Olavi Teppan • 9. märts 2016 kell 12:30

Börsifirmade keeruline aasta lõppes optimistlikult

Tallinna Kaubamaja vaateaknad.  Foto: Raul Mee

Tallinna börsifirmade möödunud aasta neljanda kvartali tulemused vastasid laias laastus analüütikute ootustele, kuid endiselt jäävad põhiküsimusteks majanduslik olukord peamistel sihtturgudel ja maailma majanduse üldised suundumused.

„Nagu ikka, koosneb suur pilt väiksematest tükkidest ehk mõnedel ettevõtetel läks hästi, teistel vähem ning kolmandate puhul on mitmest tõlgendamisruumi,“ kommenteeris LHV Panga vanemanalüütik Joonas Joost ja tõstis positiivsete näidetena esile Merko, Silvano ja Kaubamaja, mööndustega ka Tallinna Vee.

„Neljandas kvartalis oli mitmel ettevõttel oma loomult ühekordseid negatiivseid tegureid, mistõttu muidu hea äritegevus ei materialiseerunud kasuminumbris,“ ütles ta Tallinki, Ekspressi ja Nordeconi kohta.

Üllatusi pakkusid viis firmat

Tallinna Kaubamaja Grupi tulemustes avaldub tugev sisetarbimine, kuna ettevõte saavutas neljandas kvartalis käibekasvu igas segmendis.

Ka kogu aasta lõikes oli käive positiivne kõigis ärivaldkondades peale jalatsite, kuid ettevõte loodab strateegiliste muudatustega sellegi pikaajaliselt probleemse ja konkurentsitiheda sektori rentaablimaks muuta. Kinnisvara, autokaubanduse ja supermarketite valdkond on näidanud hoogsat tõusu. Pidades silmas müügipinna jätkuva laiendamise plaane, võib oodata ettevõttelt kasvu ka sel aastal. Samas võib kulude kasvutendents kasumlikkust siiski mõjutama hakata.

Pärast edukat aastat, kui aktsia hind kerkis börsil 32%, üllatas ettevõte investoreid otsusega maksta eriti kopsakat dividendi, 52 senti aktsia kohta. Head uudised on sel aastal kergitanud aktsiahinda veel 8%.

Külmutatud tariifide juures on tähelepanuväärne ka Tallinna Vee võimekus endiselt müügitulu kasvatada. Tõsi, kohtuvaidlusega seotud kulud ja ümberhindamised on kasumit kärpinud, ent sedagi vähem, kui analüütikud ootasid. Ettevõtte dividendipoliitika on seotud inflatsioonimääraga, mis lubab oodata eelmise aastaga sarnast väljamakset. Tallinna Vee tulevikuväljavaadetesse suhtuvad analüütikud siiski skeptiliselt, kuni vaidlused tariifide üle lahenduseni ei jõua.

Positiivselt lõppes aasta ka Merko Ehituse jaoks, kellelt oodati mõnevõrra suuremat kukkumist pärast 2014. aasta kõrget võrdlusbaasi. Kui Eesti üksuse tulemused vastasid ootustele, siis Lätis ja Leedus laabusid ehitusprojektid arvatust edukamalt ning aasta krooniks tegi ettevõte ettepaneku maksta puhaskasumist dividendina välja tavapärasest suurem osa. Samas on Merko sihikule võtnud ka uusi turge, millest annab tunnistust äsjane Norra ehitusfirma ost.

Silvano Fashion Group on võrdlemisi hästi kohanenud keerulise olukorraga Venemaa, Valgevene ja Ukraina turul. Valuutade devalveerimine ja elanikkonna ostujõu kahanemine mõjutasid ettevõtte käivet oluliselt, kuid samal ajal suudeti parandada rentaablust ning kasvatada kasumit neljandas kvartalis ja kogu aasta lõikes. Kriisi trotsides on Valgevene tütarettevõttelt Milavitsa tulnud signaale laienemisplaanidest.

Positiivsete üllatajate hulka võib arvata ka analüütikute poolt katmata PRFoodsi, mille jõuline käibekasv neljandas kvartalis andis ettevõtte juhtidele põhjust rahuloluks. Ettevõte on suutnud oma strateegiat ellu viia ning tegutseb lisaks Eestile edukalt ka Soome turul. Lõppenud aasta kasumist on investoril siingi põhjust väljamaksena oma osa loota.

