Artikkel
 • Moodsad katlamajad – keskkonnasõbralikud, töökindlad ja tarbijale soodsamad

  Eesti üks suuremaid regionaalseid soojatootjaid, N.R. Energy OÜ, on viimastel aastatel rajanud ja rajamas üle Eesti ligi 10 kaasaegaset katlamaja, mis lisaks keskkonnasõbralikumale ja tõhusamale soojatootmisele on ka silmale kenamad vaadata, kui üldiselt võib-olla ühelt katlamajalt oodataks.

  Selle juures jääb aga peitu suur taustatöö, mida soojafirmal on tarvis teha, et üks kaasaegne katlamaja vastaks kõigile - nii keskkonnaalastele kui ka regulaatorite nõuetele.
  N.R. Energy kõige võimsamad ja kaasaegsemad katlamajad paiknevad hetkel Lääne-Virumaal, Tapa linnas. 2018. aastal valminud Üleviste tänaval paiknev linna põhikatlamaja kütab lisaks linna elanikele ka kohe Tapa kõrval asuvat kaitseväe linnakut.
  Üleviste tänaval paiknev Tapa linna põhikatlamaja, mis kütab lisaks linna elanikele ka kohe Tapa kõrval asuvat kaitseväe linnakut.Foto: N.R. Energy

  Linnaelanike jaoks on aga kõige olulisem, et võrreldes uute katlamajade ehituse eelse ajaga täna Tapa võrgupiirkonnas toasooja hind enam kui veerandi võrra soodsam.

