Kati Tikenberg • 19. august 2019 kell 12:23

Kuidas leida ja hoida rahulolevaid töötajaid?

Viimasel aastal juhtide ja liidritega vesteldes ilmneb esmase väljakutsena õigete töötajate leidmine.

Kati Tikenberg  Foto: Marilin Leenurm

See on igati loogiline tööjõuturu situatsioonis, kus töötuse määr on 4,7% (statistikaameti andmetel 2019. aasta I kvartalis). Seepärast jagan teiega viit soovitust, mida teha, et leida ja hoida rahulolevaid töötajaid.

Selge positsioneerimine

Mõelge organisatsioonis veelkord läbi, kes me oleme ja millist tähendust ühiskonda loome, milline on aasta visioon ja eesmärgid. Kaugemaid visioone ei ole tänapäeval enam mõtet luua, sest maailm on nii kiiresti muutuv. Määratlege, millised me oleme ehk milline on meie kultuur, milliseid väärtusi, tõekspidamisi, traditsioone ja tavasid kanname. Peamine, millist väärtust loome enda klientide, kasutajate või koostööpartnerite jaoks, milles seisneb meie unikaalsus. Õigete kaaslaste leidmine algab iseenda tundmisest ja teadvustamisest, seejärel tekib arusaam, keda me otsime.

Arusaam, millist inimest me tulevikus vajame

Mõistes, kes me ise oleme, saame aru, millist inimest me vajame. Inimene peab kandma sarnaseid väärtushinnanguid ehk organisatsioonis toimuv peab olema tema jaoks oluline ja tähenduslik. Kui väärtused ei kattu või on lausa vastuolulised, on väga keeruline koostöös häid tulemusi saavutada.

Näiteks, kui ühe inimese kõrge väärtus on stabiilsus ning teise uuendusmeelsus, võib ühiste eesmärkide saavutamine kulutada palju energiat, mida oleks saanud suunata efektiivsemalt. Valikut tehes on oluline silmas pidada eelkõige organisatsiooni visiooni ja eesmärke ehk leida tuleb täna inimene, keda me vajame tulevikus. Kui arusaam tuleviku meeskonnaliikmest on olemas, tuleb mõelda, millised on võimalused selle inimese leidmiseks ehk kus ta liigub ja milliste kanalite informatsiooni tarbib ning peamine, milliste sõnumitega teda kõnetada.

Selge sõnum

Kolmanda sammuna on oluline enda positsioon tuleviku inimesele „maha müüa“. Kommunikeerida selgelt, kes me oleme, mida me teeme, milliseid väärtusi kanname ning mida ootame ja pakume. Hea oleks rõhutada ka, miks meie ühine koostöö võiks/peaks õnnestuma. Inimesed ootavad sageli konkreetsust ja otsekohesust, määramatuses annab just see parimad raamid ja sellega turvatunde. Palgainfo Agentuuri küsitlused näitavad, et ebapiisav info töötasu kohta on peamine põhjus, miks inimesed loobuvad tööle kandideerimast. Lisaks sellele loeb kiirus, kui oled leidnud sobiva inimese, tuleb kohe ja konkreetselt tegutseda, et hoida huvi üleval.

Tulemuslikkuse ja avatuse rõhutamine

Tänasel päeval tööjõuturul enim esindatud Y-generatsiooni kõrged väärtused on tulemuslikkus ja avatus. See tähendab, et inimesed tahavad teada, kuidas neil endil ja organisatsioonil tervikuna läheb. Avatult info jagamine, sh rääkida ka probleemidest, millega ettevõte maadleb. Infot on vaja jagada ka siis, kui see inimestele ei meeldi, täielik ausus aitab pingeid maandada ja vähendab intriige. Lisaks sellele suurendab avatus meeskonnaliikmete vastutust, sest kui sul on info, tekib ka suurem soov võtta vastutust organisatsiooni käekäigu eest. Uskuge mind, ausus ja avatus seovad inimesi organisatsiooniga enam kui neile pakutavad isiklikud hüved. See nõuab juhtidelt ja liidritelt julgust tunnistada avameelselt ka enda eksimusi. See omakorda suurendab samal ajal meeskonnaliikmete soovi avaldada enam arvamust, sest tajutakse kaasatust.

Lojaalsus on kaduv väärtus

Viimane soovitus, mis minu jaoks isiklikult on vist kõige olulisem – peaksime mõistma, et lojaalsus on ühiskonnas kaduv väärtus. Leida endale meeskonnaliiget ambitsiooniga hoida teda aastaid või aastakümneid on möödanik. Tänase päeva reaalsus on, et peame otsima sobivaima inimese täitma ettevõtte aastavisiooni ning tegema seda seejuures maksimaalselt tulemuslikult nii organisatsiooni kui ka inimese enda jaoks. Siinkohal on minu jaoks oluline, et me ei hoiaks enda juures lihtsalt mugavusest kinni inimesi, kes on rahulolematud ehk ei jaga organisatsiooniga sarnaseid väärtushinnanguid. Pigem laseme neil minna nad või isegi aitame neil minna sinna, kus toimub nende jaoks tähenduslik tegevus. Oluline, et me ei värbaks inimesi vaid koha täiteks, sest siis tegelemegi pidevalt koha täitmisega.

Koolitus „Kuidas leida ja hoida rahulolevaid töötajaid“

Koolitajad: Kati Tikenberg ja Signe Valsberg

Toimumisaeg: 4. september 2019

Korraldab: Äripäeva Akadeemia

Rohkem infot saab SIIT.

Hetkel kuum