Rida ettevõtteid jäi oodatud tasemele

Olympic Entertainment Group andis oma neljanda kvartali tulemustega kinnitust, et ettevõte kasvab, kuid analüütikuid teeb ettevaatlikuks oodatust suurem kulude kasv ja võimalikud probleemid laienemishoos efektiivsuse saavutamisega. Samas on Olympic endiselt Tallinna börsil üks parema kasvupotentsiaaliga ettevõtteid ja samal ajal kehtestanud end ka dividendimaksjana.

Tallink Grupi neljanda kvartali kahjum oli tingitud Superstari müügist, kuid ilma selleta näitas ettevõte oma ajaloo parimat tulemust. Mõned väikeinvestorid nagu Stefan Andersson ja Rene Ilves peavad Tallinki edasisi väljavaateid rentaablilt tegutseda ja kasvada kasinaiks, samas analüütikud näevad ettevõttel head dividendipotentsiaali.

Ekspress Grupp sai lõppenud aastal erakorralist kahju kõrvaltegevustest ja varade allahindlusest, mis jätsid numbri puhaskasumi real lõppkokkuvõttes oodatust pisut väiksemaks, samas on ettevõtte meediasegment näidanud tublit kasvu ja kasumlikkust. Küsimuseks jääb gruppi kuuluva trükiettevõtte võimekus Venemaa-vastastest majandussanktsioonidest tingitud turusituatsiooniga toime tulla.

Laenud Ukraina üksusele tõid viimases kvartalis kahjumi ka Nordeconile, kellelt osa analüütikuid ootab seetõttu 2015. aasta eest väiksemat dividendi. Sellele vaatamata hinnatakse ettevõtte finantspositsiooni stabiilseks ja tellimuste portfell lubab siitpeale oodata uut käibekasvu ja kasuminäitajate paranemist.

Neli pettumust

Negatiivse üllatusena tulid analüütikutele ja investoritele Harju Elektri neljanda kvartali nõrk brutokasumlikkus ja tulumaksukulud, mis tõid ettevõttele harukordse 16 000 euro suuruse puhaskahjumi. Ettevõtte juhtkond jäi siiski tulemustega rahule, kuna müügitulu kasvatati Soomes ning kokkuvõttes saavutati 2015. aastal rekordiline käive ja ärikasum.

Skano Group ei ole samuti suutnud kahjumirajalt väljuda, kuid siingi tuleb möönda, et arengusuund on vähemalt kasumlikkuse poolest positiivne. Efektiivsemalt on toimima pandud Püssi kiudplaaditehas, mille toodangule otsitakse Venemaa ja Soome majanduskeskkonna nõrkuse tõttu aktiivselt uusi turge.

Ka Arco Vara suutis möödunud aastal käivet kasvatada ja kasumit teenida, olgugi et ettevõttele tuli halva üllatusena neljanda kvartali kahjum. Negatiivset mõju avaldasid ühekordse iseloomuga asjaolud Bulgaaria üksuses, samal ajal on arendussegment näidanud lähematel turgudel edenemise märke ja põneva uudisena teatas ettevõte naasmisest sel aastal Tallinna elamuarendusturule.

Paraku jääb nimekirja lõppu taas Baltika, kes näitas jälle langustendentsi nii käibes kui ka kasumis. Pidades silmas ettevõtte püüdlusi efektiivsuse poole, on samas positiivne, et müüdi kahjumlik Venemaa tütarettevõte ja muudeti selle poed frantsiisikauplusteks. Kui aga ümberstruktureerimine ja kontroll kulude üle piisavalt kiiresti vilja ei kanna, võib uuesti tekkida vajadus investoritelt lisakapitali kaasata.

Kokkuvõtvalt võib öelda, et peale mõne erandi ei pakkunud Tallinna börsi põhinimekirja ettevõtted 2015. aasta koondaruannetega investoritele suuri emotsioone. Uudiste puudumine on tavapäraselt hea uudis ja üldine pilt näitab, et kiratseva ja kahaneva majandusega turgudel suudetakse piisavalt efektiivselt tegutseda. Kasvuväljavaated pole hetkel ehk hiilgavad, aga see-eest pakub rida ettevõtteid võrdlemisi head dividenditootlust.

Börsiettevõtete käive ja kasum IV kvartalis  Foto: Äripäev
Börsiettevõtete aastane käive ja kasum  Foto: Äripäev
Hetkel kuum