Kadi Neemre • 19 veebruar 2016

Silvano peamised turud kahanesid ja käive kukkus

Foto: Meeli Küttim

Silvano Fashion Group avaldas reede õhtul 2015. aasta neljanda kvartali ja kogu eelmise aasta tulemused, mida mõjutas kontserni enda hinnangul kriis Ida-Euroopa riikides, kahandades oluliselt müüki ettevõtte peamistel turgudel.

Kontserni 2015. aasta 12 kuu käive oli 65,260 miljonit eurot, vähenedes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 35,3%. Hulgimüügi kogukäive vähenes 37,5% võrra, jaemüügi käive kahanes 25,7% võrra.

Regiooni ostujõudu mõjutasid negatiivselt kohalike valuutade devalveerimine, kõrge inflatsioon, kasvav tööpuudus ja tarbijaskonna negatiivsed ootused tuleviku suhtes. Selle tulemusena kahanesid analüütikute hinnangul pesu- ja rõivaturud kontserni põhiturgudel 30-40% võrra.

Restruktureerimise käigus vähendas kontsern aastaga tootmis-, kommerts- ja administratiivkulusid.

Hoolimata äärmiselt kehvadest majandusnäitajatest Venemaal, sh SKP 3,7% langus, jaemüügi 10% langus ning 12,9% inflatsioonimäär, on Venemaa edukamad ettevõtted suutnud hoida müügitulemusi 2014. aastaga samal tasemel ning suurendada kasumimarginaale. Silvano esmane eesmärk on taastada müük Venemaal kriisieelsele tasemele ning jätkata selle kasvatamisega.

Kontserni brutorentaablus kasvas 2015. aastal, moodustades 46,8%; eelmise aasta sama perioodi vastav näitaja oli 36,3%. 2015. aasta 12 kuu konsolideeritud ärikasum ulatus 14,161 miljoni euroni võrreldes 2014. aasta 12 kuu konsolideeritud ärikasumiga summas 12,377 miljonit eurot. 2015. aasta 12 kuu ärikasumi rentaablus ulatus 21,7%-ni võrreldes 12,3%-ga eelmise aasta samal perioodil. Konsolideeritud EBITDA moodustas 2015. aasta 12 kuuga 16,659 miljonit eurot.

Kontserni emaettevõtte omanikele kuuluv puhaskasum oli 2015. aastal 10,419 miljonit eurot; aasta varem oli kasumiks 9,097 miljonit eurot.

Enamus 2015. aasta müügist oli seotud Venemaaga ehk riigi osakaal oli 52,9% kogukäibest. Müügimahult järgmine piirkond oli Valgevene, kus käive ulatus 20,896 miljoni euroni, mis moodustas 32,0% kogukäibest. Ukraina müügimahud kahanesid oluliselt ja moodustasid 1,976 miljonit eurot, müügi vähenemine oli märgatav ka Kasahstanis, muudel turgudel ja Baltiriikides.

Hetkel kuum