• Jaga lugu:

  Connecto 20: panustame Eesti klientidele ja vaatame huviga Põhjamaade poole

  Foto: Connecto Eesti AS

  Elektri-, telekommunikatsiooni ja gaasivõrkude ehitaja Connecto Eesti AS on tegutsenud oma alal juba 20 aastat. Täna ühendab ettevõte üle 300 valdkonna asjatundjat, kelle töö tulemusena on Connecto aastakäive pea 40 miljonit eurot. Ettevõtte juhi Juho Järva sõnul on edu toonud pühendunud rahvusvahelise töökogemusega personal, lai teenuste portfell ja klientide vajadustest lähtuv regionaalne paiknemine.

  „Connecto on ühendanud paljude aastate jooksul meie töötajaid ja tellijaid ning tänu koostööle oleme jõudnud väärika tähiseni,“ nendib Juho Järva. Ettevõtte elektrivõrkude hooldus- ja ehitusosakond kasvas välja Eesti Energiast ning telekomi osa kunagisest Eesti Telefonist. Mõned aastad tagasi lisandus tegevusalade hulka gaasivaldkond, mille raames hooldatakse ja remonditakse Eleringile kuuluvat gaasi ülekandevõrku. Connecto pakub üle Eesti terviklahendusi – projekteerimist, ehitamist, remonti, hooldust ja 24/7 avariiteenust.
  Connecto registreeriti Äriregistris 8. jaanuaril 2001, kui Eesti Telefon (praegune Telia Eesti) juhtkond otsustas eraldada ettevõttest põhitegevusega mitteseotud tegevused. 15 miljoni kroonise aktsiakapitaliga ettevõtte omanikuks jäi Eesti Telefon ning Connectosse viidi üle võrkude hoolduse ja ehitusega seotud personal. Alustati 348 töötajaga, kellega hiljem liitusid analoogjaamasid, kodukeskjaamasid ja mobiiltelefonivõrke teenindav personal. Teenuseid osutati üle Eesti paiknevatest maakondlikest teeninduspunktidest ning täna võib julgelt öelda, et piirkondlikud tegevuskohad on olnud üheks Connecto konkurentsieeliseks läbi aegade.
  Seni ainult kontsernisiseselt tegelenud alustava ettevõtte esmane ülesanne oli laiendada kliendibaasi, efektiivistada tootmistegevusi, kujundada toimiv organisatsiooni struktuur. Ettevõtte start õnnestus, majandustulemused olid head. Kohe astuti ka vajalikud sammud kvaliteedijuhtimissüsteemi rakendamiseks: 2002. aastal omandas ettevõtte ISO9001 kvaliteedijuhtimise sertifikaadi, 2004. aasta alguses juurutati keskkonnajuhtimissüsteem vastavalt ISO14001 standardile ning 2006 alguses töötervishoiu ja ohutuse juhtimise süsteemi vastavalt OHSAS 18001 standardi nõuetele.
  2003. aastal müüdi 49% ettevõttest Eltel Grupile ja aastal 2005 ostsid soomlased ära ka ülejäänud osa firmast. 2008. aastal liitus ettevõttega AS Siemens Electroservices, mis moodustati 2001. aastal Eesti Energia Põhja ja Saarte elektrivõrkude hooldus- ja remondiosakondade baasil, ning millega täienesid Elteli elektrivaldkonna oskused ja potentsiaal. Kui aga Eltel Group Baltikumi äridest 2017. aastal lahkus, omandas ettevõtte kodumaine kapital ja Connecto kaubamärk võeti uuesti kasutusele.

