30. oktoober 2012 kell 4:15

Seli: olen ühiskondlikult aktiivne

Reedel Äripäevas ilmunud arvamusartikli “Tallinna Sadama nõukogu esimees Seli istub neljal toolil” autor mainib, et tegemist on induktiivse lähenemisega ning et tõsikindlad andmed tal puuduvad. Katsun järgnevalt antud arutelus tõsikindluse osakaalu kasvatada.

Esmane tähelepanek nõukogu rolli asjus on ka minu meelest aktuaalne. Äriseadustiku järgi panevad nõukogu liikmed paika ettevõtte strateegilised suunad ning teostavad nende üle järelevalvet. Riigi osalusega äriühingus tähendab see valijatelt saadud mandaadi alusel oma poliitika realiseerimist. Nii on see enamikes riigi osalusega ettevõtetes nii meil kui mujal Euroopa riikides. Täpselt samamoodi toimib näiteks kas või Helsingi sadama juhtimine.

Tõsi on, et lahkusin poliitikast peale Riigikogu saadiku tööd aastaid tagasi ning et olen ise üritanud poliitikat Tallinna Sadama nõukogu juhtimisest pigem välja viia. Seega kui mind kritiseerida, siis väidetule pigem vastupidises käitumises. Teise riski asjus saan artikli autorile kinnitada, et minu kui ettevõtja ning minu kui Tallinna Sadama nõukogu esimehe kinnisvaralised ärihuvid ei ole põrkunud ega saa ka teoreetiliselt põrkuda – ettevõtjana olen kinnisvaraarendustegevuse sidunud mitte Tallinna vaid Tartuga.    

Mis puudutab Tallinna Sadama poolt toetavaid projekte, siis julgen väita, et olukord on võrreldes eelneva kümnendiga muutunud oluliselt selgemaks ja läbipaistvamaks, paigas on kindlad printsiibid, mahud ja proportsioonid. Kõik toetuste saajad ja numbrid on detailselt üleval ka Tallinna Sadama kodulehel. Mõistagi ei tegele otsustamisega mitte nõukogu poolt valitud kolmeliikmeline komisjon. Turundusosakond on  esimene, kes sajad Tallinna Sadamasse laekuvad taotlused(spordi-,keskonna-ja kultuuriprojektid) läbi vaatab ning need  komisjonile suunab. On olnud ka ettepanekuid, mida nõukogu pole kinnitanud.

Miks Tallinna Sadam üldse sponsorlusega tegeleb? Esiteks konkureerib Tallinna Sadam Läänemere teiste sadamatega ning ettevõtte ja riigi tutvustamine on meile möödapääsmatu. Rahvusmeeskonnad, sportlased ja spordiüritused annavad selleks sobivaima piiriülese võimaluse – meie märk on esil nii siin kui välismaal. Teiseks on Tallinna Sadam sotsiaalselt vastutustundlik ettevõte, kellele läheb korda tervikuna ühiskonna areng ning kes sellest arengust ka ise otsest kasu saab. Kui võrrelda Tallinna Sadamat teiste suurte ettevõtetega, siis jäävad Tallinna Sadama toetused paljudele alla ning mis olulisem – nende summade juures on Tallinna Sadam saavutanud hea nähtavuse.  

Viimaks toolidest. Olen tõepoolest ühiskondlikult aktiivne ning neid toole on tegelikult veel rohkem – olen väga paljude kolmanda sektori organisatsioonide juhatuses ning annan endale aru, et fookust tuleb parandada.

Autor: Neinar Seli, Harry Tuul

Hetkel kuum