Äripäev • 6. aprill 2019 kell 11:17

Vaata, mida ütleb kolmiklepe pensioni kohta

Isamaa üks valimisloosungeid oli pensioni teise samba vabatahtlikuks muutmine.  Foto: Liis Treimann

Keskerakonna, EKRE ja Isamaa on kokku leppinud, mida teha pensioni teise sambaga: teise sambasse võib raha koguda, aga võib ka sealt oma raha välja astuda, ühe variandina saab pensioniraha investeerimiskontol ise paigutada.

Lepe fikseerib otsused nii:

Pensioni II samba reform

•Säilitame teise pensionisamba ja selle poolt pakutavad teenused.

•Vaatame üle pensionifondide haldustasud, teise samba väljamaksete korra pensioniikka jõudmisel ning kindlustuslepingute sõlmimise ja lõpetamise tingimused.

•Me ei muuda kogumispensioni süsteemiga liitumise korda ning inimesed, kellel on kehtiva seaduse järgi kohustus süsteemiga liituda, liidetakse süsteemiga ka edaspidi automaatselt.

•Kaalume tööandja poolt töötajatele pensioni kogumise võimaluste soodustamist.

Võtame 1. jaanuariks 2020 vastu seadusemuudatused, millega:

•Teise pensionisambaga liitunud ja tulevikus liituvad inimesed saavad õiguse teise pensionisamba skeemist avalduse alusel väljuda. Väljunud inimesi koheldakse analoogselt nendega, kes ei ole teise sambaga liitunud. Selleks töötame välja väljamaksmise tingimused ja korra. Väljamaksed teise samba pensionifondidest tehakse pärast avalduse esitamist kahe aasta jooksul ning neilt tasutakse tulumaks.

•Teise samba pensioni kogumist jätkavad inimesed saavad õiguse esitada avaldus, mille alusel kantakse teise sambasse tehtavad maksed (2%+4%) edaspidi teise samba fondi asemel otse inimese investeerimiskontole.

•Teise pensionisambasse kogutud vara võimaldatakse kanda pensioni koguja investeerimiskontole. Väljamaksed teise samba fondidest investeerimiskontole tehakse pärast avalduse esitamist kahe aasta jooksul, fondide vahetamisega samadel tähtaegadel.

•Investeerimiskontolt vahendite väljavõtmine on võimalik igal ajahetkel. Vahendite väljavõtmisel tuleb tasuda tulumaks.

•Laiendame investeerimiskonto kasutamise võimalusi.

•Inimestele, kes ei ole teise samba süsteemiga liitunud või on süsteemist väljunud, antakse õigus sellega liituda.

Hetkel kuum