  Ahto Tisler
  N.R. Energy OÜ juhatuse liige
  Leina tänaval paiknev Tapa moodne reservkatlamaja võeti kasutusse eelmisel küttehooajal.Foto: N.R. Energy
  Leina tänaval paiknev Tapa moodne reservkatlamaja võeti kasutusse eelmisel küttehooajal. Hetkel on kaetud kogu Tapa soojavajadus, arvestades ka eelolevaid lähema ja kaugema tuleviku liitumisi. Linnaelanike jaoks on aga kõige olulisem, et võrreldes uute katlamajade ehituse eelse ajaga täna Tapa võrgupiirkonnas toasooja hind enam kui veerandi võrra soodsam.
  Võrgu arendamine võtab aastaid
  Kaasaegse kaugküttesüsteemi rajamine eeldab aastate pikkust eeltööd ja oskusteavet. Esimesed tegevused Tapa soojusenergia süsteemi uuendamiseks algasid juba 2012. aastal, kui N.R. Energy eelkäija, tollane soojatootja OÜ Termoring Grupp avaldas esmakordselt ametliku teate uue katlamaja ehitamiseks, mis tookord jäi küll ehitamata.
  Vahepeal Tapa soojamajanduse üle võtnud N.R. Energy lükkas projektile uue hoo sisse 2016. aastal, kui pärast Konkurentsiametiga konsulteerimist avaldas ajalehes Õhtuleht järjekordse eelteate soojuse ostmiseks lepingu sõlmimise kavatsusest Tapa linnas. Ainsa ettevõttena esitas nõuetekohase sooviavalduse N.R. Energy. Vaatamata sellele kohustas Konkurentsiamet ettevõtet läbi viima avaliku konkursi soojuse ostmiseks Tapal ametiga viie kuu vältel põhjalikult kooskõlastatud tingimustel.
  Vastav konkurss viidi läbi 2018. aastal ja selle võitis samuti N.R. Energy, kes vastavalt konkursi tingimustele esitas järgmise pakkumise: käitise soojuslik nimivõimsus on 7 MW (Üleviste tn 5 asuv hakkpuidukatlamaja) ning see saab olema täielikult tagatud reservkateldega Leina tn 14a (üks hakkpuidukatel 3 MW ja kaks õlikatelt 3 MW kumbki). Viimane ühendatakse vastavalt konkursi tingimustele suurema läbilaskevõime tagamiseks Tapa kaugküttevõrguga ühendustorustikuga, mis Ülesõidu tänaval ühendatakse olemasoleva torustikuga ning millise lahenduse sobivust kinnitavad hüdraulilised kontrollarvutused.
  Ühendustorustikuga samaaegselt teostatakse ka kokku lepitud liitumistorustikud, kokku 23 liitujaga, kellele kuulub ligi 30 hoonet, kuna vastavalt kaugkütteseadusele on võrguettevõtja kohustatud arendama võrku selliselt, et oleks tagatud võrguettevõtja võrgupiirkonnas olevate kõigi soovijate võrku ühendamine, kui see ei sea ohtu teiste tarbijate varustuskindlust.
  Liitujad ootavad lahendust
  Vastavalt konkursi tulemustele on N.R. Energy’l valminud katlamajad kogumaksumusega 6 miljonit eurot. Mis aga ei taha kuidagi laheneda, on uute tarbijate liitmine kaugküttega. Alates 2018. aastast ongi N.R. Energy esitanud Tapa Vallavalitsusele erinevaid taotlusi projekteerimistingimuste väljastamiseks ühendus- ja liitumistorustike projekteerimisega alustamiseks, kuid vallavalitsus on leidnud erinevaid ettekäändeid keeldumiseks. Veelgi veidram on asjaolu, et tegelikult Tapa Vallavalitsus teab, et kaugküttega peab soovijad liitma võrguettevõtja ehk siis N.R. Energy. Lahenduse on saanud ainult Universal Industries OÜ ja Leonhard Weiss OÜ liitumised, tõenäoliselt tänu nendes ettevõtetes töötavale arvestatavale valijate hulgale.
