Anu Jõgi • 19. detsember 2018 kell 10:48

Tallinn ei luba kandideerijaid paar kuud linnaTVsse

Tallinn. 08OCT15. Edgar Savisaar Tallinna TV Linnpea tunnis, saates TeleTallinn. FOOT: ERIK PROZES / POSTIMEES  Foto: ERIK PROZES

Raepress teatas, et Tallinna linnavalitsus kinnitas linna väljaantavates ajalehtedes riigikogu valimiskampaania kajastamise põhimõtted.

“Kirjutamata reeglid on kehtinud ka varem, nüüd said need selgelt ja üheselt kirja pandud, et tagada valimiste eel aus ja väärikas konkurents,” ütles Tallinna linnapea Taavi Aas. “Kindlad reeglid on nii linna ajalehtedes kui ka Tallinna TVs, kus enne märtsivalimisi ei tohi näiteks parlamenti kandideerijad saateid juhtida.”

Linnavalitsus juhindus valimiskampaania ajaks omavalitsusmeedia käitumisjuhiste koostamisel riigikontrolli auditis „Omavalitsuste teavitustegevus valdade ja linnade infolehtedes“ antud soovitustest.

See audit näitas, et kuigi enamiku valdade ja linnade infolehti ei kasutatud 2017. aasta kohalike valimiste eel parteilistes erahuvides, oli omavalitsuse raha toel tehtud valimiskampaaniale või muule poliitilisele mainekujundusele osutavaid märke siiski kokkuvõttes üsna palju, erinevas avaldumisvormis ja mitmes omavalitsuses. tallinna ja Loksa omavalitsus toodi eraldi välja punkti all, mis rääkis poliitiliste konkurentide tasakaalustamata kritiseerimist: "Võimuolijate poliitilistele konkurentidele suunatud ühekülgne kriitika, mis neid otsesõnu halvustab, näitab neid nõrgemana või loob neist muul moel negatiivse kuvandi, tekitades kõlvatut konkurentsi. Omavalitsuse ülesannetest tulenevate vajadustega sedalaadi sõnumeid põhjendada ei saa ega avalikku huvi nende tagant ei leia," seisab riigikontrolli raportis..

Tallinna linna väljaantavates ajalehtedes järgitakse riigikogu valimiskampaania kajastamise põhimõtteid 1. jaanuarist 3. märtsini.

Põhimõtete kohaselt kajastatakse linna väljaannetes valimistoiminguid, erakondi ja kandidaate ning edastatakse Vabariigi Valimiskomisjoni, Tallinna linna valimiskomisjoni ja teiste valimiste korraldajate ametlikke teateid.

Valimiskampaania perioodil ei avaldata ajalehtedes 2019. aasta riigikogu valimistel kandideerijate artikleid. Valimistel kandideerivad ajalehtede koosseisulised töötajad väldivad oma materjalides selgelt ja ühemõtteliselt valimistega seonduvat temaatikat.

Valimiskampaania perioodil võib kandidaate ajalehtedes esinejate ja intervjueeritavatena esitleda juhul, kui see on teema käsitlemisel möödapääsmatult vajalik ning seotud kandidaadi igapäevase tööga, seejuures tuleb hoiduda valimisagitatsioonist.

Ajalehtedes võib valimisperioodil tutvustada erakondade valimisprogramme, andmata neile hinnanguid ja tegemata eelistusi. Konkureerivate erakondade esindajatele tuleb anda valimisperioodil sõna võrdsetel ja võrreldavatel alustel, luues neile võimaluse omavahel debateerida või tutvustada oma seisukohti. Ajalehtedes ei avaldata riigikogu valimistel kandideerijate juhtkirju ja arvamuslugusid, fotosid ega muid isikustatavaid kujunduselemente.

Linnaosade ajalehtedes avaldatakse valimisreklaame kehtestatud hinnakirja alusel. Ajalehtedes Pealinn ja Stolitsa ei avaldata ei tasulist ega tasuta valimisreklaami.

Hetkel kuum