Rainer Saad • 2. mai 2016 kell 6:29

LHV lõpetab Danske Capitali ostutehingu

LHV Pank  Foto: Eiko Kink

Täna lõpetatakse tehing, millega LHV Groupi tütarettevõte LHV Varahaldus ostab kõik Danske Bank A/Sile kuuluvad Danske Capital ASi aktsiad.

Aktsiate müügileping sõlmiti selle aasta 29. jaanuaril. Veebruaris suurendas AS LHV Varahaldus tehingu finantseerimiseks 8,243 miljoni euro võrra aktsiakapitali, emiteerides uusi aktsiaid emaettevõttele LHV Group.

Samuti ostis LHV Group 0,6 miljoni euro eest LHV Varahalduse allutatud võlakirju. Danske Capitali 100%-lise osaluse esialgseks hinnaks kujunes 11 miljonit eurot, mis koosneb fikseeritud summast 6,6 miljonit eurot ning omakapitali väärtusest märtsi lõpu seisuga. Lõplik hind määratakse tehingu järel 45 tööpäeva jooksul, peale Danske Capitali bilansi auditeerimist 30. aprilli seisuga.

Tehingu järel alustatakse Danske Capitali ja LHV Varahalduse ühendamist. Notariaalne ühinemisleping sõlmitakse ja avalikustatakse 3. mail 2016. Ühinemine jõustub pärast finantsinspektsioonilt ühinemisloa saamist. Pärast ühinemist loetakse Danske Capital ASi tegevus lõppenuks ja ühendav äriühing jätkab AS LHV Varahaldus nime all. Ühinemise järel LHV Varahalduse tegevused, tehniline korraldus ja struktuur võrreldes ühinemiseelse seisuga olulisel määral ei muutu.

Pärast plaanitult III kvartalis jõustuvat ettevõtete ühinemist kavatseb LHV Varahaldus alustada sarnase strateegiaga pensionifondide ühendamist. Arvestades ettevõtete ja hiljem sarnase investeerimisstrateegiaga pensionifondide ühendamise kava, muudetakse Danske Capitali tegevused, struktuur ja tehniline korraldus juba enne ühinemist LHV Varahalduse tegevuste, struktuuri ja tehnilise korraldusega sarnaseks.

Muu hulgas nimetatakse Danske Capitali juhtkonda samad isikud, kes on LHV Varahalduse juhtkonnas (nõukogus Erkki Raasuke, Andres Viisemann, Erki Kilu ning juhatuses Mihkel Oja ja Joel Kukemelk). Senised Danske Capitali nõukogu ja juhatuse liikmed kutsutakse tagasi. Danske Capitali nõukogu otsustas anda siseauditi funktsiooni täitmise edasi LHV Varahaldusele ja siseaudiitoritele Relika Mell ning Karin Kuusk.

„Tänase tehingu järel kasvab LHVs II sambasse koguvate klientide arv 30% võrra ning pensionifondide maht suureneb 40% võrra,“ ütles LHV Varahalduse juhatuse esimees Mihkel Oja.

Danske Capital AS valitseb kolme kohustuslikku ja kaht vabatahtlikku pensionifondi. Danske Capitali valitsetavate pensionivarade maht on ostutehingu hetkel 250 miljonit eurot ning Danske kohustuslikes pensionifondides on 39 000 aktiivset klienti. LHV Varahaldus valitseb viit kohustuslikku pensionifondi, üht vabatahtlikku pensionifondi, üht eurofondi ning osutab investeeringute juhtimise teenust ühele Luksemburgis asutatud eurofondile. LHV pensionifondidel on üle 130 000 aktiivse kliendi ning juhitavate fondide maht on 610 miljonit eurot.

AS LHV Varahaldus ja AS LHV Group on saanud finantsinspektsioonilt loa olulise osaluse omandamiseks ning AS LHV Varahaldus ja Danske Capital AS on saanud konkurentsiametilt loa koondumiseks, mis olid tehingu lõpetamise eeltingimused.

Hetkel kuum