• LEADELL Pilv – üle 25 aasta väljakutseid ja huvitavat tööd ning 35 aastat värvikaid kogemusi advokaaditöös

  Enam kui 25 aastat õigusteenuste turul tegutsenud LEADELL Pilv Advokaadibüroo on oma tegevusvaldkondades suunatud eelkõige ärikliendile, kuid nõustab ka avalikku sektorit ja füüsilisi isikuid. Advokaadibürool on pikaajaline ja märkimisväärselt rikkalik kogemus nii äri-, lepingu-, ehitus- ja kinnisvaraõiguse, kriminaalmenetluse aga samuti maksu- ja meditsiiniõiguse ning riigihangete valdkonnas. LEADELL Pilv advokaate on tunnustatud kui erinevat liiki kohtuvaidluste häid asjatundjaid.

  LEADELL Pilv Advokaadibüroo asutaja ja juhtivpartner, vandeadvokaat Aivar PilvFoto: Erakogu
  Büroo algusaastatest, arengutest ja põhimõtetest kuni ühtse kaubamärgi loomiseni Läti ja Leedu advokaadibüroodega räägib LEADELL Pilv Advokaadibüroo asutaja ja juhtivpartner, vandeadvokaat Aivar Pilv, kellel täitus käesoleva aasta 1.augustil 35 aastat advokaadina tööle asumisest.

  Kuidas kõik algas?

  Advokaadibüroo asutamisele 1993 eelnes periood, kus noor advokaat Aivar Pilv alustas 1984. aasta 1. augustil tööd Tallinna II Õigusnõuandlas ning koos tööalaste kogemuste omandamisega elas läbi ka ühiskonnas toimunud drastilised muutused. „Büroo asutamise otsuseni jõudmine tuli läbi pikkade kõhkluste, sest eelnev periood oli olnud kõike muud kui kindlustunnet pakkuv. Vahetult enne krooni käibeletulekut juunis 1992 oli olnud aeg, mil kvaliteetset valget paberit oli võimalik soetada vaid valuutapoest ja Soomest Eestisse äriühinguid asutama tulnud põhjanaabritele oli piinlik esitada kollasel ja tualettpaberi värvi paberil dokumente. Õigusdokumente, mis käesoleva ajaga võrreldes olid väga lihtsad ja lakoonilised, koostati trükimasinal või välismaalt Eesti Advokatuurile abikorras saadetud arvutitel. Kuigi äriühingute asutamisega juba tegeleti, olid domineerivaks eraisikute tsiviilõiguslikud vaidlused ja kriminaalmenetlused,“ meenutab vandeadvokaat-juhtivpartner Aivar Pilv.
  Oli valikute tegemise aeg ja majanduselu hakkas pärast rahareformi „ehmatust“ tasapisi hoogu koguma. Aivar Pilv kogus kokku vajalikud dokumendid ühe mehe advokaadibüroo asutamiseks. Tallinna Linnavalitsuse ettevõtluse osakond kinnitas Advokaadibüroo Aivar Pilv põhikirja 19. veebruaril 1993. aastal.
  Sealt edasi kogus ettevõtlus märkamatult hoogu ja advokaadi praktikasse lisandusid uued ning põnevad valdkonnad – äri- ja konkurentsiõigus, aga samuti maksu- ja tolliõigus ning nendega seotud esimesed suured ja praktikat kujundavad kohtuvaidlused nii kütusetarnijate, aga ka erinevate salakaubavedajatega. Ühe põhimõttelisena neist meenub Aivar Pilvele kohe edukas vaidlus Tolliameti esindajana Iževski relvatehase 15 000 püstoli ebaseaduslikult Eestisse toimetamisel. Samuti leidis koheselt aktiivset rakendust pankrotiseadus, sest turumajandus tõi 90-ndate keskpaigas kaasa ka esimese ja senini kõige tõsisema pankrotilaine Eesti majanduses. Näiteks ühte suuremat pankrotimenetlust RAS Ookean suhtes menetleti ca 8 aastat ja A. Pilvel on sealt meenutada arvukalt erinevaid kohtuvaidlusi ja pankrotitoimkonna esimehe kohustuste täitmist Eesti Vabariigi nimel.
  Kuigi käesolevaks ajaks on nii advokaadibüroo kui A. Pilve isiklik kogemus erinevates keerukates õigusvaidlustes ja kohtumenetlustes märkimisväärselt suur, peab vandeadvokaat käesoleva ajani üheks värvikamaks ja omapärasemaks 1994-1996 ajastut iseloomustavaks kogemuseks kannatanutest politseinike esindamist Asso Kommeri kriminaalasjas ehk „jäägrikriisi“ pingete kulmineerumist relvastatud vastupanus politseinikele Tallinna kesklinnas ning selle raskeid tagajärgi. Selle kohtmenetluse raames peegeldus väga kontrastselt erinevate poliitikute ja erakondade erinev ning vastuoluline käsitus „vaba riigi“ mõistest ja isikuvabadustest aga samuti taassündinud Eesti riigi toimimise aluspõhimõtetest. Märkusi ja mõtteid, mida kohtistungite vaheaegadel teineteisele selle taustal välja öeldi, on Pilve sõnul võimatu unustada. Olid karmid ja keerulised ajad ning advokaadina tuli selles õhustikus säilitada külma närvi ja tasakaalukust, aga taluda ka mõningate isikute provotseerivat käitumist, mis on täna kohtumajades mõeldamatu.

