Vahur Kivistik • 3. oktoober 2017 kell 3:00
Arvamused
Ainult tellijale

Makse tuleb alandada

Vahur Kivistik  Foto: Erakogu

Siim Kallase ettepanek kaotada sotsiaalmaks on tore, aga kust tulevad haigekassa raha ja pensionid, küsib EVEA asepresident ja vandeadvokaat Vahur Kivistik.

Reformierakonna poliitik Siim Kallas tegi ettepaneku kaaluda sotsiaalmaksu kaotamist artiklis seoses Isemajandava Eesti (IME) kolmekümnenda aastapäevaga. Kallas valutab südant Eesti majandus-, maksu- ja ärikeskkonna pärast. Autor toob välja, et investeeringud peavad olema Eestisse teretulnud, aga paraku see nii ei ole. EVEA on päri, et rahuloluks pole põhjust.

Kallas rõhutab, et maksupoliitika peab toetama ettevõtlust ja vaatluse alla tuleks võtta kogu maksusüsteem. Kallas juhib tähelepanu sellele, et Eestis on ettevõtjate makstava sotsiaalmaksu osa Euroopa Liidu riikide ses kõige suurem, Taanis kõige väiksem. Ta räägib ettevõtjate osast sotsiaalmaksu tasumisel, mitte sotsiaalmaksu määrast üldse. Ja siis tuleb ehmatav ettepanek – kaotame sotsiaalmaksu üldse ära!

EVEA on alati maksukeskkonna ettevõtjasõbralikumaks kujundamiseks poolt. Usume madalatest maksudest tulenevasse suuremasse majanduskasvu ja enama rahvusliku rikkuse loomisesse. Maksukoormuse tõusu kaudu toimub pigem vaesuse ümberjagamine ja vaesuse taastootmine. Iga vähegi mõistlik samm üldise liiga kõrge maksukoormuse vähendamiseks väärib toetust.

Veidi lihtsustatult: tuleb astuda samme, et raha oleks rohkem. Maksude suurenemisega surume ettevõtlust maha ja raha jääb kokkuvõttes majanduses ringlema vähem. Kui me rikkamaks ei saa, tuleb varsti jälle makse tõsta, ja nii aina ringiratast edasi. Kui riik soodustaks ettevõtlust, voolaks raha majandusse juurde, st võiksime mõelda maksude alandamisele.

Muidugi ei saa sotsiaalmaksu välja rebida kogu maksusüsteemist, vaadata tuleb ikkagi tervikpilti. 2017 ja 2018 on Eesti maksukoormus kõigi aegade suurim, kuhu edasi? Samas, sotsiaalmaksu arvel saame tervisekindlustuse ja pensionärid saavad pensioni. Eksperdid on üksmeelel, et nii tervisekindlustus kui ka pensionisüsteem on praegu Eestis vägagi haavatavad ning süsteemi jätkusuutlikkus pikaajalises perspektiivis küsitav.

Selleks, et suuri tegusid teha, on vaja esmalt osata suurelt mõelda. Pole kahtlust, et seda Kallas oskab. Eesti vajab diskussiooni äri- ja maksukeskkonna parandamiseks. Makse tuleb alandada ja toota rikkust, mitte vaesust. Samas on selge, et sotsiaalmaksu kaotamise ettepanek vajab enamat selgitamist. Mille arvel hakatakse katma haigekassat ja pensioneid? Terviklikku maksusüsteemi muutmise arusaama Kallas kahjuks ei esitanud.

Hetkel kuum