  Hea koostöö rajaneb usaldusel ja aususel

  „Aastakümnete pikkuse koostöö käigus võrguoperaatoritega oleme tundma õppinud nii võrkude tehnilisi tingimusi kui ka võrkudes töötamise nõudeid. Meie koostöösuhe tellijatega rajaneb usaldusel, mille hoidmisega tegeleme pidevalt,” räägib Järva. „Usume, et professionaalne, aus ja paindlik teenuse pakkumine on meie tugevus. Ettevõtte konkurentsivõimet oleme suurendanud pakutavate teenuste laia valikuga ja üle-eestilise katvusega, mis võimaldab meil teostada komplekslahendusi: madal, kesk- ja kõrgepinge ning lisaks televõrgud. Samuti suudame rikete ja keerukamate ehitusprojektide korral mobiliseerida lühikese aja jooksul vajalikud ehitusjõud ja seda sõltumata kellaajast ja nädalapäevast. Teeme tööd selle nimel, et kaasaegse ühiskonna eluliinid oleksid töökorras: internetiühendused toimiksid, meie kodudes oleks valgust ja soojust, et elu Eestimaal oleks parem ja turvalisem.”
  Foto: Connecto Eesti AS
  Connecto suuremateks klientideks on Eesti võrguoperaatorid Elering, Enefit Connect (varasem Elektrilevi), Imatra Elekter, Telia, Elisa, Tele2, Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus, kohalikud omavalitsused ja taristuehituste peatöövõtu organisatsioonid. Tellimuste mahtu on kasvatanud Eesti Raudtee ja uue tellijana on lisandunud Rail Baltic Estonia. Väljaspool Eestit tegutseb ettevõte Leedu turul UAB Connecto Lietuva nime all, omades ettevõttes 50% osalust ja pakkudes kõrgepinge- ning televõrkude ehitusteenuseid. Leedu ettevõttes töötab 50 inimest. Soome koostööpartneritele pakutakse kõrgepingevõrkude ehitusteenuseid ja paigaldatakse 5G võrguseadmeid, lisaks otsitakse võimalusi teenuste pakkumiseks ka Rootsis.
  Foto: Connecto Eesti AS

  Suurim varandus on töötajad, nende oskused ja teadmised

  Eesti Connectos töötab ligi 300 inimest, kellest enamiku staaž on üle 10 aasta. Kuigi tegemist on väga maskuliinse seltskonnaga, kus naisi vaid 10%, siis vanuse poolest on töötajaskond üsna mitmekesine. Connectos töötavad koos nii värskelt koolipingist tulnud 20-aastased kui ka äärmiselt pikaajalise kogemusega 70-aastased oma ala talendid. Selline kooslus loob Järva sõnul hea pinnase, et noored saavad õppida kogenud meistrite käe all. Omalt poolt toovad noored sisse uuenduslikku mõtteviisi ja teadmisi ning teisalt ei lähe unikaalsed oskused ettevõttest välja koos pensionile suunduvate inimestega, vaid neid antakse järjepidevalt järgmisele põlvkonnale edasi.
  „Meie juures on edukad need inimesed, kes tahavad anda oma panuse Eesti ühiskonda luues ja hoides korras infravõrke, mille toel elutähtsad teenused toimivad ning kannavad meiega samasuguseid väärtuseid. Usaldusväärsus, professionaalsus, areng on need väärtused, mis kanduvad üle ka töösuhtesse. Meile on tähtis, et inimesed oleksid valmis koos ettevõttega õppima ja arenema ning meie omalt poolt usaldame neid töötama oluliste suurte infrastruktuuriprojektide ja hangetega,” räägib Järva.
  Väga tähtis on, et iga töötaja jõuaks peale tööpäeva tervena tagasi koju pere juurde, seega pööratakse Connectos suurt tähelepanu tööohutusele ning nõutakse ohutusnõuete täitmist. Kõigile antakse kaasaegsed töövahendid, inimesi koolitatakse ning ka motivatsioonisüsteem toetab ohutusnõuete täitmist. Lisaks hoolitsetakse inimeste heaolu eest ning pakutakse erinevaid tervist edendavaid soodustusi. Ettevõtte kultuuri osa on ühisüritused nagu uusaastapidu ning perepäevad, kuid need traditsioonid on hetkel seoses pandeemiaga pausile pandud.

