investor Toomas • 10 detsember 2019

Aita mul valida aasta investor

Investor Toomas otsib aasta investorit ja investeerimistegu.  Foto: Anti Veermaa

Aasta ettevõtja tiitlit on Äripäev välja andnud juba alates 1993. aastast, nüüd on viimane aeg välja kuulutada aasta investori ja investeerimisteo konkurss.

Ehkki Äripäev on investeerimisest kirjutanud juba alates esimesest lehenumbrist peale ning mina olen raha kasvatamist aktiivselt propageerinud varsti juba 18 aastat, ei ole investeerimisvallas tunnustamine seni tavaks olnud.

Siin on mitu põhjust. Kõige olulisem neist on, et vaatamata minu ja paljude teiste aktiivsete investeerimiskogukonna liikmete ponnistustele ei ole investeerimine endiselt ühiskonnas kuigi levinud ja investeerimiskultuurgi on veel lapsekingades.

See on ka põhjus, miks üksikisikute investeerimise kasulikkus ühiskonnale ei ole paljudele hoomatav ning üheselt mõistetav. Oma raha kasvatamine on olnud ja on praegugi pigem jõukamate ja nutikamate pärusmaa.

Eestlane kardab riski

Üsna ammendava pildi eestlaste investeerimisaktiivsuse ja varandusliku seisu kohta saab tänavu ilmunud Eesti Panga teemapaberist, kus antakse ülevaade Eesti leibkondade finantskäitumise ja tarbimisharjumuste 2017. aasta küsitluse tulemustest.

Põhjalikust ülevaatest selgub, et Eestis on finantsvarad vähem hajutatud kui euroalal: meil koosnevad need enamasti hoiustest, mis moodustasid kõigist finantsvaradest rohkem kui kaks kolmandikku, samal ajal kui euroalal oli hoiuste osakaal 44%.

Aasta investori ja investeerimisteo konkurss

• Aasta investor on ajalehe Äripäev alates 2020. aastast välja antav nimetus, mis antakse aasta jooksul kõige enam silma paistnud investeerimiskultuuri edendajale ja investeerimise populariseerijale.

• Aasta investeerimisteo tiitel antakse üle algatusele, mis on aasta jooksul eesti erainvestorite jaoks kõige rohkem väärtust loonud.

• Aasta investori ja investeerimisteo valib Äripäeva toimetus ning üks oluline valiku langetamise kriteerium on Äripäeva lugejate seas läbi viidud küsitluse tulemused. Žürii esimees on investor Toomas.

• Kõigil lugejatel on võimalus pakkuda nominente ja koos põhjendusega investor Toomase e-posti aadressile investor.toomas@aripaev.ee või veebiküsitluses, mille leiab siit.

• Nominendid ja finalistid avalikustatakse 2020. aasta jaanuaris.

• Aasta investori tiitel antakse pidulikult üle 2020. aasta veebruaris toimuval investor Toomase konverentsil.

Allikas: Äripäev

"Finantsvarade struktuur näitab, et Eesti leibkonnad eelistavad vähese finantsriskiga investeeringuid," märgivad uuringu autorid Jaanika Meriküll ja Tairi Rõõm. "Seda kinnitavad ka leibkondade hinnangud oma riskieelistuste kohta: 73% leibkondadest ütles 2017. aasta küsitluses, et ei ole valmis mingit finantsriski võtma."

Meediast on varemgi läbi vilksatanud, et Eestis elab üks kolmandik leibkondadest peost suhu ja ei suuda raha kõrvale panna. Samuti on fakt, et teise pensionisamba varad on 74% teise sambaga liitunute jaoks nende põhiline finantsvara.

Euroopast pikalt maas

Vähem tähelepanu on pööratud tõsiasjale, et võlakirju, aktsiaid ja investeerimisfondide osakuid omatakse Eestis märkimisväärselt vähem kui euroalal. "Leibkondade osakaal, kes omasid võlakirjade, aktsiate ja investeerimisfondide osakuid, suurenes Eestis 2013. ja 2017. aasta vahemikus mõnevõrra, ent vabatahtliku pensionifondide varasid omavate leibkondade osakaal vähenes veidi," sedastavad uuringu autorid. Olgu öeldud, et vabatahtlike pensionifondide varasid oli 2013.–2014. aastal umbes 30%-l euroala leibkondadest, kuid Eestis vaid viiendikul.

Siiski, positiivsest küljest on viimase kümnendiga oluliselt paranenud eestikeelse kvaliteetse investeerimiskirjanduse valik. Juurde on tulnud laiemat kõlapinda saanud investeerimisklubid, elavnenud ja kvaliteetsemaks on muutunud blogosfäär, aga ka investeerimisvaldkonna koolitus- ja konverentsiturg. Finantsektorgi on investorist klientide nimel pingutama hakanud. On selge, et rahateadlikkus on kiirelt kasvamas ja keskkond on muutunud investoritele soosivamaks.

Sestap ongi investeerimisrevolutsiooni künnisel aeg anda investeerimiskultuuri levikule veel hoogu juurde ja tõsta nii investeerimine kui ka investorid au sisse. Minu missioon on aidata viia eestlaste investeerimisaktiivsus vähemalt euroala keskmisele, kuid salamisi unistan päevast, mil oleksime suurima investeerimisaktiivsusega riik maailmas. Usun, et aasta investori ja investeerimisteo valimine aitab selle unistuse saavutamisele hästi kaasa.

Raske tööga raha teha oskame juba küll, aeg on vanade kapitalistliku ajalooga riikide näitel lõpuks ka raha enda jaoks tööle panna.

Lugemissoovitus

• Eesti leibkondade finantskäitumise ja tarbimisharjumuste uuringu (Estonian Household Finance and Consumption Survey, HFCS) 2017. aasta küsitluse tulemustest saab ülevaate siit.

• Küsitluses osales 2679 leibkonda ja selle viis läbi 65 küsitlejat.

• Teemapaberi autorid olid Jaanika Meriküll ja Tairi Rõõm.

Allikas: Eesti Pank

Hetkel kuum