Kristi Mäe • 31 märts 2016

Vihakõne on murdnud laiale areenile

Kristi Mäe  Foto: Politseiamet

Sotsiaalmeedia levik lõi solvangute levitamisele ka uut laadi areeni, kirjutab politsei- ja piirivalveameti juhtivkriminaalametnik Kristi Mäe. Vihakõne leviku takistamine on suuresti hoolimise küsimus.

Vihakõne, rassistlikud väljaütlemised, solvangud ja verbaalne kiusamine on viimasel ajal üha tähtsam avaliku arutelu küsimus.Kuigi on vähetõenäoline, et inimesed on muutunud vähem sallivaks või avatuks, on rännet puudutav ühiskondlik diskussioon toonud avalikkuse ette hoiakud, mis seni nähtavad ei olnud. Sotsiaalmeedia levik lõi solvangute levitamisele ka uut laadi areeni, kus näilise anonüümsuse taha peitudes saab end väljendada kas tahtlikult kedagi solvates või provotseerides. Paraku levib sotsiaalmeedia teatud gruppides tekkinud foon sellise käitumise lubatuse kohta varem või hiljem ka reaalsesse ellu.

Ohu tõendamine on keeruline. Eestis on vaenu õhutamine keelatud ehk karistuse toob kaasa avalik üleskutse vihkamisele või vägivallale rassi, nahavärvi, soo või rahvuse pinnalt, kui sellega on põhjustatud oht inimesele või varale.Reaalsuses on seaduses sedastatud koosseisu rakendamine ning ohu põhjustamise tõendamine väga keeruline, mistõttu on ka selliste juhtumite menetlus- ja kohtupraktikat väga vähe. Samas pole Eestis varem olnud ka selliseid avaliku vaenu ja vihkamise ilminguid, mis oleks toonud kaasa hulgaliselt menetlusi ja esile praeguse regulatsiooni kitsaskohad.Igasugune vägivald on ühemõtteliselt keelatud ning löömise, tõukamise või ka vägivallaga ähvardamise puhul alustab politsei kriminaalmenetlust.Solvamine iseenesest ei ole Eestis kehtivate seaduste kohaselt süütegu, kuid see pole ka lubatud ning inimesel on sellisel juhul võimalus pöörduda oma õiguste kaitseks kohtusse.

Jälgime ka sotsiaalmeediat. Politsei soovitab ükskõik millisest ähvardamisest või vägivallaohust teada anda hädaabinumbril 112. Samuti jälgivad veebikonstaablid ise aktiivselt sotsiaalmeediat ning vajadusel sekkuvad ja annavad nõu kiusamise ohvritele.Samas on selliste juhtumite ärahoidmine suuresti teadlikkuse ja hoolimise küsimus. Praegu on valdavas enamuses siiski inimesed, kes vaatamata oma sisemistele veendumustele sisserände küsimuses ei poolda vägivalda ega solvanguid ning see on ka peamine eeldus probleemi lahendamiseks.

Hetkel kuum