Eliisa Matsalu • 13. mai 2019 kell 9:36

EKRE uus ministrikandidaat käib maksuametiga kohut

EKRE uus väliskaubandus- ja IT-ministrikandidaat Kert Kingo käib endise tööandja maksuametiga kohut.

EKRE nimetas täna uueks väliskaubanduse ja IT-ministriks juristi haridusega Kert Kingo (keskel).  Foto: Liis Treimann

Kohtulahendite registrist leiab kohtumääruse, millest selgub, et mõni aasta tagasi väljastas maksu- ja tolliamet käskkirja, milles karistati Kert Kingot distsiplinaarkorras põhipalga vähendamisega 20% neljaks kuuks.

Kingo töötas tollal maksuameti tulude osakonna sissenõudmise erimenetluse talituse juristina. Käskkirja peale kaebas ta oma tollase tööandja kohtusse.

Maksuameti pressiesindaja Rainer Laurits ütles aprilli lõpus Äripäevale, et Kingo ja maksuameti vahel käib tänini kohtuvaidlus. Kuna kohtuasi on kuulutatud kinniseks, ei saanud maksuamet selle sisu kommenteerida.

Kingot Äripäeval täna kommentaariks kätte saada ei ole õnnestunud.

Esimest korda jõudis arusaamatus Kingo ja ta endise tööandja vahel kohtusse 2017. aasta alguses. Siis lõppes asi sellega, et maksuamet palus ise menetlus lõpetada, kuna leidis, et Kingo kohta tehtud käskkiri tuleks formaalsete rikkumiste tõttu kehtetuks tunnistada. Küll aga tegi maksuamet pärast seda kohe uue käskkirja, mis käsitles sisult samu asju. Ka see käskkiri jõudis üsna pea kohtusaali.

Kingo, kelle EKRE nimetas pärast pikki otsinguid uueks väliskaubandus- ja IT-ministrikandidaadiks, on hariduselt jurist. Ta on töötanud kokku üle 17 aasta avalikus teenistuses, sh tööinspektsioonis sekretärina, politsei- ja piirivalveameti kriminaalosakonnas uurijana ning maksu- ja tolliameti erimenetluse talituses juristina. Lisaks on ta töötanud näiteks ASi SEB Liising krediidiosakonnas.

Maksuameti käskkiri distsiplinaarkorras karistamise kohta tehti avaliku teenistuse seaduse järgi. Selle järgi peetakse distsiplinaarsüüteoks näiteks tööajast mitte kinni pidamist või tööl joobnuna viibimist. Samuti tegu, mille tagajärjel kaotas tööandja usalduse töötaja vastu või mõnda vääritut tegu, milles on süüdi töötaja, kelle tööülesanne on noori õpetada või kasvatada, või riigi või kohaliku omavalitsuse ametiasutuse abiteenistuja. Mille pärast Kingo palka distsiplinaarkorras vähendati, ei ole veel teada.

Distsiplinaarkaristused on seaduse järgi noomitus, rahatrahv mitte üle töötaja kümnekordse keskmise päevapalga, töölt kõrvaldamine mitte üle kümne järjestikuse graafikujärgse tööpäeva või töölepingu lõpetamine.

Hetkel kuum