Artikkel
 • Jaga lugu:
  Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine.

  Kuidas avastada jama äriplaanis?

  Hea äriplaan on see, mis on koostatud investorile, kellelt raha soovid, või iseendale, ütleb üle 20 aasta äriplaanide kohta nõu andnud või neid kokku pannud majandusministeeriumi majandusarengu osakonna juhataja Kaupo Reede.

  Reede sõnul võib kiiresti ära tunda selle, kui äriplaani koostamise juures on kasutatud projektikirjutajate teenust.

  1. Mis on sinu tulevase äri sisu? Pane mõne lausega võimalikult lihtsalt ja selgelt kirja, mida kavatsed tegema hakata.

  2. Millist tarbija probleemi lahendad või mis kasu toob tarbijale sinu ettevõtlus? Kui sa sellele vastata ei oska, pole äriprojekt alustamiseks küps.

  3. Kui oluline on sulle äriidee teostamine? Vastust otsides analüüsi oma eesmärke ja soovi pühenduda ettevõtlusele. Edukas äri eeldab pühendumust.

  4. Milliseid oskusi sinu äriidee elluviimine vajab? Seda tehes selgub, mida võiksid teha ise, mida peaksid juurde õppima, millist tööd pead sisse ostma ning keda vajad oma meeskonda.

  5. Milliseid ressursse vajad? Saad ülevaate, milliseid ressursse (inimesed, raha, materiaalsed vahendid, info jms) on vaja juurde hankida.

  6. Kui lihtne või keeruline on oma toodet või teenust müüa? Mõtle läbi, milliseid turustuskanaleidsaaksid kasutada ja kuidas jõuab sinu toode või teenus tarbijani. Oskus midagi teha on ainult osa äriprojektist. Nii mõnigi hea ettevõtmine jääb ellu viimata, sest puuduvad müügioskused või pole vajalikku juurdepääsu turustuskanalitele.

  7. Kuidas äriidee võimaldab sul teenida kasumit? Mõtle läbi ärimudel ja püüa leida võimalikud teed tulu teenimiseks.

  8. Millised sinu head kontaktid soodustavad projekti elluviimist? Äris on olulised suhted ja tutvused. Lai suhetevõrgustik annab võimaluse omada rohkem infot. See loob omakorda paremad eeldused saada kliente ja parema valmisoleku valdkonnas toimuvateks muutusteks.

  9. Kui kerge on sinu toodet või teenust järele teha? Imiteerimine on osa konkurentsivõitlusest. Mõtle, mida saaksid teha selleks, et konkurentidel poleks lihtne sinu ettevõtlust järele teha.

  10. Kuidas mõõta äriprojekti edukust? Vajad midagi, mille alusel hinnata, kui kaugel oled eesmärgi saavutamisest ning kas püsid graafikus. Edu korral suurendab see enesekindlust. Kui asjad lähevad halvasti, aitavad mõõdikud otsustada, kas tuleb tegevus õigel ajal lõpetada.

  Küsimuste valik pole kindlasti ammendav, kuid annab võimaluse mõelda kavandatava ettevõtluse olulisemate tahkude üle. Kui jääd kirjapandud vastustega rahule, võid hakata koostama äriplaani.

