Leedu mahetootja AUGA group’i eesmärgiks on saada jätkusuutliku toidu ja elustiili sünonüümiks

AUGA group’i tegevjuht Kęstutis Juščius  Foto: AUGA GROUP AB

Leedu mahetootja AUGA group, mis on mõne aastaga tõusnud Euroopa mahepõllumajanduse lipulaevaks, astub uue sammu ja püüab nüüdsest saada piirkonna kõige jätkusuutlikumaks toidutootmisettevõtteks, mis hõlmab kogu toiduainetööstuse sektorit.

AUGA group on Euroopa suurim vertikaalselt integreeritud „talust toidulauale” mahetoiduettevõte, mis tegeleb jätkusuutlikult kasvatatud toidu tarnimisega.

Ettevõtete grupp on välja töötanud suletud ahelaga põllumajandusmudeli orgaaniliselt sertifitseeritud põllumaadel. Mudel põhineb uutel tehnoloogiatel ja on spetsialiseerunud põllukultuuride, piimalehmade ja seente kasvatamisele. Nii omal käel kui ka partnerite vahendusel toodab ettevõte laias valikus mahetoite nii lõpptarbijatele kui ka mahetoorainete ostjatele. Ettevõtete grupis töötab üle 1200 inimese.

2019. aastal oli kontserni müügitulu 71 miljonit eurot. AUGA group AB aktsiad on noteeritud Nasdaq Vilnius Balti põhinimekirjas.

Eelmisel aastal emiteeris ettevõte koostöös LHV pangaga ka rohelisi võlakirju, saades esimeseks täielikult eraomanduses olevaks börsil noteeritud üksuseks Baltimaades, kes emiteerib jätkusuutliku tegevuskavaga võlakirju.

Alates 2018. aastast avaldab ettevõte igal aastal jätkusuutliku ettevõtluse aruandeid ja annab kõigile sidusrühmadele aru oma keskkonnaalastest, sotsiaalsetest ja juhtimisalastest tulemustest.

Äri on pandeemiale vastupanuvõimeline

Ettevõtte lõpptarbijale suunatud pakitud kaupade müük Eestis on pidevalt kasvanud. Tooted on praegu saadaval kauplustes Rimi, Selver, ABC supermarkets, Prisma, Coop ja teistes väiksemates poodides.

AUGA group’i tegevjuht Kęstutis Juščius

„Igal aastal näeme, et tarbijad eelistavad üha enam selliseid kaubamärke ja ettevõtteid, mis tõesti hoolivad jätkusuutlikkusest ja sellega kaasnevatest vajalikest muudatustest. AUGA uue strateegia 2025 kohaselt saab ettevõttest vähese põhivaraga, põllumajandustehnoloogiatest lähtuv üksus, mis põhineb iseseisval ringmajanduse mudelil, mis esitleb maailmale võimalust jätkusuutlikumalt elada”

AUGA group ekspordib orgaanilisi suppe, konserveeritud seeni, köögivilju ja toortooteid enam kui kolmekümnesse riiki üle maailma, sealhulgas sellistele turgudele nagu Jaapan, USA, Kanada, Araabia Ühendemiraadid ja muidugi ka teistesse ELi riikidesse. 2019. aastal moodustas eksport ettevõtte tulustruktuuris 70%.

Ei COVID-19 pandeemia ega ka aastail 2007–2008 toimunud kriis ei kahjustanud mahepõllundustoodete turgu oluliselt ja see kasvab tegelikult isegi kiiremini kui tavatoodete turg. Selline suundumus näitab, et vaatamata šokkidele eelistavad tarbijad jätkusuutlikult kasvatatud ja mahetooteid.

Strateegia 2025

Foto: Petras Armalis, AUGA GROUP AB

Sel aastal avaldas AUGA group oma 2025. aasta äristrateegia ning muutnud visiooni ja missiooni. Ettevõtte põhieesmärgid on olemasolevate äriüksuste tõhususe parandamine, jätkusuutliku mahetoidu tootmismudeli loomine ja kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamine.

Vahetult pärast seda, kui AUGA group teatas oma strateegiast, kuulutas Euroopa Komisjon välja „talust toidulaule“ strateegia, mille eesmärk on leevendada kliimamuutusi, säilitada bioloogiline mitmekesisus, arendada mahepõllumajandust ja edendada jätkusuutlikku toiduahelat.

See kokkusattumus näitab taas, et ettevõte liigub õiges suunas ja on oma valdkonnas esirinnas, saavutades teerajaja konkurentsieelise.

Ettevõte sõnastab äsja tutvustatud strateegias visiooni jätkusuutliku toidu ja elustiili sünonüümiks saamisest. Samuti on eesmärgiks seatud missioon tarnida mahetoitu jätkusuutlikult.

Uue ärimudeli võtmerollid omistatakse järgmistele tehnoloogiatele ja protsessidele: biogaasi taristu, spetsialiseerunud söödatehnoloogia ja regeneratiivne külvikord.

AUGA group’i innovatsioonikava põhieesmärk on kasvuhoonegaaside heitkoguste oluline vähendamine aastaks 2025, vähendades 50% heitkoguseid mõõdetuna põllukultuuride ja piimalehmade toodanguühiku kohta.

Ettevõtte teine oluline eesmärk on efektiivsuse parandamine olemasolevates tegevussegmentides (põllukultuurid, piimatootmine, seenekasvatus ja esmatarbekaubad). See tegevuskava võimaldab ühtlustada mahepõllumajanduse saagikust ja kulustruktuuri võrreldes traditsioonilise põllumajanduse tasemega.

Ettevõtte eesmärk on parendada tõhusust ja vähendada mõju loodusele, ehitades uue toimimismudeli, mida nimetatakse jätkusuutlikuks mahetoidu arhitektuuriks (ehk JMA). Uus innovatsiooniskeem aitab lahendada toiduainete väärtusahela kõige pakilisemaid tehnoloogilisi väljakutseid, säilitades samal ajal ulatuse, kvaliteedi ja saagikuse kasvu. Lisaks säilitab see AUGA group AB sünergia, mida varem kasutati suletud ahelaga jätkusuutliku põllumajandusmudeli jaoks.

Investorite võimalused

Ettevõtte eesmärk on oma viieaastase strateegia kaudu luua aktsionäridele kolm eelist: suurendada investeeringuid, panustada tuleviku toiduahelasse ja aidata planeeti päästa.

AUGA group’i eesmärgid on väga ambitsioonikad: ettevõtte väärtuse kolmekordne suurendamine strateegia elluviimise ajal ja sellele järgnenud kasvuväljavaated. Seda võimaldab vaid vähese põhivaraga ärimudel ja vähemalt 15% kapitali tasuvus.

AUGA group AB aktsiate käive on iga aastaga kasvanud. 2019. aastal olid ettevõtte aktsiad Nasdaq Vilnius Balti põhinimekirjas kauplemiskäibe järgi viiendal kohal. Likviidsust tagab ettevõtte suur arv aktsionäre ja vabalt kaubeldavate aktsiate arv.

Vaba rahavoogu kasutatakse tulevikus dividendimakseteks või aktsiate tagasiostuks.

"Jätkusuutlik äri on tulevikuäri. Tahaksime olla seotud jätkusuutlikkusega kõigis valdkondades: põllumajanduses, toiduainete tootmises, tarbimises, investeeringutes. Olen kindel, et uue strateegia rakendamine lähiaastatel tõestab, et jätkusuutlik äri võib tõesti olla edukas ja toob kasu kõigile sidusrühmadele," ütleb Kęstutis Juščius.

Hetkel kuum