Tõnu Lehtsaar • 9. märts kell 10:54

Kuidas suhelda keeruliste inimestega?

Inimestega suhtlemine moodustab paljude tööajast suurema osa. On hea, kui suhted on ladusad, pakuvad osapooltele rahuldust ja aitavad saavutada erinevaid eesmärke.

Tõnu Lehtsaar  

Paraku võib aga juhtuda, et erinevate inimestega toimetulek nõuab olulise osa meie ajast ja energiast. Tõdeme, et paljudel juhtudel pole suhted mitte edasiviiv, vaid pärssiv jõud.

Üheks aja- ja närvikulukaks tegevuseks võib saada suhtlemine keeruliste isiksustega. Need on inimesed, kes oma ülevõimendunud isepärasusega on raskuseks nii iseendale kui ka teistele. Keerulise isiksuse põhitunnus on see, et ta ei suuda käituda olukorra ja suhtlemispartneri kohaselt, vaid ajab oma isepärast joont.

Keeruline inimene võib olla näiteks agressiivne isiksus, kes pideavalt ründab teisi. See võib olla inimene, kes ülekontrollijana püüab hoida kõiki ja kõike oma järelevalve all. Keeruliseks võib osutuda näiteks ülitundlik või madala enesehinnanguga inimene. Siia kuuluvad ka need, kes meeskonnas või ettevõttes on konfliktis oma kolleegide ja juhtidega. Nende enda raskuste ja nende tekitatud probleemide lahendamine võib nõuda arvestatavat pingutust.

Toimetulek keerulise isiksusega algab keerukuse põhjuste mõistmisest. Selleks võib olla inimese temperamenditüüp, aga ka elukogemus. On sündmusi, mis võivad inimesse jätta püsiva jälje. Näiteks pettumuskogemused, mis hävitavad usaldusvõime. Ülehool lapsepõlves, mis loob illusiooni enda erilisusest.

Mida teha nendega, kellega on raske ja tüütu? Sellele küsimusele ei ole ühest vastust. Küll aga on rida põhimõtteid ja käitumistaktikaid, kuidas nendega hakkama saada. Põhisõnum on, et keerulised isiksused ei ole üldjuhul ümberkasvatatavad. Küll aga võivad nad teatud tingimustel oma võimeid ja oskusi konstruktiivselt rakendada. Näiteks ausus olulises ja lugupidav suhtumine konkreetses küsimuses võivad nendest teha usaldusväärsed kaastöötajad.

Tulekul

Koolitus Suhtlemine keeruliste isiksustega

Koolitaja: Tõnu Lehtsaar

Korraldaja: Äripäeva Akadeemia

Lisainfot saad SIIT

Hetkel kuum