Eino Ruus • 9. jaanuar 2018 kell 3:00

Rikkad riigid tõrjuvad euroliidu abiga meie firmasid

Eino Ruus  Foto: Erakogu

Lähetatud töötajate direktiiv kahandab Ida-Euroopa ettevõtete konkurentsivõimet, ja see tema mõte ongi, leiab OÜ VEA tegevdirektor Eino Ruus.

Võiks endale esitada küsimuse, miks jõukad ja tehnoloogilises mõttes meist oluliselt edukamad lääneriigid ei rakenda tööhõive tõstmise meetmena üksnes kõrgtehnoloogiliste töökohtade loomist. Selle asemel püütakse võidelda idaeurooplastelt endale madalamapalgalisi töökohti. Jõukaid lääneriike ei sundinud paraku lähetatud töötajate direktiivi läbi suruma mure meie, Ida-Euroopa inimeste kehvema elatustaseme pärast. Tegelik eesmärk on pärssida Ida-Euroopa konkurentsivõimet Euroopa Liidus, tõrjuda meie firmasid ja töötajaid vabale turumajandusele mittekohaste meetmetega.

Lõppvaatuseks kujuneb direktiivi juurde kuuluva maanteetranspordi paketi arutelu ja kinnitamine. Maanteetranspordi pakett puudutab kõige suuremat regulaarselt lähetuses käivate töötajate (kaugvedude autojuhtide) palgaregulatsioone. Eestis on välja antud luba rohkem kui 10 000 veoautole tasuliseks veoseveoks euroliidus, nii et tegemist on märkimisväärse hulga kaugsõiduautojuhtidega.

Piiriülesed veod tuleks välja jätta

Maanteetranspordi pakett oleks arusaadav ja aktsepteeritav, kui see käsitleks ainult riikide siseseid (kabotaaž)vedusid. Aga paketis on sees piiriüleste vedude teema.

Piiriülene transport hõlmab üle riigipiiride toimuvaid eksport-importvedusid ja transiitvedusid. Näiteks kui Eesti eksportijafirma sõlmib veolepingu Eesti veofirmaga oma kauba transportimiseks välisriiki, on tegemist piiriülese veoga.

Kujutagem ette, et sellisel juhul kehtestatakse eurodirektiivi põhal veofirma töötajale makstava töötasu alammäär. Kas ei ole sellisel juhul tegemist vaba konkurentsi ja liikmesriigi suveräänsuse põhimõtetest üleastumisega? Võiks ju ka kohe kehtestada Eestis Lääne-Euroopa riikide alampalga – 1500 eurot olekski palgavaesusel lõpp?

Teiseks, piiriülene vedu ei hõlma mitte üksnes Euroopa Liidu riike,vaid ka Venemaad, Valgevenet, Ukrainat, Kasahstani. Vaevalt on neis riikides võimalik kontrollida euroregulatsioonide täitmist. Tagatipuks, riiklik-administratiivse direktiivi nõuete täitmise kontrollimiseks peetakse ülal arvukat bürokraatiaaparaati.

Seega, piiriülene transport tuleks maanteetranspordi paketist välja jätta, see peaks reguleerima üksnes kabotaažvedu.

Hetkel kuum