Piret Reiljan • 11. september 2012 kell 8:52

Kriitikale vesi peale

Tallinna linnaplaneerimise amet vastas täna Väo liiklussõlme detailplaneeringut teravalt kritiseerinud inseneridele, et ei nõustu nende vastuväidete ja ettepanekutega.

Loe linnavalitsuse täispikki vastuseid inseneride ja suurettevõtja Margus Linnamäe vastuväidetele juuresolevatest failidest!

Augustis esitasid kaks teedeinseneri vastuväited Väo liiklussõlme detailplaneeringule, kuna peavad lahendust liiklejatele ohtlikuks. Olulise kitsaskohana tõid insenerid välja keset ristmikku planeeritava Olerexi tankla, mille juurdepääsud muudavad ringteel liiklemise põhjendamatult ohtlikumaks. Tankla ärajätmist ristmikualalt soovitas ka liiklusohutuse auditi ekspertiis.

"Arvestades ekspertiisi ja liiklusohutuse auditi seisukohtadega, ei saa nõustuda teie vastuväidetega," teatas aga linnavalitsus Tallinna linnaplaneerimise ameti juhi Anu Hallik-Jürgensteini allkirjastatud vastuses inseneridele. Oma vastuses tõi linn välja rea eeliseid, mida detailplaneeringu lahendus võrreldes olemasoleva lahendusega pakub. Näiteks paraneb linna kinnitusel ristmiku liiklusohutus ja liiklussõlme läbilaskevõime. "Põhiliste liiklussuundade ristumine toimub erinevas tasapinnas, mis parandab liiklussõlme läbilaskevõimet ja muudab liiklussõlme läbimise ohutumaks," selgitab linn.

Tankla kaasamist planeeringusse põhjendas linn muuhulgas kohalike elanike vajadustega. "Tegemist on linna territooriumile jääva liiklussõlmega, kus tuleb lähtuda sellest tulenevate täiendavate asjaoludega. Näiteks Jõemäe piirkonnale kavandatud juurdepääs, mis on muuhulgas kompromisslahendus liiklussõlme alale jääva maaomanikuga (Olerex - toim), on Jõemäe piirkonna elanikele hädavajalik. Aktiivse maakasutusega punkti on kavandatud lisaks piirkonnale vajalik ühistranspordipeatus," seisab linna vastuses.

Eitavalt vastas linnavalitsus ka suurettevõtja Margus Linnamäe soovile saada enda juhitava MM Grupi tootmishoonele Sinimäe tänaval väljasõit Peterburi teele. "Detailplaneeringus on ette nähtud täiendav juurdesõit Sinimäe tn 17 kinnistule (MM Grupi kinnistu - toim) Peterburi teelt ja välja pööramise võimalus ristmikust kaugemal. Detailplaneeringu menetluse käigus oli kõne all ka liikluslahendus, mis ühtib Teie ettepanekuga, kuid liiklusohutuse nõudeid silmas pidades viidi väljasõit mitmetasandilisest ristmikust kaugemale," teatas linn. Linnavalitsus lisas, et Linnamäe väide, nagu muudetaks planeeringulahenduse järgselt Sinimäe tänav tupiktänavaks, ei vasta tõele. "Detailplaneeringu joonistelt on näha, et  Sinimäe tn 17 kinnistu kasutamine on võimalik ka Rahu teega ühenduse puudumisel," seisab vastuses.

Olgu siinkohal veelkord öeldud, et Olerex saab erinevalt näiteks MM Grupist oma kinnistule vajalikud juurdepääsud otse ristmiku keskmest. Kütusefirma rahastas oma ärihuvide tõttu suisa ristmiku ehitusprojekti.

Kokkuvõttes ei pidanud Tallinna linnavalitsus ega maanteeamet vajalikuks Väo sõlme detailplaneeringu vastuväidetega arvestada. Selleks polnuks ka aega, kuna Euroopa Liidu raha kasutamiseks tuleb detailplaneering viivitusteta kinnitada. 19. septembril toimub detailplaneeringu väljapaneku tulemuste arutelu Lasnamäe linnaosa valitsuses Pallasti tn 54 (II korrusel ruumis 203).

 

Hetkel kuum