Lucie Neoralova • 30. juuni 2014 kell 5:06

Taani pakub võimalusi

Eesti ettevõtjad peaksid kasutama rohkem võimalusi, et teha allhanget Taani suurtele tööstusettevõtetele, kirjutab EASi ekspordikonsultant Taanis Lucie Neoralova.

5,5 miljonit kõrge ostujõuga tarbijat, suuresti tööjõumahukast allhankest sõltuv arenenud tööstus ning geograafiline ja ärikultuuriline läheduse Eestile – need on põhjused, mis teevad Taanist hea turu Eesti eksportööridele. Statistikat vaadates tuleb tõdeda, et Eesti ettevõtted ei ole seda potentsiaali seni ära kasutanud.

Kuid just nüüd võib olla õige aeg nii kogenud kui alustavatele eksportööridele vaadata Taani poole. Pärast mitut aastast vindumist on Taani majandus võtnud suuna ülespoole. Taani SKP kasvuks prognoositakse sel aastal 1,5% ja järgmisel 2%, mis ilmselt ületab Eesti SKP kasvunumbrit ja liigub vastupidises suunas meie põhilise ekspordituru Soomega. Suuresti tuleneb see paranenud rahvusvahelisest majandusolukorrast, mis on kaasa toonud ka märgid kasvavast tarbijakindlusest.

Eesti ettevõtjad peaksid kasutama rohkem võimalusi, et teenindada allhanke korras Taani suuri tööstusettevõtteid. Tüüpiline Taani tööstusettevõtte toimimismudel seisneb toote disainimises, arendustöös ning allhanke tellimises odavama tööjõuga riikidest. Toote lõplik kooste tehakse tavaliselt Taanis, et tagada kõrge kvaliteet ja säilitada ettevõttes põhiline oskusteave.

Kümneid aastaid on Taani ettevõtted eelistanud allhankepartneritena erinevaid Aasia riike, kuid neis riikides kasvanud palgataseme ja pikkade tarneaegade tõttu on hulk Taani firmasid pöördunud tagasi Euroopa riikide poole. Eesti ettevõtted on suutelised pakkuma vajalikku tootmismahtu ja kvaliteeti ning täitma rangeid tarneaegasid, mis on Taani firmade jaoks kriitilise tähtsusega partnerite valikul.

Kuid mitte ainult allhange ei paku võimalusi Taani turul. Eesti ettevõtjale võib atraktiivne olla ka lõpptarbijaturg. Arvestada tuleb kindlasti disaini olulisust Taani turul nii tööstustoodete kui ka lõpptarbijatoodete puhul. Taanlased ei tee kompromisse disainis ning eelistavad selgelt põhjamaist lihtsat ja minimalistlikku stiili. Samuti on oluline kõrge kvaliteet ja funktsionaalsus. Kui lisada veel keskkonnasõbralikkus, siis on head eeldused Taani turu jaoks loodud.

Kogemus näitab, et eelistatud on alustada turu vallutamist läbi edasimüüjate, kes tunnevad kohalikku turgu ja ostjaid. Taani jaemüüjad eelistavad osta kohalikult hulgimüüjalt või maaletoojalt, selmet tegeleda suure hulga välistarnijatega. Selle kohaliku toe hinnaks on enamasti toote hinnale lisanduv 25-30%.

Kaaluda võiks ka e-kaubanduse võimalusi, sest internetis ostlemine on Taanis väga populaarne ja kasvav trend. Eelmisel aastal moodustas e-kaubandus 17% kogu kaubanduse mahust. 30% osas oli tegu ostudega rahvusvahelistest e-poodidest. Silmas tuleb aga pidada, et 35 000 eurose (280 000 Taani krooni) käibe ületamisel tuleb tasuda 25protsendilist Taani käibemaksu.

Taani turu avastamisel on meie ettevõtjatel kasulik vaadata, mida pakuvad kohalikud sektoriorganisatsioonid, sest tihti saab sealt kasulikku teavet nii turu kui võimalike partnerite kohta. Külastada tasub ka erialamesse.

Vaatamata sellele, et Taani ja Eesti ärikultuurid on väga sarnased, tuleb siiski kasuks kohandada oma suhtlemisstiili taanlastega asjaajamisel. Taanlastele sobib kohtumistel olla ka lipsustamata ja eelistatud on mitteformaalne suhtlemine. Vaatamata sellele ootavad aga Taani partnerid täpsust asjaajamises, äripartneri vajaduste mõistmist ja kokkulepete täitmist. Tihti võtavad otsusprotsessid Taanis kauem, kui Eesti ettevõtjad on harjunud, kuid siin on märksõnadeks järjekindlus ja kannatlikkus, mis viivad tulemusteni.

Hetkel kuum