Tiit Elenurm • 15. veebruar 2019 kell 4:00

Loome õppuritele haridusosaku

Praegune tasuta kõrghariduse süsteem on kaasa toonud terve rea probleeme, mida saaks lahendada keskhariduse omandanutele mõeldud haridusosakute ja riiklike stipendiumitega, kirjutab Eesti 200 juhatuse liige Tiit Elenurm.

Tiit Elenurm.  

Turumajanduse aluseks on valikuvabadus, seda nii tarbijale, ettevõtjale kui ka investorile. Teadmuspõhises majanduses võib esmapilgul olla ahvatlev idee, et kogu oluline teave võiks olla hariduses või sotsiaalvõrgustikes tasuta kättesaadav. Kuid Facebooki andmete väärkasutuse skandaalid viivad üha rohkem inimesi arusaamani, et kui midagi saab tasuta, siis tõenäoliselt on kaubaks tarbija ise või vähemalt tema andmed.

Eesti 200 otsib võimalusi inimeste valikuvabaduse laiendamiseks teadmuspõhiste teenuste turul. Ka valdkondades, mida riik soovib arenguprioriteetidena eelarvest toetada, tuleks raha kasutamise otsustusõigus võimaluse korral anda teenuste tarbijatele, selle asemel et lasta ametnikel raha teenuste osutajate vahel jagada.

Kõrghariduses on reegel, et eestikeelsetes õppekavades ei tohi õppijatelt õppemaksu võtta, kitsendanud avalik-õiguslike ülikoolide eestikeelsete õppekavade edasiarendamise võimalusi. Eesti kõrgharidus on meie rahvusvahelise konkurentsivõime jaoks oluline investeering, kuhu on vaja kaasata rohkem erakapitali.

Andeka õppuri jaoks tasuta

Muidugi on vaja erinevate tulude tasemega perede lastele luua võrdsed võimalused. Parim lahendus oleks kasutusele võtta keskhariduse omandanutele mõeldud haridusosakud või rakendada piisava suurusega riiklikke stipendiume kõrgkoolides heade tulemustega õppijatele. See tähendab, et andeka ja õppimishuvilise tudengi jaoks oleks kõrgharidus ikka tasuta, kuid ta ise otsustaks, millisesse õppeasutusse ta enda haridusosaku viib või kus ta riiklikku stipendiumit kasutab.

Riiklik tellimus olgu senisest selgemini suunatud vaid riigi jaoks prioriteetsetes õppekavades tasuta õppimisvõimaluste loomisele. Peame oluliseks paljulapseliste perede valikuvõimaluste avardamist enda ja laste haridusse ning elukestvasse õppesse investeerimiseks. Selleks tuleks hariduskulude tulumaksuvabastust laiendada 1200 euroni iga pereliikme eest.

Hetkel kuum