Äripäev • 7. mai 2019 kell 7:56

Keskpank teenis 14 miljonit eurot kasumit

Euroopa rahapoliitika paisutas Eesti Panga kasumit  Foto: Erik Prozes

2018. aastal oli Eesti Panga puhaskasum 13,9 miljonit eurot, veel aasta varem ulatus see 4,3 miljoni euroni.

Puhas intressitulu kasvas 28,3 miljoni euroni, võrreldes 2017. aasta 20 miljoni euroga. Peamine osa intressitulust tuli Eesti krediidiasutuste ülereservidelt ning rahapoliitika eesmärgil hoitavatelt väärtpaberitelt. Suur osa 2018. aasta investeerimistulust tuli aktsiaportfelli realiseerimisest aasta algul, selgub keskpanga majandusaasta aruandest.

Riskivarade, sealhulgas aktsiate hinnad langesid möödunud aastal ebakindlas majanduskeskkonnas ligi 10 protsendi võrra, Euroopas isegi rohkem. Samal ajal tõusid võlakirjade intressimäärad tagasihoidlikult ning aasta kokkuvõttes oli võlakirjaportfellide tulemus positiivne.

2018. aastal soetati juurde välisvaluutas valitsusvõlakirju, mistõttu portfelli maht kasvas märgatavalt. Eesti Panga puhastulu suurendas eurosüsteemi rahatulu puhastulem summas 7,4 miljonit eurot ning tulu aktsiatelt ja osalustelt summas 6,9 miljonit eurot, sealhulgas Euroopa Keskpanga kasumi jaotus summas 4 miljonit eurot.

Eesti Panga põhitegevuskulud kokku (sealhulgas amortisatsioon) kahanesid 19,8 miljonilt eurolt 2017. aastal 19,7 miljoni euroni 2018. aastal. Suuremad kulutused tehti töötasudele, sularaha tootmisele ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogiale.

Hetkel kuum