Jaanus Vogelberg • 7. jaanuar 2019 kell 14:54

Finantsinspektsioon saab jõudu juurde

FI juht Kilvar Kessler   Foto: Andras Kralla

Finantsinspektsiooni (FI) nõukogu otsustas, et järelvalvaja eelarve kasvab ja organisatsiooni palgatakse inimesi juurde. Samuti kinnitati FI strateegia perioodiks 2019-2021.

FI tänavune eelarve on 7,3 miljonit eurot, kasvades mullusetga võrreldes viis protsenti, teatas FI. See on tingitud eelkõige järelevalvetegevuse mahtude suurenemisest. Näiteks teeb FI alates 2019. aastast koduriigi pädeva asutusena järelevalvet Luminor Bank ASi ning tema filiaalide üle välisriikides, samuti on kõrgenenud vajadus rahapesu tõkestamise järelevalves. FI plaanib tuleval aastal lisaks juurde värvata 13 uut spetsialisti.

FI juhatuse esimehe Kilvar Kessleri sõnul on nende eesmärk stabiilne, usaldusväärne ja uuendusmeelne finantsturg ning sellest lähtuvalt on uues strateegias terve rida väljakutseid. „Muutunud väliskeskkond, FI oluliselt laiemad õigused ning järelevalvatavate suurenev hulk esitab väljakutse turuosalistega seotud riskide paremaks juhtimiseks. Pöörame senisest veelgi suuremat tähelepanu kriisiraamistiku tugevdamisele, turuosaliste sisekontrollisüsteemide tõhususele ning piisavate puhvrite olemasolule riskide maandamiseks,“ rääkis Kessler.

Eelmisel strateegiaperioodil (2016-2018) ilmnenud riskide ja digitaliseerimise trendide tõttu panustatakse edaspidi rohkem ka finantssektori IKT-valdkonna järelevalvesse. Samuti süvendab FI järelevalvet kogumispensioni toodete üle. See on ajendatud majanduskasvuga seotud trendidest, varade ümberhinnastamise riskist ning süsteemi järjest enam piiriülesemaks muutumisest.

Hetkel kuum