Rainer Saad • 6. märts 2015 kell 12:30

Tallinna börsi üllatusterohke kvartal

Tallinna börs.  Foto: Scanpix

Tallinna börsi neljanda kvartali tulemustele võib joone alla tõmmata ja nii nagu ka eelnevatel kvartalitel, võis ka nüüd näha halbu ja häid üllatusi.

Et neljanda kvartali tulemustest paremat ülevaadet saada, palusime SEB ja LHV analüütikutel neid kommenteerida. Ühtlasi katavad mõlemad pangad ka enamust Tallinna börsifirmadest ning on seetõttu nende käekäiguga hästi kursis.

Tulemustest koorus välja, et suurima positiivse üllatuse pakkusid Merko Ehitus ja Tallinna Kaubamaja, mis suutsid jõudsalt kasvatada puhaskasumit ning teatasid soovist maksta dividendi. Kehvad tulemused olid aga PRFoodsil, Baltikal ja Olympicul.

Head tulemused olid Tallinna Kaubamajal, Merkol, Arco Varal ja Ekspress Grupil. LHV Panga analüütikute Joonas Joosti ja Shana Gavroni sõnul oli kahtlemata väga tugeva aasta lõpuga üks kõige suuremaid üllatajaid Merko Ehitus, kes ligi kahekordistas eelmise aastaga võrreldes oma neljanda kvartali puhaskasumi. Sellise tulemuseni viisid eelkõige üllatavalt tugevad tulemused nii kinnisvaraarenduse kui üldehituse segmendis. Merko teatas soovist maksta dividendi 41 senti aktsia kohta. Lisaks teeb Merko ettepaneku vähendada aktsiakapitali 4,1 miljoni euro võrra ehk 23 senti aktsia kohta.  

Ka Arco Vara valmistas neljandas kvartalis positiivse üllatuse, sest ettevõttel oli edukas korterimüük Bulgaarias. Ettevõte suutis neljandas kvartalis klientidele üle anda oodatust rohkem kortereid, millel oli LHV analüütikute sõnul väga suur positiivne mõju ettevõtte majandustulemustele.

Tallinna Kaubamaja tulemused olid LHV ootustest pisut paremad. LHV jäi rahule käibe 5% ja kasumi 11% kasvuga ning eriti positiivseks peavad nad asjaolu, et kõik ettevõtte segmendid olid neljandas kvartalis kasumlikud. Kaubamaja teatas ka soovist maksta aktsia kohta 40 senti dividendi. Mullu kevadel maksti aktsia kohta dividende 15 senti.

Ootuspäraselt teavitas Ekspress Grupp Läti varade allahindlusest, kuid üllatas samas ühisettevõtetega seotud varade väärtuse kasvuga ka neljandas kvartalis. Elimineerides mainitud varade väärtuse muutustest tingitud ühekordsed mõjud kasumile ületas Ekspress Grupi neljanda kvartali normaliseeritud puhaskasum LHV ootust ligi 21% võrra.

Keskpärased tulemused olid Silvano Fashion Groupil, Tallinkil ja Nordeconil. LHV analüütikute sõnul on selge et Silvanole valmistavad ka 2015. aastal jätkuvat peavalu Venemaa ja SRÜ turgude ostujõu langus, kuid neljandas kvartalis üllatas ettevõte meid siiski positiivselt, teenides eeldatud kahjumi asemel Valgevene rubla kursi langusest ning hüperinflatsiooni korrektsioonidest tingituna kasumi.

Kuigi eeldatust kõrgema finantskulu ning oodatust madalama edasilükkunud tulumaksuvara positiivse mõju tõttu jäi Tallink Grupi neljanda kvartali puhaskasum LHV prognoositud tulemusele oluliselt alla, toob pank siiski positiivse poole pealt välja nende prognoose 20% ületanud ärikasumi, mis paranes eelmise aastaga võrreldes 80%. Kuigi puhaskasum jäi oodatust madalamaks, on selle 11% kasv võrreldes eelmise aasta neljanda kvartaliga LHV teatel iseenesest siiski positiivne. Tallink teatas, et maksab dividendi 2 senti aktsia kohta. Mullu oli dividend 3 senti aktsia kohta. Aktsionäridel tasuks igakuiselt silma peal hoida ka Tallinki statistikal, kuna sealt saab vihjeid ettevõtte käekäigu kohta.

Nordeconi neljanda kvartali kahjum kujunes kardetust väiksemaks, kuid erinevus tulenes asjaolust, et ettevõte ei hinnanud aasta lõpus alla oma Ukraina varasid. Ehitustegevuse kasumlikkus jäi seekord LHV prognoosist nõrgemaks.

Kehvasid tulemusi näitasid PRFoods, Baltika ja Olympic Entertainment Group. Neljandas kvartalis ilmnenud jäätise ja külmkauba äride müügi asjaolud panid LHV sõnul PRFoodsi esialgsest oluliselt halvemasse valgusesse võimaliku kapitali vähendamise väljamakse summa. Vähemal määral valmistas pettumust ka kalaäri oodatust nõrgem kasumlikkus.

Baltika kohta ütles LHV, et nagu ka varasemalt, painas ka seekord Baltikat tegutsemine Venemaa turul. Neljandas kvartalis avaldas ettevõtte kasumile survet oodatust madalam brutokasumlikkus, mis lisaks muudele asjaoludele oli täiendavalt mõjutatud ka lojaalsusprogrammi boonustest. Kuigi pank ootas ettevõtte neljanda kvartali tulemustest rohkemat, võib siiski pidada positiivseks asjaolu, et Baltika suutis kasumit teenida. 

Olympic Entertainment Groupi kasum vähenes 41% ja kujunes LHV prognoositust madalamaks. Samas ei pea pank seda pikemas plaanis probleemiks, kuna kasumi langus oli tingitud ettevõtte aktiivsest laienemisest – võtab lihtsalt aega, kuni uued mängusaalid saavutavad juba sissetöötatud mängusaalidega sarnase efektiivsuse.

 

Kommentaar

Kristofer Vähi, SEB analüütik: Ehkki valdavalt jäid tulemused pigem prognoosidest madalamaks, siis kindlasti mitte dramaatiliselt. Erilisi üllatusi Tallinna börsi ettevõtted neljandas kvartalis ei pakkunud ja tulemusi iseloomustas eelkõige nii heade kui halbade faktorite vastavus ootustele. Nõrgad kohad olid etteaimatavad ja teiselt poolt ka tugevused joonistusid ettevõtete ja sektorite juures ootuspäraselt välja. Nii olid näiteks Tallinki reisijanumbrid langustrendis, kuid ettevõte lõikas kasu langevatelt kütusehindadelt ja suurendas neljandas kvartalis kasumit 14%. Olympic kandis kahjumeid väiksematel turgudel, kuid Balti riikide tulemused olid head ning rahavoog stabiilne. Ehitusettevõtete käibed langesid infrastruktuuri poolel ELi struktuurifondide puudumisel, kuid selle kompenseeris elamuehitus tugeval kinnisvaraturul, eeskätt Tallinnas ja Vilniuses. Positiivsete kasumimarginaalidega üllatas Tallinna Kaubamaja, mida toetab kiirest reaalpalga tõusust tingitud jaeturu kasv.

Hetkel kuum