Pille Ivask • 10. oktoober 2015 kell 5:45

Mida teeb Volkswageni skandaal Saksa majandusega?

Volkswagen  Foto: epa

Selgub, et juba mitu nädalat Volkswageni ümber keerlev skandaal mõjub Saksa majandusele üksnes pinnavirvendusena, kirjutab Bloomberg.

Isegi kui Saksa autode välisnõudlus peaks langema 10 protsendi võrra, oleks selle efekt majandusele talutav ning tõenäoliselt ka lühiajaline: riigi SKTd mõjutaks see järgmisel aastal üksnes 0,1 või 0,2 protsendi võrra.

Kuigi Saksamaa autotööstus on suur, ei domineeri see Saksa majandust. Autotööstus moodustab üksnes 5,7 protsenti sisemajanduse kogutoodangust. 2013. aastal moodustas mootorsõidukite, haagiste ja poolhaagiste tootmine neli protsenti majanduse kogulisandväärtusest. Kogu tööstuse lisandväärtus moodustab umbes 26 protsenti selle kogukäibest.

Truud sakslased

Kui analüüsida Volkswageni skandaali lähemalt, võib arvata, et tõenäoliselt mõjutab see rohkem välis- kui sisenõudlust. Välismaalased võivad suure tõenäosusega Saksa autodelt pilgu kõrvale pöörata, seda eriti juhul, kui nende jaoks on oluline omada just diiselmootoriga autot. Teisalt näitavad uuringud, et enamik sakslasi eelistab siiski kodumaise tootja autot, mistõttu saab öelda, et Volkswageni skandaal neid eriti ei mõjuta. Samuti pole sakslaste jaoks probleemiks diiselauto asemel soetada endale bensiinimootoriga auto.

Statistika järgi on välismaalased suurimad Saksa autode ostjad. 2014. aastal eksportis Saksamaa 76 protsenti kõigist toodetud autodest. Seda arvesse võttes võib väita, et umbes 3,6 protsenti Saksa majandusest on sõltuv autode välisnõudlusest.

Samuti pole põhjust arvata, et välisnõudlus Saksa autode vastu lihtsalt jäljetult kaob. Ja isegi kui nii, siis mõjutab see kindlasti ka nende ettevõtete käekäiku, kes on autotööstusega tihedalt seotud. Seega võib öelda, et mõju Saksa majandusele pole üksüheselt võetav.

Tagasihoidlik mõju

Juhul, kui nõudlus Saksa autode vastu kukub 10 protsendi võrra, mõjutab see Saksamaa majanduse käekäiku umbes 0,4 protsendi ulatuses. See, kui suures ulatuses majandus ka tegelikult seda tunda saab, sõltub otsustest, mille Saksa autotootjad vastu võtavad. Üks võimalus on langetada hindasid ning seega säilitada ka turuosa. Seesugune lahendus tähendaks küll kasuminumbrite vähenemist, ent samas võimaldab jätkata tootmisega endises mahus. Teisalt, kui autotootjad otsustavad tootmist vähendada, mõjutab see majandust küll lühikeses perspektiivis, ent pikas plaanis vaadatuna võib see aga tähendada, et töölised vahetavad ametit ja võivad leida rakendust teistel töökohtadel.

Kui eelnevaid numbreid silmas pidada ning arvestada, et autotootjad ei reageeri vähenenud välisnõudlusele tootmise vähendamisega, võib see tähendada, et järgmisel aastal väheneb sisemajanduse kogutoodang 0,1 või 0,2 protsendi võrra. Järgmistel aastatel on arvatavasti oodata taastumist.

Seega võib väita, et Volkswageni skandaali mõju Saksamaa majandusele pole eriti märkimisväärne. Rahvusvaheline Valuutafond on prognoosinud Saksamaa tänavuse aasta majanduskasvuks 1,6 protsenti. 2016. aastaks prognoositakse 1,7 protsendi suurust majanduskasvu.

Hetkel kuum