Äripäev • 20. aprill 2019 kell 14:48

Maksuameti katkestus nõuab ettevõtjalt planeerimist

Maksuameti süsteemide katkestuse ajal saab osa asju korda ajada teenindusbüroos.  Foto: Andras Kralla

Maksu- ja tolliameti infosüsteemides toimub alates 3. maist kuni 8. maini laiaulatuslik katkestus.

Katkestuse ajal on peatatud e-maksuameti/e-tolli ja X-tee teenuste töö, samuti ei ole sel ajal võimalik teha päringuid maksuameti infosüsteemidesse. Katkestus on tingitud e-maksuameti/e-tolli tehnilistest ümberkorraldustest.

Kui ettevõtjad ei saa vajalikke toiminguid planeerida enne või pärast katkestust, on abiks maksuameti käitumisjuhised teenustele, mis on suurema hulga kasutajatega ja muidu olulisemad.

Käibemaks

Käibedeklaratsiooni (KMD) ja ühendusesisese käibe aruande (VD/VDP) esitamine. Esitage deklaratsioonid enne või pärast katkestust.

Käibemaksukohustuslaseks registreerumine ja KMKR numbri kontroll. Planeerige päringud enne või pärast katkestust, päringuid KMKR registrisse katkestuse ajal teha ei saa.

Digiteenuste käibemaksukohustuse täitmine (MOSS). Käibemaksukohustuslaste registreerimise avaldused saab vajadusel esitada paberil. KMKR numbreid hakatakse väljastama pärast katkestust.

Tulu- ja sotsiaalmaks, töötamise registreerimine

Tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsiooni (TSD) esitamine. Esitage deklaratsioonid enne või pärast katkestust. Kui tähtpäevaks (10. maiks) deklaratsiooni esitada ei jõua, siis soovitame tähtpäevaks tasuda maksud ning deklaratsioon hiljem järgi esitada.

Töötamise registreerimine. Töötamise registreerimise kanded planeerige enne katkestust ning katkestuse ajal lisandud töötajad registreerige vahetult pärast katkestust.

Toll

Tolli- ja transiidideklaratsioonide esitamine (Complex, NCTS). Esitage tolli- ja transiidideklaratsioonid katkestuse ajal paberil.

Väliskaubandusega tegeleva ettevõtja registreerimine ja identifitseerimine (EORI). Registreerige väliskaubandusega tegelemine enne või peale katkestust.

Impordikontrollisüsteemi (ICS) teadete esitamine. Esitage teated impordikontrollisüsteemi e-postiga või paberil.

Maksude tasumine ja võlg

Maksude tasumine. Tasuge maksukohustus otse internetipangast ülekandega.

E-ajatamine. Esitage ajatamistaotlusi katkestuse ajal paberil digiallkirjastatult e-postiga või teenindusbüroos.

Muude maksude ja nõuete haldus, päringud

Keskkonnatasude deklareerimine. Esitage deklaratsioonid enne või pärast katkestust.

Tallinna reklaamimaksu deklareerimine. Katkestuse ajal esitage reklaamimaksu deklaratsioon paberkandjal posti teel või teenindusbüroos.

Raskeveoki- ja maamaksu tasumine ja andmete esitamine või muutmine. Maamaksu ja raskeveokimaksuga seotud toimingud ajastada enne katkestust.

Teekasutustasu maksmine. Teekasutustasu piletit saab katkestuse ajal osta: kõikide teekasutustasu vahendajate juures; teekasutustasu lehel pangalingi ja krediitkaardiga (v.a. arve-makseteatisega tasumine); piiril tollikassades sularahas (v.a. panga-, sh krediitkaardiga tasumine).

Maksuameti juhiseid eraisikutele saab lugeda ameti veebilehelt.

Hetkel kuum