  Tapa Vallavolikogu võttis tänavu juuni lõpus vallavalitsuse ettepanekul vastu otsuse, millega määras linna võrguettevõtjaks ehk soojusenergia jaotajaks ja edasimüüjaks vallale kuuluva ettevõtte Tapa Vesi OÜ. Samas on Tapa kaugküttevõrgus umbes kümme ja pool kilomeetrit kaugküttetorustikku, millest seitse ja pool kilomeetrit kuulub vallale ning ligikaudu 2,8 kilomeetrit N.R. Energy OÜ-le, millesse viimane on investeerinud ligikaudu 2 miljonit eurot. Ülejäänu kuulub teistele kaasomanikele Universal Industries OÜ’le ja Eural Properties OÜ’le.
  N.R. Energy vaidlustas vallavolikogu otsuse kohtus ja ootame hetkel sellele lahendit. Samal ajal saatis Konkurentsiamet juuli alguses Tapa vallavalitsusele märgukirja, milles hoiatab omavalitsust puudujääkide ja vigade eest, mida on tehtud linnas uue soojusenergia võrguettevõtja määramisel.
  Vaatamata Tapa valla aktiivsele vastuseisule N.R. Energy poolt oma seadusest tulenevate Tapa kaugküttepiirkonna võrguettevõtja kohustuste täitmisel jätkab N.R. Energy uute tarbijate liitmist kaugküttevõrguga vastavalt kaugkütteseadusele ja ehitusseadustikule. Usku meie tegevuse õiguspärasusse näitab ka asjaolu, et käesolevaks ajaks on lisandunud liitmiseks kaugküttega veel üks uus tarbija – Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse rajatav ehitis Üleviste tänaval.
  Konkurentsiamet jälgib olukorda
  Konkurentsiamet kirjutab 2. juulil Tapa Vallavalitsusele saadetud kirjas, et valla poolt alates 1. augistist 2020 määratud uus võrguettevõtja, omavalitsusele endale kuuluv Tapa Vesi OÜ, peab tagama tarbijatele soojusvarustuskindluse – see on võrguettevõtja kõige olulisem ja tähtsam kohustus.
  Konkurentsiamet toob välja, et ametile teadaolevalt ei oma aga Tapa Vesi OÜ hetkel lepinguid tarbijatega ega soojuse edastamiseks lepingut soojuse tootjaga. Lisaks pole Tapa kaugküttevõrgu omanikuks üksnes Tapa Vesi, sest ühtse terviku moodustavast Tapa kaugküttevõrgust kuulub osa tänasele võrguettevõtjale N.R. Energy OÜ. Nende võrguosade kasutamist puudutavad võimalikud rendi või ostu-müügi kokkulepped on sõlmimata.
  Konkurentsiameti hinnangul on äärmiselt ebatõenäoline, et Tapa Vesi OÜ suudaks vähem kui ühe kuu jooksul, mille vald andis ettevõttele aega võrgu üle võtmiseks, enda tegevuse kooskõlla viia kõikide võrguettevõtjat puudutavate nõuete ja alustega, mis võimaldaksid Tapa Veel tagada algavaks kütteperioodiks tarbijatele soojusvarustuskindlus.
  Arvesse tuleb ameti hinnangul võtta ka hetkel Tapa Vallavalitsuse ja senise võrguettevõtja N.R. Energy vahel juba tõstatunud vaidlusküsimusi. Seega tunnistas ka Konkurentsiamet, et reaalselt on Tapa võrguettevõtja jätkuvalt N.R. Energy.

