Indrek Mäe • 20. veebruar 2019 kell 11:38

Üllatav pööre Crowdestate’i lootusetu laenu kaasuses

Äripäev kirjutas möödunud kuul Crowdestate’i ühisrahastusplatvormi kaudu raha kaasanud, kuid poolele tuhandele investorile võlgu jäänud Cellin Techonologiesi võetud pankrotimenetluses laenust – tänaseks on laual mitu kompromissi investorite raha päästmiseks.

Crowdestate'i juht Loit Linnupõld  Foto: SANDER ILVEST

Biomeditsiinilise teadus-arendustegevuse ning rakuteraapiaalase tootmisteenuse ja kliinilise uuringu pakkumisega tegelev Cellin Technologies kaasas Crowdestate’i investoritelt 450 000 eurot laenu, et osta biotehnoloogiaettevõttes enamusosalus. Ettevõttega on seotud mainekas investeerimispankur Peeter Piho ning varem aasta arstiks valitud tippkirurg Andrus Loog.

Jaanuari lõpu seisuga oli 502 investorit oma rahast ilma jäämas. Kuna ettevõte ei täitnud investoritega sõlmitud laenulepingutest tulenevaid kohustusi ning võlgniku suhtlus oli puudulik, esitas Crowdestate Cellini vastu pankrotihagi ning viimase juhtfiguurid kinnitasid nagu ühest suust, et pankroti korral kaob igasugune lootus raha tagastamiseks.

Täna selgub Crowdestate’i portaalist, et Äripäeva loo peale on Cellin Technologiesi põhiosanikud pakkunud välja investorite vara tagastamise lahenduse ning seetõttu palus ühisrahastusportaal pankrotiistungi edasi lükata. „Pärast paari nädala tagust Cellin Technologies OÜ probleemide kajastamist Äripäevas on ettevõtte põhiosanikud aktiveerunud, oleme nendega viimastel päevadel mitu korda kohtunud,“ seisab Crowdestate’i kodulehel. „Kohtumise käigus on põhiomanikud meile avaldanud konfidentsiaalset ärilist infot ning edastanud oma võimalike äripartneritega peetavate läbirääkimiste kulgu kajastava e-posti kirjavahetuse.“

Kategooria
Faktid
Raha kasutamise otstarveBiotehnoloogiaettevõtte enamusosaluse omandamine
Kaasatud kapital450 000 eurot
Oodatav tulusus investorile laenu finantseerimise hetkel15,8%
Investorite arv502
Laenuga seotud võtmefiguuridMart Raik, Andrus Loog

Lahendusena tegi Cellin 13. veebruaril Crowdestate’ile ettepaneku seniste laenukohustuste restruktureerimiseks viisil, mis võimaldaks tagastada investoritelt kaasatud kapitali ning tasuda kogunenud intressid ja viivised. „Võimaliku kokkuleppe lahutamatu osa on kohese osalise rahalise tagasimakse tegemine, kogunenud intresside ja viiviste kapitaliseerimine, uue tagasimaksegraafiku kehtestamine, täiendavate tagatiste seadmine, Cellinile uute investorite kaasamise kohustus ning raporteerimiskohustuse taastamine ja jõustamine,“ kirjeldab portaal kompromissi eeltingimusi.

Mitu alternatiivi

Crowdestate’i kinnitusel on alternatiivina Cellini restruktureerimisplaanile laual veel mitu võimalust investorite varade vähemalt osaliseks päästmiseks. „Meie poole on pöördunud meie teada sõltumatu kolmas isik ning väljendanud oma valmisolekut teha pakkumine Cellin Terchnologiesi vastu olevate nõuete omandamiseks 150 000 euroga,“ kirjutab Crowdestate. Pakkumise aktsepteerimise tulemusel tekiks kõikidel praegustel investoritel võimalus oma investeeringust väljuda ning saada tagasi umbes kolmandik algsest investeeringust.

Samuti rõhutab Crowdestate võimalust jätkata pankrotiprotsessiga, mis tooks kaasa Cellini likvideerimise ning olemasolevate varade sundmüügi. „Kuigi pankrotiprotsess oleks selge ja läbinähtav, tooks see kaasa täiendavaid kulusid, võtaks aega tõenäoliselt paar-kolm aastat ning selle tulemusel tagasi saadava raha hulk on väga ebaselge,“ nendib portaal investoritele saadetud teates.

Antakse võimalus

Crowdestate peab laual olevatest variantidest kõige mõistlikumaks olemasolevate laenukohustuste restruktureerimist. „Sellega seoses esitasime kohtunikule avalduse palvega pankrotiistung kuni aprilli alguseni edasi lükata, et anda meile võimalus välja töötada lõplikud restruktureerimise tingimused, uus laenuleping ning investorite huve maksimaalselt kaitsvad sätted,“ kinnitas Crowdestate.

Laenukohustuste restruktureerimine annab portaali arvates Cellin Technologies OÜ-le võimaluse jätkata lõpusirgel olevaid läbirääkimisi pikaajalise biotehnoloogiaalase arenduslepingu sõlmimiseks, millest teenitav rahavoog võimaldaks alustada restruktureeritud laenulepingute intresside väljamaksmist ning põhiosa osalist tagastamist.

Hetkel kuum