Helery Liivik • 27. juuli 2012 kell 7:25

Maripuu: sotsiaalmaks on isikustatud makse

Eelmisel nädalal avaldas Äripäev Tiit Partsu arvamuse selle kohta, et sotsiaalmaks peaks olema personaalsem. Endise sotsiaalministri Maret Maripuu arvates on ekslik arusaam, et sotsiaalmaksu arvestus on umbisikuline.

,,Sotsiaalmaks on isikustatud makse,“ rõhutas Maripuu. Ühe näitena tõi ta välja inimese esimese samba pensioni suuruse, mis koguneb tema eest makstud sotsiaalmaksu alusel. Riiklik vanaduspension koosneb kolmest komponendist, millest üheks on kindlustusosak. Selle suurus sõltub sellest, kui palju on inimese töötasult 1999. aasta 1. jaanuarist sotsiaalmaksu makstud. ,,Seega ei saa väita, et pensioni maksmisel ei arvestata isiku panust,“ ütles Maripuu. Veel lisas ta, et isikustatud sotsiaalmaksu kasutatakse ka töötasust sõltuvate hüvitiste arvutamisel, näiteks ajutise töövõimetuse hüvitis ja vanemahüvitis.

Maripuu selgitas, et Eesti ravikindlustuse süsteem on vähem isikuline, sest tugineb solidaarsusele. Ta viitab Praxis’e uuringule ,,Eesti sotsiaalkindlustussüsteemi jätkusuutliku rahastamise võimalused“, millest tuleb välja, et ravikindlustuse rahastamine on tundlik rahvastiku vanuskoosseisu muutuse suhtes. ,,Seega, kuigi tööealised on reeglina tervemad ja ei vaja nii palju tervishoiuteenuseid, on nende panus oluline selleks, et nende lapsed, vanemad ja vanavanemad saaksid kvaliteetseid tervishoiuteenuseid,“ kirjutatakse uuringus.

Siiski proovitakse ka praegust süsteemi efektiivsemaks muuta. ,,Vabariigi Valitsuse tegevuskavas on sotsiaalministeeriumile tehtud ülesandeks 2013. aasta jooksul esitada ettepanekud selle kohta, kuidas tõhustada ja muuta mitmekesisemaks tervishoiu rahastamist, samuti kuidas tagada patsientidele suurem vabadus raviteenuse osutaja valikul,“ ütles Maripuu.

Ta lisas, et ka universaalse lastetoetussüsteemi kõrval on vajalikud täiendavad toetused ja teenused teatud sihtgruppidele: ,,Sotsiaalministeeriumis on analüüsimisel vajaduspõhine lapsetoetus, seda plaanitakse hakata maksma lisaks väiksema sissetulekuga perede lastele.“

 

Hetkel kuum