investor Toomas • 12. august 2016 kell 8:00

Investor Toomas: kuidas makse optimeerida?

Maksutulu.  Foto: PantherMedia/Scanpix

Kas kasulikum on investeerida eraisikuna või ettevõtte kaudu? Just sellise küsimuse esitas mulle minu tegemistel silma peal hoidev investeerimishuviline Rein.

Kuigi Äripäev on oma veergudel teemat üsna põhjalikult lahanud, on tegemist aegumatu ning väikeinvestori jaoks alati olulise teemaga. Sestap otsustasin maksundusega seonduva uuesti lahti seletada.

Sagedased investeeringud läbi ettevõtte

Kuigi ettevõtte kaudu investeerimine eeldab igakuist raamatupidamist, võimaldab see sarnaselt investeerimiskonto süsteemiga tulumaksu maksmist edasi lükata ning ka kuludesse on võimalik kanda rohkem arveid kui eraisikuna investeerides.

LHV maaklertegevuse juht Alo Vallikivi on öelnud, et tema arvates võiksid ettevõtte loomist kaaluda investorid, kes kauplevad väga aktiivselt, kasutavad võimenduslaenu ja investeerivad erinevates valuutades ning mittestandardsetesse tuletisinstrumentidesse. Seda seetõttu, et aktiivse investeerimisega kaasnevad enamasti suured kulud.

Samuti on ettevõtte kaudu mõistlik teha ka kõik kinnisvarainvesteeringud. Nii saab üüritulult teenitud tulumaksu maksmise edasi lükata ning remondi ja mööbli ostmisega seotud kulud ettevõtte arvele kanda. Üha rohkem populaarsust koguva ühisrahastuse maksustamine on eraisikule aga lausa kahjulik – laekunud intressidelt tuleb igal aastal tulumaks ära maksta, isegi kui osa laenude põhiosast jääb laekumata.

Negatiivse poole pealt on ettevõtete jaoks suuremad igasugused välismaise turuinfo kättesaamisega kaasnevad kulud, sest firmasid loetakse piiri taga professionaalseteks klientideks.

Passiivne börsiinvestor tegutsegu eraisikuna

Levinud on arvamus, et aastas üksikuid tehinguid tegev ning dividenditulule lootev investor peaks kindlasti oma raha paigutama eraisikuna. Seda seetõttu, et kuigi aktsiatelt saadavalt dividenditulult on tulumaks juba kinni peetud, siis ettevõttesse laekunud dividenditulu väljavõtmine kajastuks kasumina ning tulumaks tuleks just kui veel kord tasuda. „Dividenditulu oleks sellisel juhul topelt maksustatud,“ kirjeldas TransferWise’i pearaamatupidaja Krista Teearu eelmise aasta lõpus Äripäevale tekkida võivat olukorda.

Maksuameti kinnitusel pole asi tegelikkuses aga nii karm ning topeltmaksustamine on tulumaksuseadusega välditud. "Saadud dividende saab maksuvabalt edasi jagada," ütles mulle maksude osakonna juhataja Evelyn Liivamägi. "Maksuvabastuse eelduseks on see, et osalus dividendi maksjas on vähemalt 10 protsenti ja dividendimaksja on Euroopa Majanduspiirkonna või Šveitsi resident ja tulumaksukohustuslane," lisas ta. Kui dividendimaksja ei ole eelnimetatud riikide resident, aga on maskulepinguriigi resident, siis tulumaksukohustus teises riigis ei eeldata ning dividendi edasijagajal tuleb maksuvabastuse kasutamiseks tõendada, et jaotatud kasumilt on teises riigis ka tegelikult tulumaks tasutud.

Kui osalus dividendi maksjas on aga alla kümnendiku, ei kehti aga dividendimaksjale maksuvabastus. Nende edsaijagamisel saab arvesse võtta juba tasutud tulumaksu, ehk Liivamäe hinnangul on tegemist nö krediidimeetodil topeltmaksustamise vältimisega. "Kui maksumäär teises riigis on olnud madalam kui Eesti tulumaksumäär, tuleb vahe Eestile juurde maksta," lisas ekspert, öeldes et kui tulumaksumäär on kõrgem, siis jääb lõplikuks välisriigi tulumaksukohustus ning Eestis vahet ei tagastata.

Samuti saavad ka eraisikud tulumaksu maksmist edasi lükata, selleks tuleb aga kõik aktsiad soetada investeerimiskonto vahendusel. Selle süsteemi juures tuleb aga arvestada, et kuigi maksusoodustused on ettevõttega peaaegu samal tasemel, on investeerimiskonto puhul seatud piirangud nii väärtpaberitele kui ka kuludele, mida saab kasumist maha arvestada.

Investeerin ettevõtjana

Kuna aktsiatesse investeerimine pole minu ainus tegevusala ning juriidiline isik on mul seetõttu juba varasemast olemas, näen lihtsaima variandina kasutada seda ka oma börsitehingute sooritamiseks.

Nii saan osa kõikidest ettevõtte kaudu investeerimisega kaasnevatest hüvedest ega ole mõjutatud juriidilise isiku ülalpidamisega kaasnevatest lisakuludest ning ebamugavustest.

 

Tasub teada:

Ettevõtte kaudu kinnisvarasse investeerides saab edasi lükata üüritulult teenitud tulumaksu ning remondi ja mööbli ostmisega seotud kulud ettevõtte arvele kanda.

Aktsiaturgudel kaubeldes on turuinfo maksumus ettevõttele oluliselt kallim kui eraisikule.

Ühisrahastuse puhul peab eraisik laekunud intressidelt tulumaksu maksma isegi siis, kui osa laenude põhiosast jääb laekumata.

Hetkel kuum