huvi, võib ta 30 päeva jooksul teha kirjaliku ettepaneku tunnistada see kehtetuks, viia see õigusnormidega vastavusse või anda välja nõutav haldusakt,“ ütles Supremia vandeadvokaat Silja Holsmer Aidu Tuulepargi pressiteate vahendusel ja lisas, et antud juhul ei ole seda õigel ajal tehtud.

Ida-Viru maavanem esitas läinud kevadel kohtusse protesti, et tühistataks Lüganuse vallavalitsuse antud tuulikute ehitusluba Andres ja Oleg Sõnajala firmale Aidu Tuulepark. Toona otsustas Tartu halduskohus maavanema protesti menetleda ja peatas esialgse õiguskaitsena tuulikute ehituslubade kehtivuse.

Kohus otsustas tänavu aprillis, et vaidlus tuulepargi ehituslubade üle jätkub ning et maavanem pöördus kohtusse õigel ajal - nimelt vaidlesid Sõnajalad ja riik selle üle, millal sai maavanem lubade andmisest teada.

30 tuulikuga pargi ehitamise load anti välja kolm aastat tagasi. Ehitama hakkasid Sõnajalad 2016. aastal, kuid mullu veebruaris süüdistati vendi omavolilises tegutsemises ning kaitseministeerium palus maavalitsusel alustada järelevalvemenetlust.

Praeguseks on kohtuasi läinud edasi justiitsministeeriumi kätte.

Hetkel kuum