Birjo Must • 24. juuli 2015 kell 7:03

Tallinna Vee käive tegi hüppe

Tallinna Vee käive kasvas veidi.   Foto: Erik Prozes, Äripäev

Tallinna Vee käive tegi teises kvartalis väikese hüppe ning kasvas aastaga pea 3%. Puhaskasum ilma SWAP-lepingute mõju arvestamata jäi aga mullusest veidi väiksemaks.

Tallinna Vee müügitulu oli tänavu teises kvartalis 13,74 miljonit eurot, mis on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga tõusnud 2,8% ehk 0,37 miljoni euro võrra.

Puhaskasum oli teises kvartalis 2,14 miljonit eurot ning see kasvas aastaga 178,5% ehk 1,37 miljoni euro võrra. Seda peamiselt tänu 1,04 miljoni euro suurusele muutusele SWAP-lepingute õiglases väärtuses.

2015. ja 2014. aasta teise kvartali puhaskasum ilma 2014. aasta saastetasukulude ning SWAP-lepingute ümberhindlusest tulenevate muutuste erakorraliste mõjudeta oli vastavalt 1,13 miljonit eurot ja 1,15 miljonit eurot. Seega oli puhaskasum võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 1,5% ehk 0,02 miljoni euro võrra väiksem.

Veefirma brutokasum oli 8,01 miljonit eurot ja see tõusis aastaga 3,6% ehk 0,28 miljonit eurot. Võrreldes 2014. aasta sama perioodiga on brutokasumi suurenemine seotud põhitegevusest teenitud tulude kasvu ja väiksemate saastetasukuludega, teatas ettevõte börsile.

Põhitegevusest teenitud ärikasum oli 6,17 miljonit eurot, suurenedes 2,7% ehk 0,17 miljoni euro võrra. Firma teatel mõjutasid ärikasumi kasvu samuti peamiselt põhitegevusest teenitud tulude kasv ja väiksemad saastetasukulud.

Teises kvartalis oli saastetasu väiksem võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Eelmise aasta alguses oli kontsernil probleeme 400-kordselt vähendatud raskemetallide piirmääradega puhastatud heitvees võrreldes varasemalt väljastatud vee-erikasutusloa piirmääradega. See probleem lahenes uuendatud vee-erikasutusloa väljastamisega 2014. aasta septembris. Uuest veeloast on raskemetallide piirmäärad eemaldatud ja see kehtib 2018. aasta esimese kvartali lõpuni.

Esimesel poolaastal väike kasv

2015. aasta esimesel poolaastal on ettevõtte müügitulu võrreldes möödunud aasta sama perioodiga tõusnud 2,4% võrra, 27,31 miljoni euroni. Poolaasta ärikasum kasvas 8,7% ehk 1,04 miljoni euro võrra, 12,92 miljoni euroni. Firma teatel on ärikasumi kasvu peaasjalikult mõjutanud täiendavate saastetasude mõjude puudumine 2015. aastal.

Seoses käimasoleva tariifivaidlusega AS Tallinna Vesi ja konkurentsiameti vahel, otsustas Tallinna halduskohus 05. juunil 2015 jätta ettevõtte poolt esitatud kaebuse rahuldamata. Tallinna halduskohus ei ole tänaseni avaldanud kohtuotsuse põhjendusi.

Tallinna Vesi rõhutab, et tegemist ei ole lõpliku otsusega ning kinnitab, et kaebab otsuse edasi. Tariifivaidluses lõpliku lahenduse leidmiseni kehtib esialgne õiguskaitse, millega on ettevõtte tariifid külmutatud 2010. aasta tasemele.

Hetkel kuum