  Allikas: EAS

  Majandusministeeriumi põhitöö kõrval kuulub ta ka sihtasutuse Eesti Teadusagentuur toetusmeetme juhtkomisjoni, mille üks ülesandeist on hinnata teadusasutustega koostööd soovivate firmade äriplaane. "Kui äriplaan on kirjutatud investorile – selle klassikalises mõistes –, on ju väga hea, selliseid näiteid meil on ka. Ehk siis toetust on tuldud küsima just lisaks oma niigi plaanis olevale tegevusele. Eranditult on need olnud väga head äriplaanid. Samuti iseendale kirjutatud äriplaanid on olnud head ja lihtsalt arusaadavad," selgitab Reede. 
  Hea äriplaan on tema sõnul lühike ja konkreetne, kus on aru saada, et taotleja on endale selgeks teinud, kuidas oma lahendusega turule jõutakse ehk kuidas ärini jõutakse. "Lisaks on ka finantsprognoos realistlik ja ettevõttele jõukohane. Äriplaan on ju eeskätt mitte hindamiskomisjoni töövahend, vaid ettevõtte tegevusplaan," märgib ta. 
  Kuidas alustav ettevõtja jõuab reaalse müügini?
  Äriplaanide peaprobleeme on Reede kinnitusel laias laastus kaks. Esiteks ei suuda taotleja näidata, kuidas potentsiaalselt valmiva tehnoloogia või tootega turule jõutakse. Ehk kuidas jõutakse reaalse müügini. Teiseks puudub taotlejal reaalne finantsvõimekus taotletud projekte ettenähtud mahus ellu viia.
  Halvas äriplaanis ei tooda tavaliselt ära turundus- ja turustuskanaleid, mida on plaanis kasutada ning kuidas neid kasutatakse. "Näiteks on päris mitmes ebaõnnestunud taotluses kirjas, et tulevasteks klientideks on Neste, Coca-Cola, Amazon, General Motors, Tesla või muu rahvusvaheline gigakontsern, kuid puudub kas või lühikegi selgitus sellest, kuidas reaalselt jõutakse nende kontsernide otsustajateni. See vast ongi peamine põhjus, et hindajatel puudub võimalus aru saada, kas tegu on soovunelmate tõekspidamisega või reaalse plaaniga,“ selgitab Reede. "Loomulikult on iga projekt unikaalne oma tehnoloogilises aspektis, kuid äriloogikad ja arenduse rahaks tegemine on suhteliselt sarnased. Ehk siis arusaam sellest, kes on otsustajad, kuidas nendeni jõutakse, mis mõjutavad otsustajate otsustusprotsesse, kes on konkurendid,“ lisab ta.
  Meil ei ole konkurente…
  Äriplaane hinnates võib sealt sageli leida lause: meil ei ole konkurente. „See on küll väga pinnapealne ja läbimõtlemata sõnum. Alternatiivid on alati, kaasa arvatud see, et olemasolevad tehnoloogiad ja tooted rahuldavad klienti,“ kinnitab Reede. Finantsprognoosides peab tema sõnul tooma välja reeglipärasuse: madala käibega ettevõtted esitavad ebaproportsionaalselt mahukaid projekte. Tihtipeale suudetakse küll tõestada kuidagi ära omafinantseeringu katmine, kuid jäetakse tähelepanuta, et esmalt tuleb 100% kuludest ettevõtja poolt enne ära teha ja toetus saadakse tagantjärele. "Ei ole väga harv ka juhus, kus 30 000–40 000eurose käibega ettevõtted taotlevad 600 000euroseid projekte.
  On ju siililegi selge, et ka puhtalt rahavoo pealt seda projekti ei ole võimalik teha,“ jagab Reede Eesti Teadusagentuurist saadud kogemusi.
  Möga tekst ajab hindaja närvi mustaks 
  "Samas ettevõtted, kes on Eestis tõsised tegijad, kellel on olemas nii finantsiline võimekus kui ka kompetents, esitavad pigem tagasihoidliku mahuga taotlusi. Sellest on muidugi kahju, kuid samas näitab see asjaolu, et tegu on realistlike tegevustega," lisab ta. 
  Reede sõnul võib kiiresti ära tunda selle, kui äriplaani koostamise juures on kasutatud projektikirjutajate teenust. "Seal on ikka teinekord sellist, vabandage mind väga, möga, et närv läheb mustaks. Veel kord, hindamiskomisjoni liikmed on inimesed, kellel on reaalne ja pikaajaline ettevõtluskogemus. Inimesed, kes on ise tegelenud oma ettevõtmiste ülesehitamisega, turule viimisega, innovatsiooniga. Ja seda rahvusvaheliselt. Seega, mul on palve, pole mõtet tulla kalastama, see ei toimi. Teinekord on lausa piinlik, kui rumalaks arvatakse toetuse andjaid olevat," räägib ta. "Head ja sisulised äriplaanid on läinud muidugi paremaks, kõikides oma osades. Kindlasti paistab välja silmaringi laienemine ja arusaam sellest, et kui tahetakse saavutada sisulist edu, siis peab algusest peale mõtlema ekspordile. Kehvades äriplaanides pole endiselt muudatusi," märgib ta.

  1. Saad teada, kas olemasolevat äriideed on mõistlik ellu viia. Korralikult koostatud äriplaan annab hea ülevaate projekti potentsiaalist. Odavam on raha kaotada paberil, kui alustada tegevust ideed põhjalikult uurimata.

