Jüri Raidla • 21. juuli 2015 kell 21:01

1000aastase Eesti narratiiv

Raidla Ellexi vanempartner Jüri Raidla.  Foto: Raul Mee

Meil on olemas 1000aastase Eesti narratiiv, mida pole vaja hakata leiutama. Kes on selle narratiivi unustanud või pole seda veel avastanud, siis tasub lugeda põhiseaduse preambulat, soovitab Raidla Ellexi vanempartner Jüri Raidla.

Stabiilsuse saavutab muutustega. Juhi roll on muutusi ise esile kutsuda, see on parim viis hoida asju pikaajaliselt stabiilses arengus, olgu siis tegemist riigi või äriorganisatsiooniga.

Juhtida on tõhusam tõmmates, mitte tõugates. Tõmmata annab siis, kui sa ise uusi olukordi esile kutsud. Võime seda nimetada ka moodsama sõnaga innovatsiooniks, mis oma olemuselt ongi positiivsete muutuste tekitamise kaudu uute perspektiivide loomine.

Reklaamime usaldusväärsust

Eesti riigi usaldusväärsus on meie parim ekspordiartikkel, mida reklaamida.

Eesti ettevõtted on järjest enam partnerid rahvusvahelises koostöös, eksportides mitte ainult oma töö, toote ja teenuse kvaliteeti, vaid ärikeskkonna usaldusväärsust tervikuna. Eesti on üks integreerituim riik Euroopas, ilmselt ka terves maailmas. Võime end kiirelt kokku ühendada rahvusvahelise keskkonnaga nii riigi, äri kui ka üksikisiku tasandil ja see on oskus, mis on olnud ja on meie majanduse tulevase arengu alus. IT-keskkonna areng on oluline osa sellest. Positiivsed muutused tagavad stabiilse ettevõtluskeskkonna arengu.

Sarnaselt mitmete teiste Eesti ettevõtjatega oleme seisnud fakti ees, et meie turg on väike, aga jõud on suur. Vaja on leida initsiatiiv, mis annaks võimaluse meie teadmiste ja teenuste ekspordiks ning laiemaks panuseks kui ainult koduturg.

Rahvusvahelises konkurentsis väikeseks olemise eest preemiapunkte ei jagata, turg pisaraid ei usu riiklikul ega ka äritasandil. Muutuste pidevus ja stabiilsus on areng, stabiilsus ilma muutusteta on stagnatsioon. Seda viimast peab vältima nii riik kui ka iga teine organisatsioon.

Muudatus peab olema mõtestatud

Loomulikult on muutustel ka negatiivne pool. Muudatused lühikeses perspektiivis tekitavad alati ebastabiilsust. Seepärast peavad muudatused olema mõtestatud, kindla visiooni ja eesmärgiga.

Iga muutuse taga on otsus, mis vajab elluviimise plaani ja aega ning tegusid. Ilma visioonita muutus muutuse pärast ei pruugi veel tulemust anda. Liigne rapsimine ja selge visioonita üleöö tehtud muutused nii ettevõtte kui ka riigi tasandil edukogemust ei too. See on praegu selge. Üleöö tehtud maksumuutused võivad anda pikaajalise ärikeskkonna stabiilsuse asemel alalise ebastabiilsuse.

Muutusi tuleb ise algatada, juhina ise protsesse tõmmates, positiivselt survestades. Muidu juhivad muutused sind.

Muutuse suuremaks visiooniks võiks olla 1000aastane stabiilsus. Kestliku Eestita ei ole olemas kestlikku äri, nii nagu kestlikku Eestit on raske ette kujutada ilma pikaajalise eduka Eesti ärita.

Hetkel kuum