14 september 2018

Eesti väikeinvestori õudusunenägu

Võib-olla tuleks lõpuks tunnistada, et 2001. aastal vastu võetud aktsiate ülevõtmise sätetega on midagi mäda, küsib advokaadibüroo Derling partner ning OEG väikeaktsionäre nõustav Andres Siigur.

Ehk ei peaks me rahulduma 2001. aastal riigikogust tulnud küsitava kvaliteediga? Äkki siiski on nii, et aastatepikkune väikeaktsionäride väntsutamine kohtus ei sobi kokku põhiseaduse mõttega ning aktsiate ülevõtmisel peaks õiglane ja kohene hüvitis laekuma kohe? Ehk siiski ei peaks väikeaktsionärid saama nuhelda seadusandja läbimõtlemata töö tõttu?

See lugu algab juba 1992. aasta suvel. Rahvahääletusel võetakse vastu Eestis Vabariigi põhiseadus. Iga eestlane saab rahuliku südamega õhtuti magama minna. Ta teab, et põhiseadus kaitseb igaühe omandit ning lubab seda omaniku nõusolekuta võõrandada ainult õiglase ja kohese hüvituse eest.

Kätte jõuab 2001. aasta. Riigikogu menetleb väärtpaberituru seaduse eelnõud. Menetluse käigus lisatakse eelnõusse kiirkorras ka äriseadustiku muudatused, mis võimaldavad suuraktsionäril võtta rahalise hüvitise eest üle väikeaktsionäridele kuuluvad aktsiad. Riigikogu istungil kommenteerib rahanduskomisjoni liige Liina Tõnisson: „Praegu ei ole me võimelised seda seadust sügavamalt läbi töötama ja sellepärast oleme paratamatult sunnitud leppima selle kvaliteediga, mis me täna teie ette toome. Et see seadus vajab edaspidi, elu arenedes, täiustamist, on kahtlemata selge. See on paratamatu. Aga ma ei hakka prognoosima, missugustes kohtades ta seda täpselt vajab, eks elu näitab.“

Möödub kolm aastat. 2004. aastal vaagib Riigikohus Liviko aktsiate ülevõtmist ning tõdeb, et seadusandja ei ole põhjalikumalt arutanud aktsiate ülevõtmisel makstava rahalise hüvitise suuruse üle ega ilmselt isegi mitte teadvustanud hüvitise suuruse määramise temaatikat, vaid jätnud selle praktika ja seaduse täiendamise hoolde.

Saabub 2009. aasta detsember. Eesti Telekomi suuraktsionär Telia otsustab üle võtta Eesti Telekomi väikeaktsionäridele kuuluvad aktsiad. Väikeaktsionärid ei ole rahul ja soovivad pakutust suuremat hüvitist. Algab kohtuvaidlus. Aeg lendab ja „juba“ 2016. aasta novembris jõustub kohtuotsus, mille alusel peab Telia äravõetud aktsiate eest väikeaktsionäridele hüvitist juurde maksma. Seega pea seitse aastat pärast aktsiatest ilmajäämist tekib Eesti Telekomi väikeaktsionäridel võimalus kätte saada kogu õiglane hüvitis.

Midagi ei muutu

Jälle möödub pea poolteist aastat ja olemegi jõudnud 2018. aasta kevadesse. Odyssey Europe soovib üle võtta Olympic Entertainment Group’i (OEG) aktsiad. Hinnaks pakub Odyssey Europe 1.9 eurot. OEG väikeaktsionär ei müü, kuna hind ei ole talle atraktiivne ega tundu talle õiglane. Väikeaktsionäri uni on aga rikutud. Ta teab, et Odyssey Europe tahab kõik aktsiad üle võtta. Ta mõtleb õudusega Eesti Telekomi aktsiate ülevõtmise saagale.

Ja saabub 2018. aasta august. Nagu välk selgest taevast, tabab väikeaktsionäri uus ebameeldiv uudis – suuraktsionäri Odyssey Europe poolt ühepoolselt määratud hüvitis on 1.4 eurot ehk üle viiendiku madalam äsjasest OEG aktsia börsihinnast ja ka hinnast, mida Odyssey Europe alles hiljuti ju ise pakkus. Väikeaktsionär on üllatunud. Varem on suuraktsionärid vähemalt börsihinda aktsiate eest pakkunud. Ja näiteks Eesti Telekomi väikeaktsionärid said ka sellele hüvitisele lõpuks kohtu kaudu olulist lisa.

Hetkel kuum