Prügivedu saab olla mugav ja kiire

Igasugune tarbimine tekitab vähesel või rohkem määral prügi. Selleks, et säästa loodust ja elukeskkonda, tuleks jäätmete teket võimalikult minimaalsena hoida ning tekkinud jäätmed keskkonnasõbralikult kokku koguda ja käidelda.

Eesti jäätmevaldkonna eesmärgiks on kasutada võimalikult palju tarbimisest üle jäävaid materjale ja võtta need uuesti ringlusesse. Näiteks on tekkinud tootjavastutus- ja taaskasutusorganisatsioonid, kes on loonud kogumisvõrgustikud erinevatele jäätmetele - elektroonikaromude, patarei- ja akujäätmete, vanarehvide ja pakendite kogumiseks ning taaskasutusse suunamiseks.

Prügikonteiner hoovile kontaktivabalt

Kevad on tavaliselt suurpuhastuste aeg, mil korrastustööd võetakse ette nii siseruumides kui hoovis. Kui muus osas on koroonaviirus inimeste tegemised pausile pannud, siis jäätmemajandust ja prügivedu see ei takista. Vajalikke konteinereid, kuhu prügi ladustada, saab rentida ja hoovile paigutada täiesti kontaktivabalt. Pigem võib oht olla üksnes see, et koristustalgud toovad näiteks ühistute puhul kaasa suurema hulga rahva kogunemise, kus inimkontaktide arv lubatust kõrgem saaks. Sellisel juhul peab olukorda ohjama mõistagi ühistu, kes sellisel asjal juhtuda ei luba. Eraisik saab oma hoovi konteineri paigutada tegutseda rikkumata eriolukorra tingimusi.

Prügilaadimisteenus teeb elu lihtsamaks

Hoonete fassaadide, katuste, korterite, kinnistu õuealade ehitus-, lammutus-ja renoveerimistöödel tekib palju ehitusprahti ning eriliigiliste jäätmete segu: puit, paber, kile, plastik, tellis, betoon, metall, klaas, asfaltbetooni tükid, tekstiil jms.

Kontori ja majandustegevuse tagajärjel tekib aga praht ja kasutuskõlbmatu elektroonikatarvete kogum: kompuuter, printer, paljundusmasin, nende alused ja mööbel. Prügikäitluse nõuete järgi tuleb prügi sorteerida liigiti. Kuidas seda teha, millised materjalid kuhu kuuluvad ja kuidas sorteerida, selle kohta saab täpsemalt lugeda siit.

Et jäätmed korrektselt ladustatud saaksid, on võimalik rendile võtta erinevates suurustes konteinereid. Samuti on võimalik soovi korral tellida prügilaadimisteenust.

Ehitusjäätmete puhul on jäätmete liigitamine mõistlikum ja soodsam

Kevadiste koristustööde käigus tekib ebavajalikku kraami tavaliselt hulgim. Kuidas seda sorteerida nii, et hiljem topelttööd tegema ei peaks? Kõik oleneb prügiliigist. Kui jäätmed koosnevad peamiselt kontori- või majapidamisjäätmetest, siis on mõistlik tellida üks konteiner ja see korraga käitlusesse viia. Kui tekib aga ehitusjäätmeid, siis on soodsam ja mõistlikum jäätmeid liigitada – näiteks betoon, puit või kivid ja pinnas utiliseerida eraldi, muu segaehituspraht panna aga ühte konteinerisse. Ehitusprahi äravedu pole raketiteadus ning see saab korraldatud rutem, kui arvatagi oskaks.

Prügibuss viib ära väiksemamahulised jäätmed

Konteineri kõrval on võimalik kasutada ka prügibussi teenust. Prügibuss tuleb appi siis, kui prügi kogus on konteineri tellimiseks liiga väike või konteiner on paigaldamiseks liiga suur ja see lihtsalt ei mahu ära. Prügibussi teenus sobib näiteks kontoritest või kodudest vana mööbli äraveoks. Prügivedu Tallinnas pole kunagi nii mugav olnud.

Vaata lisa www.prugivedu24.ee

Hetkel kuum