  Panustamine IT-sse kasvatab ärimahte ja säästab keskkonda

  Connecto juht nendib, et IT areng on kasvatanud nende ärimahte: suurenenud on nõudlus võrguteenuste järele ja ka klientide-tarbijate ootused teenuse kvaliteedi osas. „Tunnetame üha enam, et meie töö on oluline ühiskonna toimimise seisukohalt. Samas on IT kiire areng võimaldanud ka Connectol tõsta igapäevaste tööprotsesside efektiivsust, alustades planeerimisest ja lõpetades tööde tellijale üleandmisega. Oleme välja vahetanud endise juhtimistarkvara ja juurutanud uue. Jätkame arendusi lisades uusi mooduleid, eesmärgiga majanduslikult põhjendatult protsesse digitaliseerida. Investeeringutega kaasaegsesse tehnikasse suureneb nii tootlikkus kui ka vähenevad keskkonnale tekitatavad kahjud, näiteks tarbitava kütuse kogused vähenevad iga aastaga.”
  Connecto 2020. aasta käive oli 36 miljonit eurot, olles 10% vähem aasta tagusest ja ärikasumit teeniti 2,4 miljonit. „Jätkasime varem alustatuga: olemasoleva tehnikapargi uuendamise ja põhiväärtusi kandva meeskonna arendamisega. Pandeemia mõjud on avaldunud turuhindade languses, tarneprobleemides, kasvanud kulutustes isikukaitsevahenditele, igapäevases töökorralduses ja kahjuks ka osade töötajate haigestumises. Pausile on pandud koostööprojektid Rootsi partneritega,” loetleb Järva ja lisab, et siiski vaatab Connecto lootusrikkalt tulevikku, lootes pandeemia lõppedes hoogustada tegevust Soome ja Rootsi turgudel.
  Lisaks tavapärasele võrguehituse turul toimuvale on lähiaastatel vaateväljas mitmed taristu suurinvesteeringud, näiteks Balti riikide lahtiühendamine Venemaa energiasüsteemist ning liitumine Mandri-Euroopa elektrisüsteemiga, Rail Balticu raudteeühenduse rajamisega kaasnev, Eesti Raudtee liiklusjuhtimissüteemide rekonstrueerimine ja elektriraudtee laiendamine, Eesti riigi tegevuskava kiire interneti viimiseks maapiirkondadesse ning sellega kaasnev Enefit Connect investeeringute plaan kiire interneti võrgu ehitamiseks ligi 200 000 majapidamisele.
  Jaga lugu:

Andrus Tamm: Narvas aitaksid luua töökohti ainult heanaaberlikud suhted
Ühe konsultatsioonifirma hinnangul tõi Nord Stream 2 projekt Soome ligikaudu 600 töökohta ja 413 miljoni euro jagu majanduslikku kasu. Kas te kujutate ette, kuidas oleks Ida-Virumaale ja Eestile tervikuna mõjunud selline rahasüst, küsib Keskerakonna Narva nimekirjas kandideeriv Andrus Tamm vastuses Äripäeva valimiste-eelsele küsitlusele.
Ühe konsultatsioonifirma hinnangul tõi Nord Stream 2 projekt Soome ligikaudu 600 töökohta ja 413 miljoni euro jagu majanduslikku kasu. Kas te kujutate ette, kuidas oleks Ida-Virumaale ja Eestile tervikuna mõjunud selline rahasüst, küsib Keskerakonna Narva nimekirjas kandideeriv Andrus Tamm vastuses Äripäeva valimiste-eelsele küsitlusele.
Ainult Dow Jones suutis nädalat alustada tõusuga
USA peamistest indeksitest vedas end üles poole ainult Dow, samas kui tehnoloogiasektor tiris allapoole nii Nasdaqi kui ka S&P 500 indeksit, vahendab Reuters.
USA peamistest indeksitest vedas end üles poole ainult Dow, samas kui tehnoloogiasektor tiris allapoole nii Nasdaqi kui ka S&P 500 indeksit, vahendab Reuters.
Euroopa andis Tallinna Haigla ehitamisele rohelise tule Puudu on 240 miljonit
Euroopa Komisjon andis eile õhtul põhimõttelise heakskiidu Eesti taastekavale, sealhulgas Tallinna Haigla rajamise rahastamiseks 280 miljoni euro ulatuses.
Euroopa Komisjon andis eile õhtul põhimõttelise heakskiidu Eesti taastekavale, sealhulgas Tallinna Haigla rajamise rahastamiseks 280 miljoni euro ulatuses.
Suure plaaniga VKG juht ei näe miljarditehases riiklikku tähtsust
Viru Keemia Grupp teatas suvel, et tahab Eestisse rajada biotoodete tootmiskompleksi ligikaudu 800 miljoni euro eest. Küll aga tegi ettevõtte juhtkond teadliku valiku eriplaneeringu liigi valimisel, selgitas grupi juht Ahti Asmann.
Viru Keemia Grupp teatas suvel, et tahab Eestisse rajada biotoodete tootmiskompleksi ligikaudu 800 miljoni euro eest. Küll aga tegi ettevõtte juhtkond teadliku valiku eriplaneeringu liigi valimisel, selgitas grupi juht Ahti Asmann.