  Liitumine Läti ja Leedu büroodega avardab klientide võimalusi

  A. Pilve sõnade kohaselt liikus majandustsükkel 2000-ndate aastate alguses hoogsalt kasvu suunas ja õigusteenuste turule tekkis järjest enam äri- ja maksuõiguse, aga ka lepingu- ja konkurentsiõigusega seotud küsimusi ja vaidlusi. Seetõttu tundus kuni 2008 majanduskriisini, et vajadus advokaatide õigusteenuste järele kasvab jätkuvalt ja hoogsalt ning põhiküsimuseks on selleks büroodel vajaliku ressursi olemasolu. Käesolevaks ajaks on konkurents õigusteenuste turuloluliselt tugevamaks muutunud, mida kinnitab ka Eesti ca 2 korda suurema advokaatide arv. Samas otsisid advokaadibürood sellel ajaperioodil aktiivselt siduvamaid koostöövõimalusi Balti riikides. „Hakkasime aktiivselt koostööpartnereid teistes Balti riikides otsima juba 2008. aastal, kuid lõplike lahenduste leidmise ja otsuste kujundamiseni kulus eeldatust kauem aega ning meie ühine koostöö mainekate advokaadibüroodega Balčiūnas & Grajauskas Leedus ja Fogels Vitols & Paipa Lätis algas 2012. aastal. Seda tingis eelkõige majanduskeskkond ja aastate jooksul kasvanud klientide vajadus piiriüleste õigusteenuste järele. Alates 2016 aastast tegutsevad kolm bürood ühise kaubamärgi LEADELL all ja Eestis on meie ärinimeks LEADELL Pilv,“ räägib vandeadvokaat. Büroo juhtivpartneri sõnul on see usaldusväärne ja kindlustunnet pakkuv võimalus õigusabi kasutamiseks kolme riigi tasandil.

  Kvaliteet ja valmisolek klienti igas olukorras aidata on need väärtused, mida oma töös oluliseks peame ja klientidele rahuolu tagamiseks teadvustame.