  2. Äriplaani ettevalmistamine sunnib sind uurima oma äritegevuse eri aspekte. Pead küsima oma äri kohta küsimusi, millele sa muidu võib-olla ei mõtlekski.

  3. Äriplaan aitab luua ideede vahel seoseid ja sünergiat. Head äriideed võivad jääda teostamata hirmust ebaõnnestuda või teadmatusest tuleviku ees. Põhjalik äriplaan tõstab su enesekindlust ja usku edusse.

  4. Saad läbi mängida erinevad stsenaariumid, avastada võimalikud ja kasutamata võimalused.

  5. Saad kavandada tegevusi, mis aitavad leida lahendusi võimalikele probleemidele ja tulevikus avanevatele võimalustele. Konkurentsivõitluses on edukamad need, kes on valmis muutusteks.

  6. Sul on olemas tegevuskava, millest otsuste langetamisel lähtuda.7. Saad hinnata ettevõtet ja võrrelda tegelikku arengut plaanituga.8. Kui soovid kaasata võõrkapitali, võimaldab äriplaan investoril otsustada, kas investeerida ettevõttesse või mitte. Investor või laenuandja tahab näha, kuidas tema raha tagasi teenitakse ning kas suudetakse maksta dividende või tasuda laenuintresse.

  9. Kui tegemist on mitme äripartneriga, aitab kirjalik äriplaan ennetada hilisemaid vaidlusi ja põhjendada otsuseid.

  10. Kui soovid värvata tegevjuhti, annab kirjalik äriplaan selge tegevussuuna, millele juht saab toetuda.Allikas: EAS

  EAS: ettevõtte külastus näitab äriplaani usutavust 
  Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt raha taotlev firma peab lisaks äriplaanile ka ise EASitöötajaid võõrustama. See kohtumine näitab äriplaani usutavust, ütleb intervjuus EASi võtmekliendihalduse valdkonnajuht Jaanus-Peeter Palm.
  Kui palju EASis peitub taotluse mitterahuldamise põhjus äriplaanis?
  Ei saa öelda, et EASis oleks taotluste mitterahuldamise põhjusteks formaalsed vead äriplaanis. Kõige suuremateks probleemideks äriplaanide hindamise juures on eesmärkide realistlikkus ja ettevõtte usutav eneseanalüüs ning plaan eesmärke ellu viia. Lisaks äriplaanile toimuvadtaotleja juures ettevõttes kohtumised ja külastused, kus ettevõttel on võimalik enda tegemisi näidata. Sealjuures annab visuaalne pilt olulise ülevaate tegevusest ning seejuures kas siis kinnitab äriplaani usutavust või mitte. Kuna EASis on olemas pikaajaline kogemus ja võrdlus paljude sektorite tegevusest, siis lõplik rahastusotsus tehakse kogumis.
  Mis eristab head äriplaani halvast?
  Head äriplaani eristab halvast: selgus ja loetavus, adekvaatne turu ja ettevõtte enda võimekuste (näiteks: juhtkond, finantsvõimekus jne), nõrkuste ning keskkonna analüüs, tegevusplaani selge seos strateegiliste eesmärkidega ning reaalsed müügi- ning finantsprognoosid. 
  Millele äriplaane hinnates esmalt tähelepanu pöörate?
  Omanike ja juhatuse võimekus asju ellu viia. Müügiprognooside vastavus turu sektori olukorrale, kindlasti on oluline kogu finantsprognoosi adekvaatsus. Vaatame seda, kus ettevõte täna on ning kuhu soovib läbi kaasfinantseeringu jõuda. Kes on see meeskond, kes asju ellu viib. Millises sektoris ja ärimudelis ettevõte tegutseb. Hindame enda andmete põhjal, kas turg, kus tegutsetakse, on tõusev või langev, samuti mis on ettevõtte eelised saavutada müügi ja lisandväärtuse kasvu. Oluliseks peame, et lisaks paberile kirjutatud dokumentidele kujuneb adekvaatne hinnang pärast kohtumist ja suhtlust ettevõttega. 
  Mis osaga äriplaani struktuuris on tavaliselt enim probleeme?
  Turu- ja riskianalüüs on kõige kriitilisem, nende põhjalt loodav kontekst peab olema aluseks edasisele objektiivsele hinnangule.
