Priit Pokk • 28. mai 2019 kell 5:51

Finantsinspektsioon võttis Tiiu Järviste makseasutuselt tegevusloa

Finantsinspektsiooni juhatuse esimehe Kilvar Kessleri sõnul jäi ettevõte hätta mitmete kohustustega, sealjuures rahapesuvastase tegevuse tõkestamisel.  Foto: Liis Treimann

Finantsinspektsiooni juhatus tunnistas eile kehtetuks GFC Good Finance Company ASi makseasutuse tegevusloa oluliste seadusrikkumiste tõttu. Lisaks tunnistas inspektsioon kehtetuks makseasutuse tunnuskoodi.

Inspektsioon märgib pressiteates, et GFC Good Finance Company AS on viimastel aastatel oluliselt rikkunud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ning makseasutuste ja e-raha asutuste seaduse nõudeid. Makseasutuse tegevuses on esinenud ulatuslikke probleeme seoses rahapesuvastase tegevuse ja tunne-oma-klienti protseduuride rakendamisega.

Samuti ei ole makseasutuse omavahendite suurus vaatamata finantsinspektsiooni korduvatele teavitustele vastanud pikka aega seaduses sätestatud minimaalsele nõudele. Hoolimata inspektsiooni korduvale sunniraha kohaldamisele, ei täitnud makseasutus ka finantsjärelevalve ettekirjutust.

„Reguleeritud makseteenuste turul ei saa taluda makseasutust, kes jätab sellises ulatuses täitmata olulised rahapesu tõkestamise seadusest tulenevad kohustused, näidates sellega õiguskorra suhtes üles ükskõiksust, saamatust või rikkumiste sihilikkust. GFC Good Finance Company on kaotanud usaldusväärsuse avalikkuse huvides tegutseva finantsjärelevalve silmis,“ toonitas finantsinspektsiooni juhatuse esimees Kilvar Kessler. „Kõik finantssektori osalised peavad järgima kehtivaid nõudeid ja vajadusel ka kõrgendatud hoolsuskohustust.“

Finantsinspektsioon lisab, et nad on andnud GFC Good Finance Company ASile korduvalt võimalusi oma tegevus õigusaktides nõutuga kooskõlla viia. 2017. aasta oktoobris tuvastas inspektsioon GFC Good Finance Company ASis läbi viidud kohapealses kontrollis olulisi rikkumisi ja puudusi kõigis kontrollitud valdkondades ning tegi ettekirjutuse puuduste kõrvaldamiseks.

Ulatuslikke õigusrikkumisi tuvastas finantsinspektsioon ka 2018. aasta suvel teostatud kohapealses kontrollis. 2019. aasta jaanuaris tegi inspektsioon omavahendite minimaalsuuruse nõude rikkumise tõttu makseasutusele teise ettekirjutuse. Ettevõte likvideeris omavahendite minimaalsuurusega seotud mittevastavuse ja täitis teist ettekirjutust alles ligi aasta pärast inspektsiooni esimest hoiatust omavahendite minimaalsuuruse nõude võimaliku rikkumise kohta.

Finantsinspektsioon väljastas GFC Good Finance Company ASile makseasutuse tegevusloa 2013. aasta 5. juunil. 23. oktoobril 2015 väljastas finantsinspektsioon makseasutusele täiendava tegevusloa makseinstrumentide väljastamise ja maksetehingute vastuvõtmisega seotud teenuste osutamiseks.

GFC Good Finance Company AS on makseasutus, mille peamiseks tegevuseks on klientidele maksekontode avamine, nende maksete teostamine ning klientidele maksevahendite väljastamine. Viimases 2017. majandusaasta aruandes kirjutas ettevõte, et soovis seevastu laieneda ning nii 2016. aastal kui 2017. aastal keskendusid nad piiriüleselt osutatavate teenuste lubade taotlemisele. Kui 2016. aastal oli ettevõtte müügitulu 2774 eurot ning kasum 24 474 eurot, siis 2017. aastal oli müügitulu juba 130 303 eurot ning kasum 83 208 eurot.

Ettevõte kuulub 90.4% ulatuses läbi valdusfirma GFC Holding OÜ Tiiu Järvistele.

Hetkel kuum