  Aivar Pilv
  LEADELL Pilv Advokaadibüroo asutaja ja juhtivpartner, vandeadvokaat
  Vandeadvokaat rõhutab, et kvaliteet ja igapäevane valmisolek klienti igas olukorras aidata on need väärtused, mida büroo klientidele teenuse osutamiseks oma töös oluliseks peab ja klientidele rahuolu tagamiseks teadvustab. Advokaat peab väsimatult otsima oma kliendile parimaid lahendusi ja suutma reageerida ühiskonnast tulenevatele ootustele – kõigil on lahendustega kiire. Advokaadi tööpäev lõpeb siis, kui klient on vajalikud vastused saanud. A. Pilv lisab: „Tänases tihedas ja teravas advokaadibüroode konkurentsis peab heas advokaadis peab olema piisavalt sportlikku hasarti, visadust võidelda ning valmisolekut lahenduse nimel ööd ja päevad dokumentides kaevata. See nõuab ka kõrget stressitaluvuse võimet ja head „sportlikku vormi“ otseses mõttes.“ Seetõttu on advokaadi sõnul büroole südamelähedane ka sport ja spordiõigus, samuti meditsiiniõigus ning nendega seotud erinevad huvitavad tööalased kogemused. Ta lisab naljatades, et kui kunagi ülikooli õpingute ajal pidas poeg Marko kõrvalt vaadates isa igapäevast tööd ja advokaadi elukutsega kaasnevat töörežiimi karmiks enesepiitsutamiseks, siis nüüdseks on ta ka ise samas advokaadibüroos juba 8 aastat advokaadina edukalt ja sihikindlalt sama teed käinud – „Tema mõtetes on erksust ja teravust ning head analüüsivõimet.“
  A. Pilve sõnul iseloomustavad nende bürood kolm olulist väärtust: „security, trust ja passion ehk turvalisus, usaldus ja pühendumus“. Advokaadibüroo püüab oma klientidele pakkuda kindlustunnet ja teadmist, et meid saab usaldada.“
  2002. aastast on advokaadibüroo maailmas suuruselt TOP 5 hulka kuuluva rahvusvahelise advokaadibüroode ühenduse TagLaw liige ja ainuesindaja Eestis.
  Vaata ka leadell.ee
  Jaga lugu:

Mihkel Mandre: terviseedendus saagu lähtekohaks
Praeguses sotsiaalkindlustussüsteemis puudub tugev seos inimeste tervisekäitumise ja riiklike teenuste vahel, kirjutab Mihkel Mandre arvamuslugude konkursile Edukas Eesti saadetud artiklis.
Praeguses sotsiaalkindlustussüsteemis puudub tugev seos inimeste tervisekäitumise ja riiklike teenuste vahel, kirjutab Mihkel Mandre arvamuslugude konkursile Edukas Eesti saadetud artiklis.
Morgan Stanley tulemused ületasid ootusi
Morgan Stanley neljanda kvartali kasum oli oodatust parem, eelkõige sai investeerimispank kasu ühinemiste ja ülevõtmiste turu aktiivsusest, vahendab Reuters.
Morgan Stanley neljanda kvartali kasum oli oodatust parem, eelkõige sai investeerimispank kasu ühinemiste ja ülevõtmiste turu aktiivsusest, vahendab Reuters.
Advokaadibüroode TOP: tehingutöö toob edu, kohtuvaidlused tagavad stabiilsuse
Advokaadibüroode TOPis teiseks tulnud advokaadibüroo Walless juhtivpartner ja vandeadvokaat Piret Kergandberg ütleb, et headel aegadel toob tehingutöö suurema edu, samas kui kohtuvaidlusi on pidevalt ja need tagavad stabiilse äraelamise. Riskide maandamises tuleb arendada mõlemaid.
Advokaadibüroode TOPis teiseks tulnud advokaadibüroo Walless juhtivpartner ja vandeadvokaat Piret Kergandberg ütleb, et headel aegadel toob tehingutöö suurema edu, samas kui kohtuvaidlusi on pidevalt ja need tagavad stabiilse äraelamise. Riskide maandamises tuleb arendada mõlemaid.
Veske ja Lõhmuse fond ostab kliimaseadmete paigaldaja
20 aastat kütte- ja ventilatsiooniseadmeid paigaldanud vendade Kõpperite Bestair ja Zave said uue osaniku Livonia investeerimisfondi näol.
20 aastat kütte- ja ventilatsiooniseadmeid paigaldanud vendade Kõpperite Bestair ja Zave said uue osaniku Livonia investeerimisfondi näol.