Juhan Lang • 21. aprill 2015 kell 6:45

Lapsele aktsiate ostmine muutub lihtsamaks

Alo Vallikivi   Foto: Eiko Kink

1. maist rakendub perekonnaseaduse muudatus, millega lubatakse alaealisele väärtpabereid osta ja müüa ilma kohtu loata, aga vaid juhul, kui raha tuleb seaduslikult esindajalt ning müügist saadud raha jääb alaealisele.

Peagi jõustub perekonnaseaduse muudatus, mille järgi 67) paragrahvi 188 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

(1) Kui eestkostja omandab väärtpaberituru seaduse § 2 lõike 1 punktides 1–5 ja 7 nimetatud väärtpabereid eestkostetava nimel, kuid enda vahendite arvel, ei ole nende väärtpaberite omandamiseks ja võõrandamiseks vaja kohtu nõusolekut tingimusel, et müügist saadu jääb eestkostetava omandisse. Esimeses lauses sätestatut kohaldatakse ka edasistele väärtpaberitehingutele müügist saadu arvel, mis on tehtud esimeses lauses nimetatud väärtpaberitega.

Allikas: perekonnaseadus

LHV maaklertegevuse juht Alo Vallikivi selgitas, et lapsele konto avamine on seni olnud problemaatiline, kuna väärtpaberite müümisel oli seni igal juhul vaja kohtu luba. Ostmisel on piirangud küll leebemad, aga ka see on olnud problemaatiline.

Varem oli seadus Vallikivi hinnangul üsna piirav ning ka mitmeti tõlgendatav, mis päädis kohtuprotsessiga, mille tulemusena, siiski lubatakse esindaja raha eest osta lapsele väärtpabereid ilma kohtu loata, kuid müük vajaks siiski kohtu luba. Muudatus teeb selle protsessi lihtsamaks ja kohtu luba enam vaja ei ole.

„Seadusemuudatus on kindlasti positiivne ja teeb lapsevanema elu lihtsamaks,“ märkis Vallikivi. „Lapsele konto avada soovijaid ikka on, kuid seadus tegi selle keeruliseks ja bürokraatlikuks.“

Lapse enda raha eest väärtpabereid ilma kohtu loata osta või müüa ei tohi. Kui aga ema-isa soovivad lapsele raha kinkida ja selle eest väärtpabereid osta ja hiljem müüa, siis sellele kohtu piiranguid ei ole – küll peab aga raha jääma lapse omandusse.

Vallikivi sõnul võimaldab LHV alates 1. maist alaealisele väärtpaberikontot avada, kuid eelnevalt peab alaealine andma kinnituse, et raha kontole kantakse tema arvelt ning müügist saadud raha jääb lapse omandisse.

Kui lapsevanem soovib järeltulijale väärtpabereid soetada, siis peamine, mis tuleks Vallikivi hinnangul meelde jätta, on see, et raha peab tulema seaduslikult esindajalt ning müügist saadud raha peab jääma lapse omandisse.

Täpsustama peaks tema sõnul siiski olukorda, kui lapsele soovib väärtpaberite ostmiseks raha kanda vanavanem – kas siis tuleb raha esmalt kanda seaduslikule esindajale ja alles siis kannab tema raha lapsele, või võib seda otse teha.

Hetkel kuum