Äripäev • 2. august 2018 kell 5:25

Eesti Energia võttis Auvere jaama General Electricult üle

Auvere elektrijaama ehitusplats. Eesti Energia jaoks on heitmekvoot oluline kulu.  Foto: Äripäeva fotoarhiiv

Eesti Energia juhatus võttis General Electricult üle Auvere elektrijaama, mis tähendab, et jaam läheb üle Eesti Energia tütarettevõttele Enefit Energiatootmine.

Auvere garantii- ja töökindluse periood kestab kaks aastat, lisas Eesti Energia. Elektrijaam on suuteline katma kodumaiste kütustega üle veerandi Eesti elektritarbimisest.

Eesti Energia juhi Hando Sutteri sõnul on tegu unikaalse elektrijaamaga, mis varustab Eestis elektriga kahte järgmist põlvkonda. Elektrijaamas saab kütusena kasutada lisaks põlevkivile ka biomassi, turvast ja põlevkivigaasi.

„Ehkki jaama vastuvõtmine on viibinud, on tehnilised kitsaskohad kõrvaldatud. Jaam töötab vastavalt plaanile ja täidab kõiki keskkonnanõudeid,“ sõnas Eesti Energia juhatuse esimees.  

Uus elektrijaam on Eesti Energia suurenergeetika konkurentsivõimelisim tootmisüksus. Viimaste katsetena läbis Auvere elektrijaam 28päevase töökindluse testi, kasuteguri ja heitmete testid ning Eleringi viimase võrgukatse. Kõik katsed õnnestusid, lisab Eesti Energia.

Auvere numbrites

Auvere elektrijaam suudab katta üle 25% Eesti elektritarbimisest, ehk toota aastas 2,2 TWh elektrienergiat. Eesti aastane elektritarbimine on keskmiselt 8 TWh.Elektrijaama 300 MW võimsus kompenseerib osaliselt 2019. aastal töö lõpetavaid vanemaid elektritootmisüksuseid, mille sulgemise järel kaob turult ligi 600 MW võimsust.Auvere jaam on võimeline kasutama erinevaid kodumaiseid kütuseid: kuni 100% ulatuses põlevkivi, 50% ulatuses biomassi, 20% ulatuses turvast ja 10% ulatuses põlevkivigaasi. Auvere suudab aastas toota ligi 1 TWh taastuvenergiat.Elektrijaama ehitusleping sõlmiti 2011. aasta jaanuaris. Ehituse investeering oli kokku 610 miljonit eurot, mis on 28 miljonit eurot väiksem eelarves kavandatud maksumusest.  Auvere elektrijaam ühendati esmakordselt elektrivõrguga 2015. aasta mais ning sellest ajast on jaam tootnud kokku 4,3 TWh elektrienergiat.

Hetkel kuum