Kristiina Kirtsi • 19. veebruar 2013 kell 7:42

Ebakindlus takistab laenamast

Kuigi Euroopa Keskpank on rakendanud erinevaid meetmeid laenuturu elavdamiseks, vähenes laenude väljastamine euroalas detsembris kaheksandat järjestikust kuud. Selle põhjused peituvad euroala majanduse ebakindlates väljavaadetes, kirjutab LHV analüütik Kristiina Kirtsi.

Laenamise soodustamiseks on Euroopa Keskpank langetanud intressimäärad rekordmadalale ning süstinud üle 1 triljoni euro pangandussektorisse. Peale selle, et ettevõtete ja eraisikute laenuintresside määrad on madalalad, on Morgan Stanley hinnangul peatunud ka erasektori laenuintressimäärade kasv perifeeriariikides. Rahastamistingimuste paranemisele viitab ka see, et mõned pangad on avaldanud soovi maksta enne tähtaega tagasi keskpangalt pikaajalise refinantseerimisoperatsiooni (LTRO) käigus saadud kolmeaastast laenu.

Erasektori laenutegevus on endiselt nõrk ning selle põhjus on ettevõtete kapitalikulutuste vähenemine ning alternatiivsete finantseerimisviiside kasutamine (võlakirjade emiteerimine ning bilansis oleva vaba raha kastutamine). Euroopa Keskpanga andmetel vähenesid 2012. aasta kokkuvõttes laenud ettevõtetele 2,3% võrreldes aastatagusega ehk 4 545 miljardi euroni aastataguse 4 723 miljardi pealt. 2011 kasvasid laenud 1,2% võrreldes aastatagusega. 2012 neljandas kvartalis vähenesid ettevõtetele väljastatud uued laenud 26% võrreldes aastatagusega. Euroopa Keskpanga andmetel prognoosivad pangad 2013 esimeses kvartalis ettevõtete laenude jätkuvat vähenemist, kuigi aeglasemas tempos kui eelmises kvartalis.

Kinnisvaraturu nõrga väljavaate, tarbijausalduse nõrkuse, kõrge tööpuuduse ning tarbijate säästude kasvu tõttu jätkasid ka eraisikutele väljastatud kinnisvaralaenud neljandas kvartalis langust (-11% võrreldes aastatagusega). Euroopa Keskpanga esialgsel hinnangul püsisid 2012. aasta kokkuvõttes eraisikutele väljastatud laenud eelmise aasta tasemel ehk 5 244 miljardi euro peal.

Kuna nii euroala kui ka globaalse majanduse väljavaated on ebakindlad, vähendab see nii ettevõtete kui ka tarbijate kindlustunnet. Ettevõtted ja tarbijad kardavad majandusliku olukorra halvenemist ning ei julge laenu võtta. Ettevõtete laenunõudlust mõjutab ka kapitalikulutuste vähenemine (eurostati andmetel on euroala (v.a Saksamaa) ettevõtete kapitalikulutuste osakaal SKTst langenud alla 19% ehk 1990. aastate tasemele) ning ühinemise ja omandamise tehingute vähenemine. Lisaks võimaldavad ettevõtete tugevad bilansid teha suurettevõtetel investeeringuid ilma kapitali kaasamata. Pakkumise poole pealt on nõudlust vähendanud ka pankade laenutingimuste karmistumine.  

Euroopa Keskpanga president Mario Draghi hinnangul on mõned majanduse indikaatorid hetkel stabiliseerumas ning usaldus finantsturgudel taastumas. See koos keskpanga toetava majanduspoliitikaga peaks põhjustama laenuturu taastumise 2013. aasta teises pooles.

Hetkel kuum