  Soojasüsteemi stabiilne areng loob eeldused hinna edasiseks languseks ja loodame, et kohalik omavalitsus seda ka võimaldab.

  Ahto Tisler
  N.R. Energy OÜ juhatuse liige
  N.R. Energy kinnitab siinjuures järjekordselt ka omalt poolt, et teeb kõik, et ettevõtte Tapa kliendid oleksid tegelikult soojusega kindlalt varustatud ka peale 1. augustit 2020 ja loodame, et Konkurentsiamet kooskõlastab juba varsti uue Tapa võrgupiirkonna soojuse piirhinna. Soojasüsteemi stabiilne areng loob eeldused hinna edasiseks languseks ja loodame, et kohalik omavalitsus seda ka võimaldab.

  Lisainfo:

  Ahto Tisler, N.R. Energy OÜ juhatuse liige

  +372 5199 1916

  [email protected]

 • Hetkel kuum
Seotud lood

Kai Realo: riigi konkurentsivõime ei teki üleöö, ka majandust tuleb juhtida
Eesti majanduse jätkuvalt halvenev konkurentsivõime ja kestev majanduslangus kõnelevad sellest, et peame riigina majanduse konkurentsivõime tugevdamise fookusesse võtma, kirjutab Eesti Tööandjate Keskliidu volikogu esinaine Kai Realo.
Eesti majanduse jätkuvalt halvenev konkurentsivõime ja kestev majanduslangus kõnelevad sellest, et peame riigina majanduse konkurentsivõime tugevdamise fookusesse võtma, kirjutab Eesti Tööandjate Keskliidu volikogu esinaine Kai Realo.
Bitcoini ekspert ootab krüptoraha tungimist pensionifondidesse
Krüptoraha spetsialistid vaidlevad siiani, kas bitcoin on digitaalne kuld või väärtusetu rämps, ent maailma suurimatele varahalduse hiiglastele tundub krüptoraha üha enam meelt mööda olevat.
Krüptoraha spetsialistid vaidlevad siiani, kas bitcoin on digitaalne kuld või väärtusetu rämps, ent maailma suurimatele varahalduse hiiglastele tundub krüptoraha üha enam meelt mööda olevat.
Articles republished from the Financial Times
Reaalajas börsiinfo
Plaan küps: väikefirmadele terendavad soodsamad laenud
KredExi ja EASi ühendasutus tahab pakkuda mikro- ja väikeettevõtetele laenu võtmisel käendust, et nad saaksid finantseeringu parematel tingimustel. Plaan pole veel pankades vastu võetud, aga küpseb.
KredExi ja EASi ühendasutus tahab pakkuda mikro- ja väikeettevõtetele laenu võtmisel käendust, et nad saaksid finantseeringu parematel tingimustel. Plaan pole veel pankades vastu võetud, aga küpseb.
Gasellid
Kiiresti kasvavate firmade liikumist toetavad:
Gaselli KongressAJ TootedFinora BankGBC Team | Salesforce
Pannkoogimeistrid uuendavad kasvuretsepti: tuleb Eestist väljas ise äri püsti panna
Kookeri minipannkookidega tuntust kogunud Mesti omanikud tunnistasid Äripäeva raadios, et olid frantsiisi avamisele väljaspool Eestit juba päris lähedal, kuid aeg polnud küps. Enne tuleb ka ise üks koht välismaal avada.
Kookeri minipannkookidega tuntust kogunud Mesti omanikud tunnistasid Äripäeva raadios, et olid frantsiisi avamisele väljaspool Eestit juba päris lähedal, kuid aeg polnud küps. Enne tuleb ka ise üks koht välismaal avada.
Panga personalijuht: kõigile sama palga maksmine on märk nõrgast juhtimisest
Ettevõtte töötajatele sama palga maksmine on märk nõrgast juhtimisest, ütles SEB personali ja koolituse divisjoni direktor Margit Pugal.
Ettevõtte töötajatele sama palga maksmine on märk nõrgast juhtimisest, ütles SEB personali ja koolituse divisjoni direktor Margit Pugal.
Neste lahkus Rohetiigrist. Vastastikku jagatakse teravaid süüdistusi
Neste teatas, et lahkub Rohetiigrist, sest ei pea transpordi teekaardi koostamise protsessi läbipaistvaks ega teaduspõhiseks. Rohetiiger pole süüdistusega nõus ja heidab Nestele ette vähest panust teekaardi loomisesse, kirjutab kestlikkusuudised.ee.
Neste teatas, et lahkub Rohetiigrist, sest ei pea transpordi teekaardi koostamise protsessi läbipaistvaks ega teaduspõhiseks. Rohetiiger pole süüdistusega nõus ja heidab Nestele ette vähest panust teekaardi loomisesse, kirjutab kestlikkusuudised.ee.
Maailma autohiidudele tootev firma tegi käiberekordi. „Mis siin öelda, eks ikka tuleb rahul olla“
Mainekatele Euroopa autotööstustele allhankeid tegev Mistra-Autex lõpetas eelmise aasta rekordkasumiga ning ületas endagi ootusi. Sel aastal loodab ettevõte edu enam-vähem korrata.
Mainekatele Euroopa autotööstustele allhankeid tegev Mistra-Autex lõpetas eelmise aasta rekordkasumiga ning ületas endagi ootusi. Sel aastal loodab ettevõte edu enam-vähem korrata.
Meditsiinitehnika müüja sai poole konkurendi ostuks loa
Konkurentsiamet andis täna meditsiinitehnikaga tegelevale Hansa Medicalile loa osta üle poole samas valdkonnas tegutsevas ettevõttest Weissmed, mille omanikud tahtsid oma oma investeeringu osaliselt rahaks teha.
Konkurentsiamet andis täna meditsiinitehnikaga tegelevale Hansa Medicalile loa osta üle poole samas valdkonnas tegutsevas ettevõttest Weissmed, mille omanikud tahtsid oma oma investeeringu osaliselt rahaks teha.
Riigikogu andis omavalitsustele maamaksu tõstmiseks vabamad käed
Kohalikud omavalitsused saavad soovi korral ületulevast aastast maamaksu sootuks tempokamalt tõsta ning ka kodualuse maa maksuvabastuse üle ei otsusta edaspidi keskvalitsus.
Kohalikud omavalitsused saavad soovi korral ületulevast aastast maamaksu sootuks tempokamalt tõsta ning ka kodualuse maa maksuvabastuse üle ei otsusta edaspidi keskvalitsus.