  Kuivõrd paistab läbi, et äriplaan on kirjutatud toetuse saamiseks, mitte iseendale või investorile?
  Seda aeg-ajalt kohtab. Seetõttu ei ajagi EAS taga formaalset äriplaani kvaliteeti, vaid meie sõnum on see, et ettevõtjad koostaksid äriplaanid endi juhtimismeeskondades ning keskenduksid sisule. Vormi puhul tuleb tagada, et ettevõtteväliste lugejate jaoks oleks plaan hästi loetav ja realistlik ning seda toetaks ka ettevõtte tänane tegevus. Toetuse andmisega suureneb ka ettevõtte finantskoormus. Toetus peab olema eelkõige vahend, millega saavutada ettevõttes paremaid finantstulemusi läbi tugeva tegevuskava.
  Kuidas on Eesti äriplaanide tugevused ja nõrkused ajas muutunud?
  Positiivne on, et plaanid lähevad järjest sisulisemaks ning on reaalselt ettevõtete töödokumentideks.
  Autor: Indrek Kald, kaasautor
  Jaga lugu:
 • Hetkel kuum
Infoturbe ekspert: identiteedivargusi on rohkem kui maailmas inimesi, teadlikkus peab tõusma
Tänavust infoturbeaastat iseloomustavad uued ründeviisid, kasvav identiteedivarguste arv, keerukamaks muutunud ründed ning digitaalse tarneahela riskid, kirjutab IT-ettevõtte Datafox infotrube juht Janar Randväli.
Tänavust infoturbeaastat iseloomustavad uued ründeviisid, kasvav identiteedivarguste arv, keerukamaks muutunud ründed ning digitaalse tarneahela riskid, kirjutab IT-ettevõtte Datafox infotrube juht Janar Randväli.
USA aktsiaturud alustasid juulit tõusuga
USA peamised aktsiaindeksid alustasid uut kuud positiivses meeleolus, tõustes üle protsendi eilsest sulgumistasemest kõrgemale.
USA peamised aktsiaindeksid alustasid uut kuud positiivses meeleolus, tõustes üle protsendi eilsest sulgumistasemest kõrgemale.
Uueks ehituse asekantsleriks saab Ivo Jaanisoo
Majandusministeeriumi ehituse asekantsleriks saab Jüri Rassi järel senine ministeeriumi ehitus- ja elamuosakonna juhataja Ivo Jaanisoo.
Majandusministeeriumi ehituse asekantsleriks saab Jüri Rassi järel senine ministeeriumi ehitus- ja elamuosakonna juhataja Ivo Jaanisoo.
Raadiohitid: kuidas taltsutada inflatsiooni
Lõppeval nädalal avardasid kuulajate silmaringi raadiosaated inflatsioonist, investeerimisest, OÜtamisest ning turismi olukorrast Ungaris.
Lõppeval nädalal avardasid kuulajate silmaringi raadiosaated inflatsioonist, investeerimisest, OÜtamisest ning turismi olukorrast Ungaris.
Rakvere ettevõtja ja Eesti 200 poliitik kandis lastelaagri raha enda osalusega firmasse
Rakvere ettevõtja ja endine Eesti 200 Rakvere osakonna esimees Rainer Miltop kandis Ukraina-Eesti laste ühislaagri korraldamiseks mõeldud raha enda firma arvele.
Rakvere ettevõtja ja endine Eesti 200 Rakvere osakonna esimees Rainer Miltop kandis Ukraina-Eesti laste ühislaagri korraldamiseks mõeldud raha enda firma arvele.

Küpsised

Äripäev kasutab küpsiseid parima ajakirjandusliku teenuse, huvipakkuvama sisu ja hea kasutajakogemuse võimaldamiseks. Meie veebilehel on järgmist liiki küpsised: vajalikud-, statistika-, eelistuste- ja turunduse küpsiseid. Küpsiste kasutamise eesmärkide ja töötlemise aluse osas saad rohkem infot Meie Küpsiste Poliitikast. Vajutades „Luban kõik“ nõustud Küpsiste kasutamisega meie ja kolmandate osapoolte poolt Meie Küpsiste poliitikas ja käesolevas Küpsiste lahenduses toodud tingimustel. Vajutades „Muudan eelistusi“ saad oma eelistusi alati muuta ja täiendavalt infot erinevate Küpsiste kohta.

Loe lähemalt meie Privaatsus - ja Küpsisepoliitikast.