7 mai 2012

Grossi toidupoodides töötajail oht end vigastada

Ehkki keti Grossi Toidukaubad poodides esines vähem tööohutuse või -tervishoiualaseid rikkumisi kui konkurendil Maxima, leidub siiski viise töötajail enda vigastamiseks.

Tööinspektorid leidsid Grossi poodides kokku 84 rikkumist, millest 79 olid töökeskkonnaalased ja 5 töösuhetealased.

„Grossi poodides leidsime vähem töökeskkonnaalaseid rikkumisi kui möödunud aastal Maxima kauplusi kontrollides. Ometi esineb piisavalt olukordi, kus töötajal on oht ennast vigastada või haigestuda,” hindas Silja Soon, Tööinspektsiooni töötervishoiu peaspetsialist.

Tööinspektorid külastasid Tallinnas ning Lääne- ja Ida-Virumaal kokku 18 Grossi poodi ning samuti firma peakontorit. Kontrolliti eelkõige neid kauplusi, mida tööinspektorid ei olnud viimastel aastatel külastanud.

Sagedasemate töökeskkonnaalaste puuduste hulka kuulusid: vähe valgustust töökohtadel (7 korral), sisekliimale esitatud nõuete rikkumised nii tuuletõmbuse kui ka puuduliku õhuvahetuse osas (7 korral), riskianalüüsi puudused – mõned ohutegurid olid kas hindamata või alahinnatud (8 juhul) ning kukkumisohtlikud olukorrad (8 juhul).

Muuhulgas leiti ohtlik olukord: juurvilja sügavkülmaruumi uksesulgur oli rikkis ega olnud seestpoolt avatav, mistõttu ruumi sisenenud töötaja võib jääda lõksu ja külmuda. Ühes poes oli vorstileti ahju ette asetatud plastmasskast, mida kasutati nii seismiseks (redeli asemel) kui ka toidu asetamiseks – mis ei ole hügieeniline, ohutu ega ergonoomiline.

Rikkumiste kõrvaldamiseks tegid tööinspektorid ettekirjutusi, mille täitmise keskmine tähtaeg on 1,5 kuud. Rohkem aega anti üksikute töömahukate tööde teostamiseks, näiteks ventilatsiooni parandamisel. Sunniraha hoiatust rakendasid tööinspektorid neljal korral.

„Võrreldes Maxima kaupluste kontrollimise tulemustega on Grossi Toidukaupades märgatavalt parem töösuhete olukord. Samas leidsime siiski olulisi puhkeaja nõuete rikkumisi,” ütles Meeli Miidla-Vanatalu, Tööinspektsiooni peajurist.

Neljas külastatud kaupluses avastati, et töötajatel oli kahe tööpäeva vaheline järjestikune puhkeaeg lühem kui seadusega minimaalselt nõutav 11 tundi.

Grossi poodide kontrollimine on järg Tööinspektsiooni poolt möödunud aasta oktoobris kampaania korras läbi viidud erakorralisele kontrollile Maxima kauplustes, kus avastati 181 erinevat rikkumist, peamiselt töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmisel. Seega otsustas Tööinspektsioon kontrollida, kas sarnaseid puudusi esineb ka teistes kauplusekettides. Sügisel kavatseb Tööinspektsioon viia läbi samalaadse kontrolli ka kolmandas kauplusteketis. 

Autor: 1321-aripaev

Hetkel kuum