8. detsember 2016 kell 8:15

Citadele pank on Eesti võrdseima palgalõhega ettevõte

Foto: Citadele

Eesti võrdseima palgalõhega ettevõte on Citadele pank, selgus Fontese värskest uuringust. Saadud tiitlit võib väärtustada seda kõrgemalt, et Eurostati uuringu põhjal on meie meeste ja naiste palgavahe Euroopa Liidu riikide võrdluses suurim ning see on Eestis võrreldes eelnenud aastaga suurenenud.

„Võrdseima palga maksja tiitel on meeldiv üllatus ning suur au. Tunnustus selle eest, et suudame pakkuda kõige võrdsemaid võimalusi Eesti turul,“ ütleb Citadele panga personalijuht Siiri Reinola, lisades, et pangas töötavad suurepärased inimesed, oma ala professionaalid. Nende seas on tugevaid juhte, spetsialiste, müügitöötajaid, nii mehi kui ka naisi.

„Samuti on meil tööl väga erinevaid isiksusi – täpselt nii palju, et tiim tervikuna toimib väga hästi. Meie värbamis- ja palgaotsuste tegemisel ei ole kunagi alusteguriks sugu, vaid vaatame turusituatsiooni, ametikoha iseloomu, keerukust, töötaja kvalifikatsiooni. Oluline on, et inimesed kannaksid meie ettevõtte väärtust ja suhtuksid oma tegemistesse omanikutundega.“

Personalijuhi sõnul on ehmatav lugeda uuringuid, mis näitavad, et Eestis on Euroopa Liidu riikidest suurim palgalõhe, lausa 28,3%. „Tugevalt juurdunud suhtumine süvendab meeste ja naiste ebavõrdseid arenemisvõimalusi ning ka tasustamist samade erialade ja ametikohtade seas. Usun, et probleemi vähendamiseks tuleb laiemalt tegeleda olukorra kajastamise ja kommunikatsiooniga. Fontese iga-aastane tiitel on suurepärane algatus ning väga hea eeskuju palgalõhe teema teadvustamiseks ja olukorra parandamiseks Eesti ühiskonnas.“

Meeste ja naiste palgavahe on kasvanud

Fontese 2016. aasta uuringu põhjal on naiste ja meeste palgavahe 2015. aastaga võrreldes protsendi võrra kasvanud. Hea uudis on aga see, et palgatõus on naistel ja meestel protsentuaalselt olnud ühesugune. Kogu palgaraha jaguneb uuringu järgi nii, et poole rahast saab veerand töötajaskonnast, kellest omakorda 75% on mehed. Mida keerulisem ehk suurema väärtusega on eriala, seda vähem naisi seda tööd teevad.

2016. aasta palgauuringus võrreldi ca 400 organisatsiooni ja ca 80 000 töökoha palgaandmeid. Iga-aastane uuring vaatleb põhiliselt kahte aspekti: meeste ja naiste palgavahet ning seda, kas ettevõttes on mõlemale sugupoolele töötegemiseks loodud võrdsed tingimused. Fontese eesmärk selliste uuringute tegemisel on aidata organisatsioonidel maksta õiglast palka.

Hetkel kuum